Trwa ładowanie...

Imiennik – imiona męskie na literę O

  • Odo Jest to imię męskie pochodzenia germańskiego. Wywodzi się od germańskiego słowa audha ("dziedzictwo, majątek"). Ciekawostka Inne formy tego imienia to: Otto, Otton, Odon.
  • Odon Jest to imię męskie pochodzenia germańskiego. Wywodzi się od germańskiego słowa audha ("dziedzictwo, majątek"). Ciekawostka Inne formy tego imienia to: Otto, Otton, Odon. Imię to popularne było w średniowieczu, nosiło je wielu cesarzy i książąt niemieckich z dynastii Ludolfingów. W polszczyźnie pojawiło się już u zarania jej dziejów, gdyż w 1000 roku ówczesny książę Bolesław nazwał tak swego syna.
  • Odoryk Jest to imię pochodzenia germańskiego, złożone z członów oznaczających: "majątek dziedziczny, posiadłość, bogactwo" oraz rik czyli "władający, panujący".
  • Odylon Jest to mię pochodzenia germańskiego (anglosaskiego), a właściwie zlatynizowana forma imienia utworzonego od uodal - "dziedzictwo, majątek, bogactwo".
  • Odyseusz Jest to imię męskie pochodzenia greckiego. Według Homera, imię to wymyślił dziadek Odyseusza, Autolykos, ze względu na to, iż on sam naraził się wielu osobom. Forma ta oznaczałaby w tym przypadku "znienawidzony", "ten, który wywołał gniew" lub "wyrządził szkodę". Ciekawostka Odyseusz to nie tylko imię ale także program Unii Europejskiej z dziedziny polityki publicznej i bezpieczeństwa prawnego.
  • Okrzesław Jest to być może neologizm polski, powstały jeszcze w czasach staropolskich. Może to być także staropolskie imię męskie, złożone z członów okrze ("okrzesać, przyciąć gałęzie" lub "przywrócić do życia, podnieść") oraz sław ("sława").
  • Oktawian Jest to imię pochodzenia łacińskiego, a wywodzi się z nazwy rzymskiego rodu Oktawiuszów (Octavius). W Polsce imię to pojawiło się w XIX wieku.
  • Oktawiusz Jest to imię męskie pochodzenia łacińskiego, bezpośrednio powstałe od nazwy rzymskiego rodu Oktawiuszów, dosłownie oznaczające "ósmy z kolei".
  • Olaf Jest to skandynawskie imię o niejasnej etymologii, może być tłumaczone jako ;syn starego człowieka;, ;pokój; lub ;dziecko zapowiedziane przez Boga;.
  • Oldmir Jest to męskie imię germańskie. Pierwszy człon imienia, ald, oznacza "stary", drugi człon mar -"sławny". Ciekawostka Inne formy tego imienia to: Aldmir, Aldmar.