Trwa ładowanie...

Największe religie świata. Czy znasz je wszystkie?

 Ewa Rosiecka
06.05.2022 00:18
Religie to systemy wierzeń i praktyk, które określają relacje między sferą świętości a ludźmi
Religie to systemy wierzeń i praktyk, które określają relacje między sferą świętości a ludźmi (Adobe Stock)

Religie świata to temat, o którym można napisać wiele. Łącznie jest ich na świecie od 4200 do nawet 10 tysięcy, o wielu z nich nie wiemy i pewnie nigdy się nie dowiemy, ponieważ występują jedynie lokalnie. Należą do najważniejszych aspektów zróżnicowania ludności, obok języków, narodowości i wykształcenia, uczymy się o nich w szkole na lekcjach geografii. Czym właściwie są religie? Jakie są największe religie na świecie?

spis treści

1. Czym jest religia?

Religia zgodnie z definicją to forma świadomości społecznej, która obejmuje wierzenia dotyczące powstania i celu istnienia człowieka oraz świata. Zazwyczaj jest to wiara w nadprzyrodzone istoty (Boga lub bóstwa), nieśmiertelność duszy, a także związane z nimi zachowania (np. kult religijny) oraz formy organizacji (obrzędy).

Religie od samego początku odgrywały znaczącą rolę jako czynnik w rozwoju cywilizacji. Przyjęły rolę ekonomiczną i społeczną, zajmowały ważne miejsce również w kulturze i polityce.

Zobacz film: "Dlaczego dziewczynki mają lepsze oceny w szkole?"

Według najnowszych badań pierwsze wierzenia pochodzą jeszcze z czasów neandertalczyków, choć niewiele na ten temat wiemy. Dużo więcej dowiadujemy się z dzieł spisanych, które zaczęły pojawiać się około 4 000 lat p.n.e.

Z dzieł tych wyłania się obraz religii dobrze ukształtowanych, a na ich rozwój wpływały poszczególne starożytne cywilizacje, powstałe na terenie Egiptu i Bliskiego Wschodu. Ich cechą charakterystyczną jest wielobóstwo, choć w tym samym czasie kształtowała się także inna religia - judaizm, która była religią monoteistyczną.

Na Dalekim Wschodzie dominowały religie oparte na założeniach filozoficznych, które często negowały istnienie bóstw, postaci nadprzyrodzonych i w tej formie często istnieją do dzisiaj. Są to:

 • taoizm;
 • szintoizm;
 • buddyzm.

Na Bliskim Wschodzie zaś jakiś czas później nastąpił przełom religijny. W początkach naszej ery powstała nowa religia, której założycielem był Jezus z Nazaretu - chrześcijaństwo, kontynuatorami zaś uczniowie, których wybrał. Korzeniami religia ta sięga do judaizmu i obejmuje tereny położone nad Morzem Śródziemnym.

Na innych terenach Bliskiego Wschodu powstał z kolei monoteistyczny islam, łączący w sobie judaizm i chrześcijaństwo, a jego założycielem był prorok Mahomet.

Trzy wielkie religie monoteistyczne spowodowały upadek niespójnych i chaotycznych politeistycznych religii Bliskiego Wschodu.

2. Jakie są największe religie na świecie?

Największe religie współczesnego świata to:

 • chrześcijaństwo (33,43 proc.);
 • islam (24,35 proc.);
 • hinduizm (13,78 proc.);
 • buddyzm (7,13 proc.);
 • sikhizm (0,36 proc.)
 • judaizm (0,21 proc.).

Na Ziemi istnieją też takie miejsca, w których nie rozwinęły się systemy religijne, ludność lokalna zaś na swój sposób kultywuje i rozwija swoje wierzenia. Możemy zaliczyć do nich m.in.: Afrykę Środkową, tereny Ameryki Południowej oraz wyspy Oceanii.

Czy Bóg istnieje?
Czy Bóg istnieje?

Małe dzieci zadają wiele trudnych i filozoficznych pytań, na które często nie wiemy, jak odpowiedzieć.

przeczytaj artykuł

2.1. Największe religie świata: chrześcijaństwo

Chrześcijaństwo jest największą monoteistyczną religią na świecie. Religia ta pojawiła się około 2 tys. lat temu, a jej założycielem był Jezus z Nazaretu. Nauczał on swoich uczniów, aby wyrzekali się grzechu, uciszali doczesne pragnienia i namawiał ich do pokuty. Głosił ideę dobroci i miłości.

Jezus zapowiadał nadejście "Sądu Ostatecznego", kiedy to dusze grzeszników zostaną skazane na wieczne potępienie, a prawych wstąpią do nieba. Został ukrzyżowany za swoje poglądy oraz ich publiczne głoszenie. Po jego śmierci uczniowie głosili, że po trzech dniach od śmierci zmartwychwstał i wstąpił do nieba.

Świętą księgą dla chrześcijan jest Biblia.

2.2. Największe religie świata: islam

Założycielem islamu był prorok Mahomet. Bóg ma w tej religii swoje imię: Allach, a głównym celem tej religii ma być kształtowanie ładu na świecie.

Świętą księgą islamu jest Koran. Zawarte są w nim treści objawień przekazane zostały Mahometowi przez Aniołów.

2.3. Największe religie świata: hinduizm

Cechą charakterystyczną dla hinduizmu jest wieczna wędrówka dusz, co oznacza, że każdy człowiek rodzi się po swojej śmierci w następnych wcieleniach (reinkarnacja).

Hinduizm jest religią politeistyczną. Najważniejsi bogowie to:

 • Brahma;
 • Sziwa;
 • Winszu.

Główne święte księgi to: Ramajna i Makabharata.

2.4. Największe religie świata: buddyzm

Założycielem buddyzmu był Budda, który wyrzekł się idei Boga jako stwórcy, istoty najwyższej i nadprzyrodzonej. Uważał siebie za duchowego mistrza, różniącego się od proroków i bożych wysłanników.

Podstawą buddyzmu jest wiara w wyzwolenie od cyklu narodzin i śmierci - osiągnięcie Nirvany.

2.5. Największe religie świata: sikhizm

Sikhizm to religia, która powstała w XV wieku w Pendżabie, w Indiach. Jej założycielem był Guru Nanak. Jest przeciwna wszelkim wojnom na tle wyznania, nie chce dzielić ludzi na muzułmanów, chrześcijan czy hindusów, ponieważ istnieje jeden Bóg, niezależnie jak się go nazywa.

Religia ta jest częściowo połączeniem hinduizmu i islamu. Z islamu pochodzi obraz Boga jako istoty nie posiadającego wizerunku, a zamiast tego wiele imion, z hinduizmu zaś reinkarnacja, wiara w bezpośrednią łączność z Bogiem poprzez medytację oraz przejawy kultu.

Sikhizm uznaje równość kobiet i mężczyzn; niezależnie od płci każdy może zostać kapłanem. Jest również mocno zorientowana na pomoc bliźniemu, w świątyni sikhijskiej każdy może dostać posiłek i znaleźć schronienie.

Najważniejszym miejscem kultu jest Złota Świątynia w Amritsarze, gdzie przechowywana jest oryginalna księga sikhów - Sri Guru Granth Sahib.

2.6. Największe religie świata: judaizm

Judaizm jest najstarszą religią monoteistyczną na świecie. Jej wyznawcy to Żydzi, którzy uznają jednego Boga - Jahwe. Religia ta nie posiada centrum religijnego, wyznawcy zbierają się w niezależnych od siebie gminach.

Podstawą wiary w judaizmie jest Tora, która składa się z pięciu świętych ksiąg:

 • Bereszit (Księga Rodzaju);
 • Szemot (Księga Wyjścia);
 • Wajjikra (Księga Kapłańska);
 • Bamidbar (Księga Liczb);
 • Dwarim (Księga Powtórzonego Prawa).

Świętym dniem dla Żydów jest piątek (nazywany Szabatem).

Polecane dla Ciebie
Pomocni lekarze