Trwa ładowanie...

Przykazania Boże [dekalog]

 Agnieszka Gotówka
31.01.2022 12:53
Przykazania Boże [dekalog]
Przykazania Boże [dekalog] (https://stock.adobe.com)

Przykazania Boże to zbiór 10 praw człowieka wobec Boga i innych ludzi. Stanowią drogowskaz nie tylko dla chrześcijań. Są uniwersalne i ponadczasowe.

spis treści

1. Przykazania Boże. Jak je interpretować?

Dekalog to zbiór podstawowych nakazów moralnych, którymi kierować się powinien każdy człowiek, nie tylko katolik.

  1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną
  2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremno
  3. Pamiętaj, abyś dzień święty świecił
  4. Czcij ojca swego i matkę swoją
  5. Nie zabijaj
  6. Nie cudzołóż
  7. Nie kradnij
  8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu
  9. Nie pożądaj żony bliźniego swego
  10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest
Zobacz film: "Wysokie oceny za wszelką cenę"
5 przykazań kościelnych. Kogo obowiązują, jak brzmi ich treść?
5 przykazań kościelnych. Kogo obowiązują, jak brzmi ich treść?

5 przykazań kościelnych to zasady postępowania, którymi powinien kierować się każdy katolik. Ustanowione

przeczytaj artykuł

Ucząc się z dzieckiem Dekalogu, starajmy się od razu tłumaczyć, co znaczą poszczególne przykazania. Otwarcie odpowiadajmy na pytania kilkulatka. Niczego nie ukrywajmy.

Pierwsze przykazanie nakazuje bezwględną wiarę w miłosiernego Boga. Drugie – szacunek dla imienia Pana, ale też Jezusa Chrustusa i Maryi.

Trzecie przykazanie kładzie nacisk na świetowanie Dnia Pańskiego (w chrześcijaństwie niedzieli), ale też świąt obchodzonych w kościele katolickim. Interpretowane jest to jako nakaz uczestnictwa we mszy świętej, ale też powstrzymanie się od pracy. Świętowanie powinno odbywać się w kręgu rodziny i przyjaciół.

Czwarte przykazanie, które rozpoczyna drugą tablicę Dekalogu, odnosi się do szacunku wobec najbliższych, matki i ojca. Biblia głosi bezwględne posłuszeństwo wobec rodziców.

Piąte i siódme przykazanie mówi o uniwersalnych nakazach – nie zabijaj i nie kradnij. Tylko Bóg, który dał życie, ma prawo je odebrać. Nikt też nie ma prawa zabierać rzeczy bedących własnością drugiego.

Przykazanie szóste nakazuje zachowanie wierności małżonkowi oraz szanowanie cielesności drugiej osoby.

Ósme przykazanie odnosi się do uczciwości. Powinniśmy zawsze mówić prawdę, zwłaszcza w stosunku do drugiego człowieka. Należy się wystrzegać plotek i obgadywania.

Dwa ostatnie przykazania nakazują wierność i uczciwość wobec drugiego człowieka.

Pamięciówka z modlitw i próbna spowiedź. Przedkomunijna gorączka trwa
Pamięciówka z modlitw i próbna spowiedź. Przedkomunijna gorączka trwa

Do "godziny 0", czyli sakramentu przyjęcia pierwszej komunii świętej, pozostało jeszcze dobrych kilka

przeczytaj artykuł

2. Krótka historia dekalogu

Dekalog, zgodnie z przekazem biblijnym, został zapisany w Księdze Wyjścia (Drugiej Księdze Mojżeszowej. Słowa 10 przekazań zostały przekazane Mojżeszowi przez samego Boga na górze Synaj w trakcie wędrówki Izraelitów z Egiptu do Kanaanu. On też miał wyryć przykazania na kamiennych tablicach. Te zostały jednak zniszczone w gniewie przez Mojżesza, gdy zobaczył lud czczący złotego cielca.

Mojżesz wykonał drugie tablice, na których spisał Dekalog. Te miały być przechowywane w Arce Przymierza do czasu zburzenia pierwszej Świątyni Jerozolimskiej.

Polecane dla Ciebie
Pomocni lekarze