Trwa ładowanie...

System informacji oświatowej (SIO): co to jest?

 Agnieszka Gotówka
15.09.2023 14:58
System informacji oświatowej (SIO): co to jest?
System informacji oświatowej (SIO): co to jest? (https://stock.adobe.com/)

System informacji oświatowej (SIO) to centralny zbiór danych oświatowych w wersji elektronicznej. Funkcjonuje od 2015 r. Gromadzi informacje o szkołach i placówkach oświatowych, uczniach oraz kadrze pedagogicznej. Sprawdzamy, czy system informacji oświatowej jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych stron, jakie są korzyści z utrzymania i wykorzystania systemu informacji oświatowej oraz jak wygląda rejestracja w SIO.

spis treści

1. Co to jest system informacji oświatowej?

System informacji oświatowej to elektroniczna baza danych, która służy do gromadzenia informacji o szkołach, placówkach oświatowych, nauczycielach oraz uczniach. Został stworzony w oparciu o:

 • ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 584);
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych (Dz.U. z 2012 r. poz. 957, ze zm.).

2. Jakie są główne cele i funkcje systemu informacji oświatowej?

Zobacz film: "Wysokie oceny za wszelką cenę"

System informacji oświatowej pomaga sprawniej zarządzać placówkami edukacyjnymi na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. Ma też na celu podwyższenie standardów szkolnictwa w Polsce (system oświatowy zmierza ku cyfryzacji).

Wspiera też efektywne funkcjonowanie systemu finansowania zadań oświatowych, a także pomaga analizować efektywność wykorzystania środków publicznych przeznaczonych na finansowanie szkolnictwa.

Celem SIO jest ponadto nadzorowanie i koordynowanie wykonywania nadzoru pedagogicznego na terenie kraju oraz prowadzenie monitoringu karier absolwentów publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych.

3. Jakie informacje można uzyskać dzięki systemowi informacji oświatowej?

W SIO są gromadzone i przetwarzane dane oświatowe dotyczące:

 • publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek,
 • jednostek samorządu terytorialnego,
 • ministrów prowadzących szkoły i placówki oświatowe,
 • Centralnej Komisji Egzaminacyjnej,
 • okręgowych komisji egzaminacyjnych,
 • kuratoriów oświaty,
 • organów sprawujących nadzór pedagogiczny,
 • izb rzemieślniczych.

Są tam też gromadzone i przetwarzane dane osobowe:

 • dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w szkołach i placówkach oświatowych,
 • dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, zorganizowanych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego oraz uczniów, słuchaczy, wychowanków i absolwentów szkół i placówek oświatowych,
 • nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych.

4. Jakie instytucje lub agencje są odpowiedzialne za zarządzanie systemem informacji oświatowej?

Administratorem bazy danych SIO jest minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.

5. Jakie są metody gromadzenia danych w systemie informacji oświatowej?

By wprowadzanie danych do SIO było możliwe, konieczne jest uzyskanie danych dostępowych do bazy danych (rejestracja w SIO). W tym celu trzeba złożyć wniosek o przyznanie danych dostępowych do bazy danych. Może to zrobić dyrektor szkoły (lub inny kierownik podmiotu zobowiązanego do przekazywania danych) albo wyznaczony pracownik podmiotu do przekazywania i pozyskiwania określonych danych dziedzinowych.

Logowanie do SIO odbywa się za pośrednictwem strony https://sio.gov.pl/sio/login (złóż wniosek o dostęp do SIO)

Na podstawie danych zgromadzonych w bazie danych SIO mogą być sporządzane i udostępniane raporty oświatowe (w wersji elektronicznej). Są one albo powszechnie dostępne (publikowane na portalu systemu informacji oświatowej), albo na indywidualne zamówienie (płatne).

Przeczytaj również:

Polecane dla Ciebie
Pomocni lekarze
Komentarze
Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.