Trwa ładowanie...

Renta rodzinna 2022. Kto może ją otrzymać, co się zmieniło od 1 marca 2022?

Renta rodzinna jest świadczeniem przeznaczonym dla uprawnionego członka rodziny po śmierci osoby bliskiej. Komu przysługuje? Jakie warunki muszą być spełnione, aby otrzymać rentę rodzinną? Co zmieniło się w kwestii renty rodzinnej w 2022 roku?

Zobacz film: "Pomysły na wspólne, rodzinne spędzanie czasu"

spis treści

1. Czym jest renta rodzinna?

Renta rodzinna jest świadczeniem wypłacanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Przysługuje uprawnionym członkom rodziny zmarłej osoby, która w chwili śmierci:

 • miała ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy bądź spełniała warunki wymagane do jej uzyskania (przy ocenie prawa do renty przyjęte jest, że zmarła osoba była zupełnie niezdolna do pracy);
 • miała ustalone prawo do emerytury lub spełniała warunki do jej uzyskania;
 • miala ustalone prawo do emerytury pomostowej;
 • pobierała zasiłek lub świadczenie przedemerytalne;
 • pobierała nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

Celem renty rodzinnej jest wsparcie finansowe po śmierci bliskiej nam osoby, szczególnie cenne w przypadku małoletnich dzieci.

2. Komu przysługuje renta rodzinna?

Komu należy się renta rodzinna?

 • dzieciom własnym, dzieciom drugiego małżonka oraz dzieciom przysposobionym do ukończenia 25 roku życia lub bez względu na wiek, jeśli przed ukończeniem 16. roku życia stały się zupełnie niezdolne do pracy lub kontynuowały naukę w szkole przed ukończeniem 25. roku życia;
 • wnukom oraz rodzeństwu, jeśli zostały przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed ukończeniem 18. roku życia, co najmniej na rok przed śmiercią;
 • innym dzieciom, które co najmniej rok przed śmiercią zostały przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed ukończeniem 18. roku życia;
 • małżonkowi, pozostającemu do dnia śmierci we wspólności małżeńskiej, przy spełnieniu określonych warunków;
 • rodzicom zmarłego, jeśli zmarły bezpośrednio przed śmiercią miał wpływ na ich utrzymanie oraz spełniają odpowiednio warunki określone dla małżonków zmarłego.
Becikowe 2022. Kto dostanie 1000 złotych? Warunki przyznania świadczenia
Becikowe 2022. Kto dostanie 1000 złotych? Warunki przyznania świadczenia

Kiedy rodzi się dziecko, rodzice mogą ubiegać się o jednorazową zapomogę. Jednak by otrzymać pieniądze,

przeczytaj artykuł

3. Ile wynosi renta rodzinna?

Renta rodzinna wynosi:

 • 85% świadczenia zmarłego, jeśli uprawniona do renty jest jedna osoba;
 • 90% świadczenia zmarłego, jeśli uprawnione do renty są dwie osoby;
 • 95% świadczenia zmarłego, jeśli uprawnione do renty są trzy osoby lub więcej.

Aby określić wysokość świadczenia należy zbadać uprawnienia zmarłej osoby do wszystkich świadczeń emerytalno - rentowych, do których mógł mieć prawo w momencie śmierci.

Renta rodzinna ustalana jest po świadczeniu w wysokości najkorzystniejszej. Przysługuje wszystkim uprawnionym osobom jako jedno łączne świadczenie, które w razie potrzeby dzielimy równo między wszystkich uprawnionych.

4. Jakie dokumenty należy złożyć?

Wniosek o rentę rodzinną możemy pobrać ze strony ZUS-u, jest dostępny także w punkcie informacyjnym w każdej jednostce ZUS.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do renty, które są różne zależne od stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa z osobą zmarłą:

 • dokument, który stwierdza datę urodzenia wnioskodawcy;
 • dokument, który stwierdza datę urodzenia oraz datę zgony osoby, po śmierci której staramy się o rentę;
 • dokument, który potwierdza stopień pokrewieństwa lub powinowactwa ze zmarłą osobą;
 • odpis skrócony aktu małżeństwa;
 • zaświadczenie o stanie zdrowia wdowy, wdowca lub dziecka, wystawione przez lekarza prowadzącego leczenie;
 • zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły w przypadku dzieci, które ukończyły 16. rok życia;
 • dokument, który potwierdza prawo w dniu śmierci zmarłej osoby do alimentów z jej strony, ustalonych ugodą sądową lub wyrokiem;
 • dokument potwierdzający istnienie obowiązku alimentacyjnego umocowanego prawnie, jeśli małżonka rozwiedziona lub pozostająca w separacji nie miała ustalonych alimentów ugodą sądową lub wyrokiem;

Dodatkowo do wniosku o rentę rodzinną po zmarłym, który nie miał ustalonego prawa do świadczenia, należy dołączyć dokumenty wymienione w kartach szczegółowych.

Dokumenty można złożyć osobiście lub przez osobę upoważnioną w dowolnej jednostce ZUS, za pośrednictwem operatora pocztowego lub polskiego urzędu konsularnego.

5. Renta rodzinna 2022 - co się zmieniło?

Od 1 marca 2022 roku w wyniku waloryzacji świadczeń długoterminowych: emerytur, rent z tytułu niezdolności do pracy, a także rent rodzinnych minimalna kwota tych świadczeń wzrosła o około 88 złotych. Najniższa kwota renty rodzinnej wynosi obecnie 1338,44 zł.

Polecane dla Ciebie
Pomocni lekarze
Szukaj innego lekarza
Komentarze
Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.