Trwa ładowanie...

Relacje (interakcje) z nauczycielem

Avatar placeholder
11.10.2014 06:50
Relacje (interakcje) z nauczycielem
Relacje (interakcje) z nauczycielem

Problemem o głównym znaczeniu dla zorganizowania procesu wychowania szkolnego jest układ wzajemnego kontaktowania się między nauczycielem a uczniem na tle lub w obecności innych uczniów. We wzajemnych relacjach nauczyciel i uczeń posiadają tę samą godność i równe prawa, są wszak ludźmi. Obustronne poszanowanie i respektowanie przysługujących praw stanowi fundament partnerstwa.

Mimo naturalnego dystansu, jaki wytwarza się między nauczycielem a uczniami ich relacje z czasem zmieniają się na bardziej osobiste i bezpośrednie, choć brakuje im oczywiście zażyłości, która cechuje kontakty w rodzinie. Wraz z wiekiem dziecka ten dystans zwiększa się, lecz przez cały młodszy wiek szkolny dominuje pozytywne ustosunkowanie dzieci do nauczyciela, który jest często dla nich najwyższym autorytetem. Nauczyciele powinni o tym nieustannie pamiętać i zdawać sobie sprawę z tego, iż od ich postawy wobec dzieci zależy często jak postrzegać one będą szkołę podczas kolejnych lat nauki.

Zobacz artykuły na ten temat:

Zobacz film: "Oddychaj czysto - webcast z dr hab. n. med. Wojciechem Feleszko"

Przeczytaj, co na ten temat sądzą rodzice na forum Parenting.pl:

Polecane dla Ciebie
Pomocni lekarze