Trwa ładowanie...

Góry - geneza i rodzaje

 Ewa Rosiecka
01.02.2021 19:51
Góry - geneza i rodzaje
Góry - geneza i rodzaje (GettyImages)

Góry to wypukłe formy ukształtowania terenu o wysokości co najmniej 300 metrów n.p.m. Ze względu na wysokości bezwzględne wyróżniamy góry niskie, średnie i wysokie. W jaki sposób powstały? Jakie góry są w Polsce?

spis treści

1. Jak powstały góry?

Procesy endogeniczne (wewnętrzne), inaczej mówiąc ruchy lądo-, góro- i oceanotwórcze, jak również trzęsienia ziemi i zjawiska wulkaniczne mają wpływ na zmiany w wyglądzie lądów i oceanów. One decydują o powstawaniu gór i prowadzą do zmian tak w pionowym, jak i poziomym ukształtowaniu terenu.

To efekt działania sił, mających swoje źródło w głębi Ziemi. Od początku niezmienne pozostają czynniki wewnętrzne kształtujące naszą planetę, a należą do nich:

Zobacz film: "Jak możesz pomóc maluchowi odnaleźć się w nowym środowisku?"
 • wielkie ciśnienie;
 • bardzo wysokie temperatury;
 • różnice ciśnień (skutki działania energii wnętrza Ziemi).

Góry powstają w czasie ruchów górotwórczych, czyli orogenez, kiedy poszczególne warstwy skalne ulegają wypiętrzeniu, tworząc górotwory (orogeny). Jeśli są one zbudowane z podobnych skał i zwarte, nazywamy je masywami górskimi. Mogą one występować jako część pasma górskiego lub pojedynczo.

Pasma górskie mają wydłużony kształt i strome, skaliste grzbiety, nazywane granią. Łańcuchy górskie zaś to kilka ułożonych równolegle do siebie pasm górskich oddzielonych kotlinami, otoczonymi pogórzami. Te ostatnie mają niższe wysokości niż góry, mniej strome zbocza, a płynące przez nie rzeki wyżłobiły w nich doliny.

Cudowne austriackie góry (WIDEO)
Cudowne austriackie góry (WIDEO)

Austria to niewielki kraj w samym środku Europy, którego terytorium w 2/3 składa się z terenów górzystych.

przeczytaj artykuł

Na Ziemi możemy spotkać dwa główne rodzaje łańcuchów górskich:

 • okołopacyficzne;
 • alpejsko-himalajskie.

Pierwszy rodzaj obejmuje góry obu Ameryk, góry powstałe w Japonii, Nowej Zelandii, Nowej Gwinei i przy wybrzeżach Oceanu Spokojnego.

Drugi rodzaj obejmuje góry w Europie i Azji Środkowo-Południowej razem z wyspami Oceanu Indyjskiego i Archipelagu Malajskiego.

Łańcuchy górskie, które wypiętrzone zostały w czasie tej samej orogenezy, tworzą górski system.

2. Rodzaje gór

Ze względu na budowę geologiczną oraz sposób wypiętrzania możemy wyróżnić:

 • góry fałdowe;
 • góry wulkaniczne;
 • góry zrębowe.

Innym kryterium podziału gór jest ich wysokość. Wg tego kryterium wyróżniamy:

 • góry niskie;
 • góry średnie;
 • góry wysokie.

Do gór niskich zaliczamy góry do wysokości 600 m n.p.m, do średnich góry z wysokością do 1500 m n.p.m., do wysokich zaś szczyty powyżej 1500 m n.p.m.

Bezpieczeństwo dzieci w górach. Rozmowa z ratownikiem GOPR
Bezpieczeństwo dzieci w górach. Rozmowa z ratownikiem GOPR

Latem całymi rodzinami wyruszamy na plaże, nad jeziora i w góry. O bezpieczeństwie nad wodą mówi się

przeczytaj artykuł

3. Jakie góry występują w Polsce?

W Polsce występują wszystkie rodzaje gór podzielonych wg kryterium wysokości. Do gór niskich zaliczamy Góry Świętokrzyskie, do średnich Sudety, Bieszczady, Beskidy i Pieniny, do wysokich zaś Tatry.

Najwyższy szczyt w Polsce, Rysy, leżący na granicy polsko - słowackiej, w Tatrach Wysokich, wynosi 2499 m n.p.m. i należy do Korony Europy.

Polecane dla Ciebie
Pomocni lekarze