Trwa ładowanie...
Jak połączyć pracę z rodzicielstwem - wszystko, co warto na ten temat wiedzieć

Jak połączyć pracę z rodzicielstwem - wszystko, co warto na ten temat wiedzieć

Artykuł sponsorowany

W życiu wielu osób pracujących na etacie przychodzi moment, w którym muszą skorzystać z prawa do urlopu rodzicielskiego. Większość z nich zastanawia się wówczas nad tym, czy istnieje możliwość łączenia pracy z rodzicielstwem, a jeśli tak to na jakich zasadach mogłoby się odbywać. Jak na kwestię tę patrzy polski prawodawca, a także sami pracodawcy? Czy warto łączyć pracę z rodzicielstwem i na co zwrócić wówczas szczególną uwagę? Spróbujmy znaleźć odpowiedzi na te i wiele innych istotnych pytań.

Chcąc utrzymać się obecnie na rynku pracy trzeba włożyć w to sporo wysiłku, a przede wszystkim wyznaczyć sobie konkretne cele. Żyjemy w czasach, w których o jedno stanowisko stara się wielu kandydatów, a zdobycie przewagi nad konkurencją nie jest tak prostym wyzwaniem, jak się może wydawać. Na finalny sukces wpływa mnóstwo czynników, w tym nie tylko wykształcenie czy doświadczenie, ale coraz częściej także dyspozycyjność. Jak to ostatnie ma się do przebywania na urlopie rodzicielskim?

Urlop rodzicielski - czym jest i ile trwa?

Przyjście na świat dziecka wiąże się często z koniecznością sięgnięcia po urlop rodzicielski. Jest to forma odpłatnego urlopu, który ma charakter dobrowolny i może z niego skorzystać zarówno matka, jak i ojciec dziecka. Zgodnie z art. a1821a Kodeksu pracy, po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego lub zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego pracownik ma prawo do skorzystania z urlopu rodzicielskiego w wymiarze do 32 tygodni (w przypadku urodzenia się jednego dziecka przy jednym porodzie) albo 34 tygodni (w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie).

Uprawnienia związane z urlopem rodzicielskim - najważniejsze informacje

Urlop rodzicielski jest zarezerwowany dla obu rodziców i co istotne, mogą oni korzystać z niego równocześnie. W tych okolicznościach łączny wymiar nie może jednak przekroczyć wymiaru wskazane w wyżej przytoczonym przepisie Kodeksu pracy. Urlop rodzicielski jest możliwy wyłącznie wówczas, gdy dana osoba jest zatrudniona na umowie o pracę, a nie na przykład umowach cywilnoprawnych. Wiele osób zastanawia się jednak, czy rodzicielstwo ogranicza jakoś możliwość kontynuowania pracy lub wręcz znalezienie innego dodatkowego zajęcia? Na szczęście, kwestię tę dokładnie wyjaśnia polski ustawodawca. Przyjrzyjmy się szczegółom!

Rodzicielstwo a praca - czy można łączyć?

Jak się okazuje, rodzicielstwo nie musi oznaczać konieczności zrezygnowania z dotychczasowej pracy, a nawet podjęcia się innej. Przepisy kodeksu pracy dopuszczają bowiem łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą, choć na ściśle określonych zasadach. Rodzic może przede wszystkim pracować u tego samego pracodawcy w łącznym wymiarze ½ etatu, a więc 80 godzin w miesiącu. Obowiązkiem rodzica, który chce skorzystać z takiej możliwości, jest jednak złożenie na ręce pracodawcy stosownego wniosku. Co ważne, pismo to musi zostać złożone nie później niż 21 dni przed planowanym powrotem do pracy, a pracodawca może przyjąć wniosek lub odmówić. Łączenie urlopu z pracą skutkuje wydłużeniem okresu jego trwania. Następuje to proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy wykonywanej przez rodzica. Prawodawca ustanowił tutaj jednak górną granicę, a mianowicie 64 tygodni (w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie) lub 68 tygodni (przy urodzeniu więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie). Do innej sytuacji dochodzi wówczas, gdy rodzic chce świadczyć pracę na rzecz innego pracodawcy. Wówczas nie mamy do czynienia z maksymalnym limitem wymiaru czasu pracy, ale z drugiej strony połączenie urlopu z pracą nie powoduje wydłużenia tego urlopu.

Jak i gdzie szukać zatrudnienia?

Osoba przebywająca na urlopie rodzicielskim ma ponadto możliwość podjęcia pracy dorywczej, w tym także na podstawie umów cywilnoprawnych. W takim przypadku staje przed wyzwaniem znalezienia zatrudnienia, co wiąże się najczęściej z koniecznością przejścia całego procesu rekrutacyjnego. Sposobów na znalezienie ciekawej oferty pracy jest wiele, a pomocny w obecnych czasach w tym obszarze jest oczywiście internet. Skutecznym rozwiązaniem okazują się wszelkiego rodzaju portale ogłoszeniowe, a także media społecznościowe. Warto udzielać się w grupach, które zrzeszają pracujących rodziców, a także na lokalnym rynku pracy. Bardzo często organizowane są różnego typu targi pracy i wiele innych podobnych wydarzeń.

Jak przygotować skuteczne CV?

Nieodłącznym elementem w procesie rekrutacyjnym jest zawsze CV, czyli życiorys zawodowy, w którym kandydat podaje najważniejsze informacje o sobie. W dokumencie muszą znaleźć się podstawowe dane osobowe, kontaktowe oraz zgoda na ich przetwarzanie. Życie pokazuje, że warto przyłożyć się stworzenia CV, ponieważ pierwsze wrażenie jest niezwykle ważne i to od niego może zależeć być albo nie być. Skuteczne CV powinno być przede wszystkim konkretne, zwięzłe i atrakcyjne jeśli chodzi o samą formę. Najlepszym rozwiązaniem jest przygotowanie CV z myślą o konkretnym stanowisku pracy i wypisanie wszelkich informacji, które mogą być w tym kontekście atutem. Trzeba ponadto trzymać się faktów, ponieważ wszelkie przekłamania zostaną szybko zweryfikowane. Na etapie CV może wspomnieć o urlopie rodzicielskim, choć może to zrobić dopiero podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Pomoc przy CV? To możliwe!

Dla wielu osób CV jest zbędnym obowiązkiem, z którym jednak trzeba się zmierzyć. Bez tego kandydat nie jest bowiem w stanie przejść do kolejnego etapu. CV stanowi swego rodzaju wizytówkę, która powinna być jak najbardziej atrakcyjna dla potencjalnego pracodawcy. CV powinno być merytoryczne i ciekawe wizualnie, a także mieścić się na jednej, maksymalnie dwóch stronach. Wiadomo, że nie każdy posiada umiejętności graficzne, dlatego z pomocą mogą przyjść różnego rodzaju gotowe wzory CV, które można dostosować do swoich potrzeb. Ponadto, niezwykle wygodnym rozwiązaniem są kreatory CV, dzięki którym w kilka minut stworzy się dokument odpowiadający wszelkim przyjętym standardom. Eksperci przyznają, że profesjonalnie przygotowane CV zwiększa szansę na zdobycie wymarzonej pracy o nawet 65%! Nie warto więc tracić takiej okazji i najlepiej wykorzystać dostępne metody. Jeśli chcesz spróbować tego rozwiązania po więcej, kliknij tutaj i wybierz wzór dla siebie, a następnie podaj wszystkie wymagane dane i wygeneruj CV, które zachwyci nawet najbardziej wymagających rekruterów!

Artykuł sponsorowany

Polecane dla Ciebie
Pomocni lekarze
Szukaj innego lekarza