Białkomocz

Białko w moczu u dzieci

Białko w moczu u dzieci to inaczej białkomocz. Za białkomocz uznaje się stan, kiedy w moczu wykrywa się ponad 20 mg białka u noworodków, 25 mg (...) u dzieci Białkomocz może mieć podłoże przednerkowe,...

Białko w moczu u niemowląt

schorzenia, takiego jak białkomocz ortostatyczny. Jednak w przypadku, gdy poziom wydalanych protein jest wysoki, może się okazać, że dziecko cierpi (...) na poważniejszą chorobę nerek. Białkomocz nie powoduje bólu,...

Gestoza ciążowa

Objawy zatrucia ciążowego Objawami gestozy są obrzęki twarzy i kończyn, nadciśnienie tętnicze, białkomocz oraz zaburzenia widzenia. Ciężkie zatrucie jest groźne dla ciężarnej.

Nefropatia cukrzycowa - przyczyny, objawy, leczenie

mikroalbuminurii zachodzi po pięciu latach od wykrycia nadciśnienia kłębuszkowego i hiperfiltracji. Kolejnym etapem choroby jest tak zwany białkomocz (...) . Klinicznie jawna nefropatia uzewnętrznia się w czwartym okresie. Występuje...

Nadciśnienie w ciąży

przedrzucawkowy Stan przedrzucawkowy to nagłe skoki ciśnienia krwi. Towarzyszą temu zatrzymanie wody w organizmie wywołujące obrzęki na ciele, białkomocz (...) (czyli przede wszystkim obrzęki, białkomocz i nadciśnienie)....

Objawy zatrucia ciążowego

Objawy zatrucia ciążowego obejmują m.in. obrzęki twarzy i kończyn, zaburzenia widzenia, nadciśnienie tętnicze oraz białkomocz, czyli zwiększone (...) . Do objawów gestozy późnej należą: obrzęki twarzy, rąk oraz nóg - wynikają ze złej...

Nadciśnienie

można podzielić na trzy stadia: stadium pierwsze - nadciśnienie niewywołujące zmian w narządach, stadium drugie - nadciśnienie wywołujące białkomocz

Infekcyjne zapalenie wsierdzia

się przyspieszone OB, niedokrwistość), badanie moczu (w przypadku zapalenia wsierdzia stwierdza się krwinkomocz, białkomocz), EKG (w przypadku zapalenia wsierdzia

Chrapanie w ciąży

przedrzucawkowy występuje tylko w czasie ciąży i połogu. Ciśnienie tętnicze podnosi się wtedy do wartości powyżej 140/90 mm Hg, pojawia się białkomocz

Ciśnienie w ciąży

to wartości ciśnienia powyżej 140/90 mmHg, które pojawiają się po raz pierwszy powyżej 20. tygodnia ciąży i którym towarzyszy znamienny białkomocz

Zatrucie ciążowe (gestoza)

oraz białkomocz. Przyczyny tej dolegliwości ciążowej nie są do końca znane. Uważa się, że za wystąpienie zatrucia ciążowego odpowiadają pewne

Zatrucie ciążowe

czy zaburzenia hormonalne. Jakie są objawy choroby? podwyższone ciśnienie krwi powyżej wartości 140/90 mmHg, wydalanie białka w moczu (białkomocz; wydalenie

Badanie moczu w ciąży - wyniki, osad

, natomiast przy zatruciu ciążowym charakterystyczny jest białkomocz, czyli zwiększone stężenie białka w moczu. Obecność bilirubiny w moczu wskazuje

Wysokie ciśnienie w ciąży

w przebiegu gestozy wymaga leczenia farmakologicznego. Inne objawy, które mogą towarzyszyć rzucawce ciążowej, to: białkomocz, puchnięcie nóg, kostek i palców

Kłębuszkowe zapalenie nerek

podwyższonego ciśnienia krwi, zmniejszenie objętości oddawanego moczu, silny krwiomocz i białkomocz. Diagnostyka i leczenie kłębuszkowego zapalenia nerek

Śródmiąższowe zapalenie nerek

ogólne moczu wykazuje często białkomocz, zwiększoną liczbę erytrocytów i leukocytów. Jeśli rozpoznanie choroby jest niepewne, zalecana jest biopsja

Choroba Wilsona

, wybiórczy apetyt na potrawy, zaćma, bóle głowy, zaburzenia pracy nerek (białkomocz, krwinkomocz, wapnica i kamica nerek), zmiany w gruczołach

Wszystko o ciąży

ciążowe jest dość dobrze tolerowane i można je leczyć. Średnio ciężkie i ciężkie, gdy dołącza się białkomocz i/lub obrzęki, może grozić tzw. rzucawką