Władze odebrały rodzicom dzieci. Powodem miał być niski iloraz inteligencji matki i ojca

Polecane dla Ciebie

Pomocni lekarze

Szukaj innego lekarza