Szkolne Koło Caritas

Szkolne Koło Caritas to koło zainteresowań w szkole współpracujące z fundacją charytatywną Caritas. Dzieci i młodzież angażują się w akcje charytatywne i uczą się, jak pomagać innym. Działalność koła skupia się na środowisku szkolnym, lokalnym lub parafialnym. Tego typu koła zainteresowań w szkole pomagają tam, gdzie jest potrzebna bezinteresowna pomoc.

Gdzie może działać Szkolne Koło Caritas?

Szkolne koła Caritas to nie są zwykłe koła zainteresowań w szkole. Kształtują one wśród dzieci aktywną postawę wobec nieszczęścia i wrażliwość na los innych osób. Takie koło można założyć w każdej szkole. Obszarem działania takiego koła jest zatem przede wszystkim szkoła, a więc, np. chory kolega z klasy, któremu trzeba pomóc z lekcjami, opieka nad młodszymi dziećmi. Jeśli chodzi o działalność lokalną koła, skierowana jest ona na pomoc osobom potrzebującym i starszym. Dzieci pomagają im w sprzątaniu, robieniu zakupów czy w pieleniu ogródka. Na kółko Caritas może mieć wpływ także Zespół Charytatywny w parafii.

Polecane wideo:

Tak jak wszystkie kółka zainteresowań w szkole, koło Caritas musi mieć swój roczny plan i opiekuna. Często, aby udokumentować działalność koła, zakłada się gazetkę ścienną, kronikę lub po prostu teczkę koła z notatkami dotyczącymi poszczególnych działań. Pomoc dzieci ma charakter grupowy, co uczy je współpracy z ludźmi.

Przykładowe cele Koła Caritas

Dzieci chcą pomagać, więc wystarczy tylko dać im szansę. Często same wpadają na kreatywne pomysły, umożliwiające pomoc innym. Ta pomoc może mieć charakter bezpośredni, czyli np. pomoc w odrabianiu lekcji po szkole, opieka nad obłożnie chorą osobą, odwiedzanie osób chorych, opieka nad młodszymi dziećmi w czasie wyjazdu, przystrajanie kościoła na specjalne okazje. Pomocą może okazać się organizacja atrakcji, np. dla dzieci z rodzin biednych i wielodzietnych: konkursy plastyczne, turnieje sportowe, rajdy rowerowe. Także organizacja wspólnej wigilii dla osób starszych lub potrzebujących jest formą wsparcia oferowanego drugiemu człowiekowi.

Pomoc finansowa potrzebującym jest możliwa dzięki różnym akcjom - zbiórkom funduszy na szczytne cele. Dzieci organizują teatrzyki kukiełkowe, przedstawienia, akademie, koncerty, a dochód z nich przekazują na określony cel, np. wyjazd wakacyjny dla rówieśników z ubogich rodzin, leki dla chorej koleżanki, prezenty dla dzieci z rodzin wielodzietnych. Drobne rzeczy, takie jak wyhodowanie rośliny i wręczenie jej komuś w prezencie, także mieści się w działalności koła.

Zalety Koła Caritas

Działalność w kole Caritas uwrażliwia dziecko na ludzką krzywdę. Uczy też, jak można pomagać ludziom z różnymi problemami. Wspólny wysiłek członków koła, pozwala im zżyć się ze sobą, pomaga budować przyjaźnie. Jest to także trening umiejętności interpersonalnych, które przydadzą się każdemu dziecku w przyszłości. Radość czerpana z pomagania ludziom i spotkań w gronie osób, które zbierają się we wspólnym celu, jest także nie do przecenienia.

Spotkania koła Caritas pozwalają dziecku na własną inicjatywę, która może być wzięta pod uwagę w działalności koła. Dzięki temu od najmłodszych lat, dziecko wyzbywa się obojętności na krzywdę i rozgląda się w swoim otoczeniu, wiedząc, że może pomagać.

Organizacje młodzieżowe

Komentarze

DYSKUSJE NA FORUM

Artykuły Organizacje młodzieżowe
Organizacje młodzieżowe

Mali harcerze

Mali harcerze

W gronie przyjaciół i pod opieką doświadczonych instruktorów, zuchy ciekawie spędzą czas, nauczą się rozwiązywać konflikty staną się bardziej samodzielne, będą mogły rozwijać swoją kreatywność i wyobraźnię.

Organizacje młodzieżowe

Harcerstwo

i o wybór którejś z kilku harcerskich organizacji w Polsce, zawsze powtarzam, że harcerstwo dla dziecka, to przede wszystkim przygoda, i nie do końca (...) jest ważne, w której organizacji będzie ją przeżywać. Wszystkie...

Organizacje młodzieżowe

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

to organizacja, która w Polsce powstała już w 1934 roku, w postaci Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej i Żeńskiej. W okresie Polski Ludowej, zostało

Uczeń

Debiut szkolny

Debiut szkolny

Początek szkolnej edukacji to czas dużych zmian w życiu dziecka.

Zakupy dla przedszkolaka

Plecak przedszkolaka

Plecak przedszkolaka

Najczęściej dzieci preferują plecaki z bohaterami znanych bajek.

Niepowodzenia szkolne

Przenosiny do innej klasy

Przenosiny do innej klasy

Przeniesienie ucznia do innej klasy na prośbę rodzica może mieć miejsce według obowiązującego statutu szkoły. Przyczyny przeniesienia: zła adaptacja dziecka do klasy, zmiana miejsca zamieszkania, inne czynniki.

Niepowodzenia szkolne

Nowa uczennica

Nowa uczennica

Kiedy już decyzja o wyborze nowej szkoły zostanie podjęta, dobrze jest porozmawiać z wychowawcą, aby przygotował klasę na powitanie nowego członka grupy. Dziecku będzie miło, jeśli pierwszego dnia zostanie powitany, np. kartką z podpisami nowych kolegów...