Trwa ładowanie...

Imiennik – imiona męskie

  • Aaron Imię męskie pochodzenia hebrajskiego lecz uważa się także, że może ono wywodzić się z Egiptu. Oznacza ;oświecony, wywyższony;. W Biblii nosił je starszy brat i pomocnik Mojżesza i Miriam. W wersji arabskiej imię Aaron to: Harun, Haroun. Wywodzi się od hebrajskiego Aharon, które było złożone z dwóch członów: ahr ; szczyt oraz on ; drzewo dębowe, rdzeń drzewa.
  • Abel Imię męskie wywodzące się z hebrajskiego abhal czyli "mgła, dym, tchnienie". Nosiła je postać biblijna, syn Adama i Ewy, który został zamordowany przez swego brata Kaina. Imię to było notowane na terenie Polski już w średniowieczu, na przełomie XIII i XIV wieku, początkowo jako imię zakonne.
  • Abelard Imię męskie pochodzące od hebrajskiego Abel lub od francuskiego słowa oznaczającego pszczelarza.
  • Aberacjusz Jest to najprawdopodobniej grecka postać frygijskiego imienia o niejasnym znaczeniu. W Kościele zachodnim rzadko używane w krajach romańskich. W Polsce nie jest używane.
  • Abraham Imię męskie, które prawdopodobnie pochodzi z języka akadyjskiego, oznacza ;kochaj ojca; lub ;mój ojciec będzie wywyższony;. W Biblii owo imię występuje najpierw w formie Abram (z hebrajskiego ; ;wywyższony ojciec;), a nosi je pierwszy z hebrajskich patriarchów. Według biblijnych przekazów Abraham był ojcem narodu żydowskiego.
  • Achacjusz Jest to imię męskie najprawdopodobniej pochodzenia greckiego. W takim przypadku pochodzi ono od wyrazu acháts - "agat". Może również pochodzić od słów achatius, lub Agathangelos oznaczających "anioł Boży", "czyniący cuda" lub "zacny, nie znający zła". Ciekawostka Inna forma tego imienia to Achacy
  • Achacy Jest to imię męskie najprawdopodobniej pochodzenia greckiego. W takim przypadku pochodzi ono od wyrazu acháts - "agat". Może również pochodzić od słów achatius, lub Agathangelos oznaczających "anioł Boży", "czyniący cuda" lub "zacny, nie znający zła". Ciekawostka Inna forma tego imienia to Achacjusz
  • Achilles Jest to imię męskie pochodzenia greckiego, wywodzi się od słowa oznaczającego "kwiat pustyni".
  • Adalbert 1. ImieninyAdalbert imieniny obchodzi 23 kwietnia, 11 maja, 20 czerwca, 25 czerwca Najbardziej popul...
  • Adalwin 1. ImieninyAdalwin imieniny obchodzi 26 maja. 2. Adalwin - zdrobnieniaNajpopularniejszymi zdrobnieni...