Trwa ładowanie...

Imiennik – imiona męskie na literę T

  • Tacjan Imię pochodzenia rzymskiego, powstałe z rzymskiego przydomka Tatianus, który powstał z nazwy rzymskiego rodu Tacii.
  • Tacjusz Imię męskie pochodzenia greckiego. Wywodzi się od nazwy rodowej rodu Tacjuszów.
  • Tadeusz Jest to imię męskie pochodzenia aramejskiego, a wywodzi się od słowa oznaczającego "odważny", "śmiały" a także "pierś;.
  • Taleleusz Imię pochodzenia greckiego utworzone na podstawie wyrazów pospolitych thallos 'gałązka' i elaios 'oliwka (drzewo)'.
  • Talus Imię męskie pochodzenia greckiego.
  • Tankred Imię męskie pochodzenia germańskiego. Wywodzi się od słów tank ; ;myśl; oraz rad ; ;rada, zebranie".
  • Tarazjusz Imię męskie pochodzenia greckiego, prawdopodobnie oznaczające "pochodzący z Tarentum".
  • Tarsycjusz Imię męskie pochodzenia łacińskiego.
  • Telesfor Imię męskie pochodzenia greckiego, gr. Telesphóros, oznaczające "doprowadzony do końca, doprowadzony do doskonałości".
  • Temistokles Jest to imię męskie pochodzenia greckiego, oznaczające "chwała prawa", złożone z członów themistos ; "prawa, obyczaju" i kleos ; "chwała, sława".