Proces adopcyjny

Proces adopcyjny to dość skomplikowana i długotrwała procedura. Adopcja dzieci w Polsce wymaga czasu i cierpliwości do zmagań z biurokracją - jednak jest wiele szczęśliwych rodzin, którym się to udało. Proces adopcyjny powinien brać pod uwagę wszystkie predyspozycje przyszłych rodziców do opieki nad dzieckiem. W procesie adopcyjnym należy je zbadać i zweryfikować. Wszystkie te działania, mimo że spowalniają proces adopcyjny, mają na celu zawsze dobro dziecka.

Adopcja dziecka - warunki jakie trzeba spełnić

Aby przystąpić do procesu adopcyjnego, należy spełniać kilka wstępnych warunków dla rodziców adopcyjnych:

Polecane wideo:

 • należy mieć pełną zdolność do czynności prawnych,
 • wymagana jest odpowiednia różnica wieku między rodzicami a dzieckiem,
 • często wymaga się zaświadczeń o bezpłodności - ale nie w każdym ośrodku adopcyjnym,
 • każda rodzina adopcyjna musi być gotowa przejść wywiad środowiskowy, rozmowy i testy z psychologiem oraz szkolenia, zgodnie z procedurą adopcyjną.

Proces adopcyjny krok po kroku

Krok 1. Rodzina, która chce adoptować dziecko, musi najpierw zgłosić się do ośrodka adopcyjno-opiekuńczego. Można to zrobić przez Internet lub telefon. Po uzyskaniu podstawowych informacji, umawia się na rozmowę wstępną i rozpoczyna proces adopcyjny.

Krok 2. Wstępna rozmowa kwalifikacyjna to rozmowa z rodziną przeprowadzana w ośrodku adopcyjnym.

Krok 3. Dokumenty, które należy złożyć do ośrodka adopcyjnego:

 • odpis zupełny aktu małżeństwa,
 • zaświadczenie o niekaralności obojga potencjalnych rodziców,
 • zaświadczenia o stanie zdrowia obojga potencjalnych rodziców - od lekarza ogólnego oraz od psychiatry,
 • zaświadczenia o zarobkach i zatrudnieniu,
 • życiorys,
 • rekomendacje od znajomych (muszą być pisane odręcznie).

Krok 4. Kolejną niezbędną rozmową jest rozmowa z pedagogiem. Ocenia on możliwości potencjalnych rodziców: czy będą w stanie zapewnić dziecku odpowiednie warunki rozwoju.

Krok 5. Ważną fazą procesu adopcyjnego są badania psychologiczne: rozmowa z psychologiem oraz testy. Są one przeprowadzane dla każdego małżonka oddzielnie. Określają cechy i predyspozycje obojga do bycia rodzicem.

Krok 6. Proces adopcyjny wymaga także, aby pracownik ośrodka adopcyjnego złożył wizytę w domu kandydatów na rodzinę dla adoptowanego dziecka. Umożliwia to poznanie rodziny, a także ocenę warunków, jakie mogą zaoferować dziecku.

Krok 7. Czas na ważny test: rodzice muszą uzyskać akceptację Komisji Adopcyjnej ośrodka adopcyjnego.

Krok 8. Po uzyskaniu pozytywnej opinii od Komisji, należy przejść kilka grupowych szkoleń. Mają one na celu:

 • pokazanie rodzinom, jakie problemy mogą wiązać się z adoptowaniem dziecka,
 • nauczenie, jak należy sobie radzić z takimi problemami,
 • spotkania z rodzinami, które już zaadoptowały dziecko.

Po takim szkoleniu można uzyskać ostateczną akceptację ośrodka.

Krok 9. Tutaj rozpoczyna się oczekiwanie na dziecko, potrzebujące opieki takiej rodziny adopcyjnej. Bierze się także pod uwagę preferencje potencjalnych rodziców dotyczące płci i wieku dziecka.

Krok 10. Kiedy dziecko do adopcji zostanie odnalezione, ośrodek udostępnia potencjalnym rodzicom informacje o nim, takie jak:

 • sytuacja rodzinna,
 • predyspozycje,
 • stan zdrowia,
 • wygląd.

Dzięki takim informacjom o dziecku, rodzice mogą zdecydować się na pierwsze spotkanie.

Krok 11. Pierwsze spotkanie odbywa się w placówce, w której przebywa dziecko. Od tego momentu rodzina adopcyjna może utrzymywać stały kontakt z dzieckiem.

Krok 12. Kolejnym krokiem jest wniosek o przysposobienie dziecka, który kierowany jest do sądu przez ośrodek adopcyjny. Do wniosku dołącza się także potrzebne dokumenty.

Krok 13. Proces adopcyjny już niemal zakończony. Ostatnim etapem postępowania adopcyjnego są dwie rozprawy sądowe:

• pierwsza rozprawa pozwala rodzicom na okres preadopcyjny, czyli "okres próbny",

• druga rozprawa adopcyjna to ostateczna decyzja sądu o przyznanie opieki nad dzieckiem rodzinie adopcyjnej.

Jak adoptować noworodka?

W Polsce adopcja bardzo małęgo dziecka nie jest taka łatwa. Noworodek według prawa powinien pozostawać przez pierwsze 6 tygodni życia z biologiczną matką - pozwala to matce na podjęcie przemyślanej decyzji. Dopiero po tym czasie można rozpoczynać proces adopcyjny. Jednym z możliwych rozwiązań jest wniosek o tymczasową opiekę nad dzieckiem jako rodzina zastępcza preadopcyjna, który musi być złożony przez potencjalnych rodziców i biologiczną matkę dziecka.

Komentarze

DYSKUSJE NA FORUM

Artykuły Procedury adopcyjne
Procedury adopcyjne

Adopcja ze wskazaniem

Adopcja ze wskazaniem

to we wniosku do sądu, pomijając procedury wyboru rodziców adopcyjnych dla dziecka przez instytucje opiekuńcze. Adopcja ze wskazaniem - prawo Adopcja (...) - procedura Adopcja ze wskazaniem z założenia...

Procedury adopcyjne

Szukanie prawdziwych rodziców

Szukanie prawdziwych rodziców

chce się bowiem dowiedzieć czegoś o swoich prawdziwych rodzicach. Decyzja o poszukiwaniach biologicznych rodziców jest zazwyczaj trudna dla rodziców adopcyjnych (...) w późniejszym czasie? Nie ma jednego rozwiązania. Należy liczyć się...

Baza ośrodków opiekuńczo-adopcyjnych

Adopcja dziecka - warunki

Adopcja dziecka - warunki

się wydaje sąd rodzinny na podstawie opinii przygotowanej przez ośrodek adopcyjny. Kandydaci na rodziców adopcyjnych muszą spełnić kilka warunków, a proces (...) spełnić szereg warunków i przejść przez skomplikowany...

Adopcja i rodzicielstwo zastępcze

Baza ośrodków opiekuńczo-adopcyjnych

Adopcja dziecka to trudny proces, w którym potencjalni rodzice muszą sprostać wielu wymaganiom. Szczególnie skomplikowane są kwestie urzędowe (...) jest przeprowadzenie ich przez ten trudny proces i upewnienie się, że...

Niemowlę

Koszalin. Pierwszy noworodek pozostawiony w oknie życia

Koszalin. Pierwszy noworodek pozostawiony w oknie życia

oraz ośrodek adopcyjny. Równoległe procedury W niektórych przypadkach jako pierwszy zostaje poinformowany Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (...) i to jego pracownicy organizują kolejne procedury, takie jak zgłoszenie sprawy do sądu...

Adopcja i rodzicielstwo zastępcze

Procedury adopcyjne

Procedury adopcyjne

za pośrednictwem dokumentacji, a dopiero potem „na żywo". Zwykle proces adopcyjny trwa dziewięć miesięcy, a więc jest zaplanowany tak, by przypominał (...) . Te, za które pobiera się zazwyczaj opłaty skarbowe, w przypadku...

Ząbkowanie

Przebieg ząbkowania u dzieci

Przebieg ząbkowania u dzieci

Zakraplanie leku o działaniu przeciwbólowym pozwala złagodzić objawy ząbkowania. Kalendarz przebiegu ząbkowania jest przydatnym źródłem informacji dla rodziców. Wyrzynanie się zębów to długotrwały proces.

Co może niepokoić?

Rehabilitacja u dzieci

Rehabilitacja u dzieci

Na czym polega rehabilitacja dziecka? Rehabilitacja to proces medyczno-społeczny, który ma zmierzać do poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych.