Trwa ładowanie...

Jak obliczyć średnią ocen na koniec roku szkolnego?

 Agnieszka Gotówka
08.12.2021 08:37
Jak obliczyć średnią ocen na koniec roku szkolnego?
Jak obliczyć średnią ocen na koniec roku szkolnego? (https://stock.adobe.com/)

Jak obliczyć średnią ocen, by dowiedzieć się, czy na świadectwie zobaczymy czerwony pasek? Od ilu punktów przyznawane jest to wyróżnienie? I czy religia lub etyka wliczają się do średniej? Odpowiadamy.

spis treści

1. Jak obliczyć średnią ocen na świadectwie szkolnym?

Średnia ocen najczęściej najbardziej interesuje uczniów, którzy aspirują, by mieć czerwony pasek na zakończenie roku szkolnego. W ich przypadku istotne jest osiągniecie średniej wynoszącej co najmniej 4,75. To jednak niejedyne kryterium. Ważna jest też ocena z zachowania (wzorowa albo bardzo dobra).

O świadectwo z czerwonym paskiem można ubiegać się od 4 klasy szkoły podstawowej (w klasach 1-3 obowiązuje ocena opisowa). Wyróżnienie może być przyznawane do zakończenia edukacji na poziomie szkoły ponadpodstawowej (w liceach ogólnokształcących, technikach i szkołach zawodowych).

Zobacz film: "Dlaczego dziewczynki mają lepsze oceny w szkole?"

By dowiedzieć się, czy uczeń zdobędzie świadectwo z czerwonym paskiem, wystarczy obliczyć średnią arytmetyczną, gdzie każdy stopień ma taką samą wartość (wagę). Trzeba zsumować wszystkie oceny, a otrzymany wynik podzielić przez liczbę przedmiotów.

Przeczytaj także:

2. Średnia arytmetyczną a średnia ważona

By dowiedzieć się, jaką średnią na koniec roku zdobył uczeń, oblicza się średnią arytmetyczną. Z kolei oceny końcowe nauczyciele wystawiają w oparciu o średnią ważoną. Co to oznacza?

W przypadku średniej ważonej każda ocena ma swoją wagę, np. sprawdzian ma wagę 5, kartkówka ma wagę 3, a zadanie domowe wagę 1. Jeśli uczeń uzyskał ze sprawdzianu ocenę dobrą, z kartkówki dostateczną, a z zadania domowego bardzo dobrą, wówczas średnia ważona wynosi 3,78 (1x5 + 3x3 + 4x5 = 34; 34: (5+3+1) = 34:9 = 3,78)

3. Czy religia i etyka wliczają się do średniej ocen?

Ocena z religii lub etyki jest wliczana do średniej ocen, jednak nie ma wpływu na promocję ucznia do kolejnej klasy. Jeśli więc otrzyma z tego przedmiotu ocenę niedostateczną, może przejść do następnej klasy.

Pamiętajmy, że średnia ocen o niczym nie świadczy. Naciskanie dziecka, aby zdobyło jak najwyższą średnią, może okazać się krzywdzące. Wielu naukowców czy ludzi robiących zawrotne kariery nigdy nie miało na świadectwie czerwonego paska.

Starajmy się wspierać swoją pociechę w procesie edukacji. Wbrew pozorm to trudna droga, którą warto podążać razem z dzieckiem, by móc je wesprzeć na każdem etapie.

Polecane dla Ciebie
Pomocni lekarze