Trwa ładowanie...

WWR - co to jest, kto może skorzystać?

Wczesne wspomaganie rozwoju (WWR) to wielospecjalistyczne, intensywne i kompleksowe działanie specjalnego zespołu ekspertów, którym obejmowane są dzieci niepełnosprawne oraz ich rodziny od chwili stwierdzenia niepełnosprawności do momentu rozpoczęcia nauki w szkole. Jak wyglądają takie zajęcia, gdzie są organizowane i kto może z nich skorzystać? Czy wczesne wspomaganie rozwoju jest płatne? Co trzeba zrobić, aby skorzystać z tego programu?

Zobacz film: "Dlaczego dziewczynki mają lepsze oceny w szkole?"

spis treści

1. Co to jest WWR?

Wczesne wspomaganie rozwoju to bezpłatne zajęcia edukacyjno - rehabilitacyjne, organizowane dla dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Zajęcia te mają na celu stymulowanie rozwoju psychomotorycznego i komunikacji małego dziecka, od momentu stwierdzenia niepełnosprawności do rozpoczęcia przez dziecko edukacji w szkole.

Realizowane są przez zespół specjalistów, mających przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym (m.in.wady narządów ruchu, wady wymowy, autyzm, choroby przewlekłe oraz genetyczne, opóźniony rozwój intelektualny itp.).

Każde dziecko od momentu wykrycia u niego nieprawidłowości rozwojowych ma prawo do darmowej, profesjonalnej i kompleksowej pomocy.

2. Kto wchodzi w skład zespołu ekspertów wczesnego wspomagania rozwoju?

Wśród ekspertów terapii WWR znajdują się:

 • psycholog dziecięcy;
 • pedagog - terapeuta;
 • terapeuta integracji sensorycznej;
 • logopeda;
 • oligofrenopedagog;
 • fizjoterapeuta;
 • inni specjaliści w zależności od potrzeb.

3. Gdzie realizowane są zajęcia WWR?

Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju realizowane są w placówkach zarówno publicznych, jak i prywatnych, takich jak:

 • przedszkola;
 • szkoły podstawowe (także specjalne);
 • inne formy wychowania przedszkolnego;
 • poradnie psychologiczno - pedagogiczne;
 • specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze;
 • ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze;
 • poradnie specjalistyczne.

4. Ile godzin przysługuje dziecku w ramach terapii wczesnego wspomagania rozwoju?

Zajęcia WWR realizowane są w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, zależnie od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka, oraz ustalonego harmonogramu.

5. Korzyści z terapii WWR

Oferta terapii w ramach wczesnego wspomagania rozwoju to:

 • terapia pedagogiczna;
 • terapia logopedyczna;
 • integracja sensoryczna;
 • integracja ruchowa (z fizjoterapeutą);
 • trening umiejętności społecznych (TUS);
 • biofeedback;
 • trening słuchowy metodą Tomatisa.

Dzięki wdrożeniu programu WWR dzieci objęte opieką:

 • łatwiej nawiązują kontakty rówieśnicze;
 • są lepiej przygotowane do systematycznej nauki w szkole;
 • wcześniej stają się samodzielne w zakresie samoobsługi;
 • zyskują gotowość do przebywania w nowym środowisku;
 • są bardziej sprawne ruchowo oraz dojrzalne emocjonalnie i poznawczo.

6. Co zrobić, aby skorzystać z programu WWR krok po kroku

Aby nasze dziecko mogło skorzystać z zajęć WWR, powinniśmy:

 • udać się do poradni psychologiczno - pedagogicznej odpowiedniej dla miejsca zamieszkania (obowiązuje rejonizacja), pobrać dokumenty i zapisać dziecko na badania psychologiczne;
 • wypełnić dokumenty o wydanie opinii o WWR;
 • pobrać od lekarza specjalisty zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka i rodzaju dysfunkcji;
 • poprosić nauczyciela przedszkola/zerówki o pisemną opinię o dziecku;
 • wyżej wymienione dokumenty złożyć na Zespół Orzekający rejonowej poradni psychologiczno - pedagogicznej;
 • jeśli decyzja zespołu orzekającego jest pozytywna, należy ją przedłożyć do wybranej przez siebie placówki i ustalić plan zajęć.

Jeśli dostrzegamy nieprawidłowości w rozwoju dziecka, mamy wątpliwości lub coś nas niepokoi, warto, abyśmy skonsultowali nasze spostrzeżenia ze specjalistą. Dzięki temu być może będzie miało możliwość skorzystania z terapii WWR, co zapewni mu najlepszy możliwy start.

Polecane dla Ciebie
Pomocni lekarze
Szukaj innego lekarza
Komentarze
Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.