Becikowe za granicą

Aby otrzymać becikowe, do dnia 1 listopada 2009 roku należało przedstawić pisemny wniosek w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, dokument tożsamości osoby ubiegającej się o becikowe, skrócony odpis aktu urodzenia dziecka, pisemne oświadczenie podpisane przez drugiego rodzica, że nie zostało przez niego pobrane becikowe oraz zaświadczenie lekarskie o opiece medycznej od 10 tygodnia ciąży.

Ustawa o becikowym

Od 1 listopada zmianie uległy zasady przyznawania becikowego oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka. Już nie tak łatwo jest otrzymać owe jednorazowe wypłaty ze względu na nowe zaświadczenie, które musi zostać wypisane na specjalnym formularzu określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 września 2009 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka.

Polecane wideo:

Musi na nim widnieć informacja, iż od 10 tygodnia ciąży do jej końca przyszła mama pozostawała pod opieką lekarza (minimum 3 wizyty w każdym trymestrze ciąży). Wszystko byłoby w miarę łatwe do przedstawienia i załatwienia, gdyby nie problem kłębiący się wśród matek, które albo po zajściu w ciążę wyjechały z kraju, albo urodziły dziecko w innym państwie, a tu ubiegają się o becikowe. Jak wówczas przedstawić, udokumentować opiekę lekarską? Nie jest bowiem wiadome jak ma wyglądać kwestia honorowania zaświadczeń innych niż nasze - polskie.

Karta ciąży a becikowe

Fachowcy w sprawie wypłaty świadczeń wypowiadają się w następujący sposób – jeśli dokument potwierdzający sprawowanie medycznej opieki nad ciężarną zostanie formalnie zaakceptowany przez polskiego lekarza i ten podpisze się pod nim, nie powinno być problemu z wypłaceniem takiej mamie becikowego czy dodatku do zasiłku.

Jednakże należy pamiętać iż SAMO zaakceptowane zaświadczenie, bez przedstawienia wymaganego przez ustawę warunku (formularza) objęcia opieką od 10-go tygodnia, nie wystarczy i może nie być po prostu honorowane.

Sprawa pętli się jeszcze bardziej, gdy spojrzy się na nią przez pryzmat różnorakiego rozumienia słowa ciąża. W Wielkiej Brytanii dopiero 12 tygodniowy płód stanowi o błogosławionym stanie. Przed tym czasem, większość lekarzy może po prostu nie zaświadczyć, że kobieta jest w ciąży.

Jeśli chodzi o kwestię samego dokumentu, można próbować tłumaczenia go na język polski przez tłumacza przysięgłego, jednakże wszystko to jest wypowiadane w trybie przypuszczającym. Nie ma jednogłośnego wyjaśnienia tej sprawy. Nie wiadomo w ogóle czy obcy lekarz wystawi jakiekolwiek zaświadczenie, czy rodzice, by otrzymać jakiekolwiek pieniądze, nie będą musieli fatygować się z powrotem za granicę i przedstawiać obcojęzycznemu lekarzowi polskie druki do wypełnienia.

Sprawa na razie jest w toku i czeka na jednoznaczne i jednogłośne wyjaśnienia.

Ewelina Niestrawska-Mazur

Komentarze

DYSKUSJE NA FORUM

Artykuły Świadczenia dla rodziców
Świadczenia dla rodziców

Korzystne zmiany dla rodziców od stycznia 2016

Korzystne zmiany dla rodziców od stycznia 2016

macierzyński, ale jest niższy niż 1000 złotych, zostanie on automatycznie podniesiony do tej kwoty. Ze świadczenia mogą też skorzystać rodzice (...) Udogodnienia dla rodziców Ważne zmiany dla rodziców...

Świadczenia dla rodziców

Sprawy urzędowe po porodzie

lekarskie, które zamiast szpitala, rodzic (zazwyczaj tata ) niesie do urzędu w ciągu 14 dni od urodzenia. Reszta pozostaje bez zmian. Akt jest wydany (...) w urzędzie gminy lub w ośrodku pomocy społecznej (tam, gdzie wypłacane są świadczenia...

Świadczenia dla rodziców

Ulga na dziecko 2009

to dla rodziców jeden z najlepszych sposobów, aby w rozliczeniu podatkowym zaoszczędzić naprawdę spore kwoty, bez wątpienia przydatne na wiele innych celów (...) . Kto może odliczyć ulgę na dziecko Możesz rozliczyć ulgę jeżeli: wychowujesz...

Świadczenia dla rodziców

Zmiany w zasiłkach i dodatkach na dzieci

Zmiany w zasiłkach i dodatkach na dzieci

1 listopada wchodzą w życie nowe stawki zasiłków dla rodziców oraz dodatków do nich.  Sprawdź, kto zyska, a kto straci na zmianach. Podstawą (...) rodziców do korzystania z pomocy finansowej o kwotę 100 złotych. Będzie...

Świadczenia dla rodziców

Becikowe - nowe zasady, zaświadczenie od lekarza

Czyli o nowych zasadach przyznawania becikowego. Od 1 listopada 2009 roku w życie weszły nowe zasady przyznawania becikowego, które nakładają na kobiety obowiązek potwierdzenia opieki medycznej w czasie ciąży. U podstaw tych zmian, jak twierdzi Ministerstwo...

Świadczenia dla rodziców

Ulga dla matek prowadzących działalność gospodarczą

Na początku kwietnia 2009 r. zostały uchwalone zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Oznacza to, że od 1 września 2009 r. kobieta, która prowadzi działalność gospodarczą i korzysta z urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego, nie będzie...

Świadczenia dla rodziców

Wniosek o becikowe

Wniosek o becikowe

Pisemny wniosek o becikowe należy złożyć w urzędzie gminy lub ośrodku pomocy społecznej.

Świadczenia dla rodziców

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o zasiłkach rodzicielskich

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o zasiłkach rodzicielskich

, która została matką, niezależnie od tego, na jaki rodzaj umowy jest zatrudniona. Decyzja o wysokości pobieranego świadczenia należy do rodziców (...) dochodu nie będzie miała żadnego wpływu na decyzję o przyznaniu...

Świadczenia dla rodziców

Zasiłek macierzyński - zmiany, działalność gospodarcza

Zasiłek macierzyński - zmiany, działalność gospodarcza

Trwająca od dłuższego czasu walka ZUS-u z luką prawną, która dawała rodzicom możliwość otrzymania wysokiego zasiłku macierzyńskiego, została (...) jeszcze w tej kadencji uda się przyjąć ustawę o świadczeniach rodzicielskich,...