Trwa ładowanie...

Ubezpieczenie szkolne – co obejmuje?

Artykuł sponsorowany Axa Direct

Ubezpieczenie ucznia nie jest obowiązkowe, ale zdecydowanie warto wybrać taką ochronę z wielu względów. Choć placówki edukacyjne zapewniają bezpieczeństwo naszym dzieciom, to jednak dochodzi w nich do wręcz zaskakującej statystycznie liczby wypadków. Czy ubezpieczenie szkolne obejmuje wyłącznie zdarzenia, które miały miejsce w budynku placówki edukacyjnej? Jaki może być zakres ochrony?

Ubezpieczenie szkolne – na czym polega?

Jaki jest zakres ochrony w ramach ubezpieczenia szkolnego? Zakres ochrony jest taki sam w każdym wariancie. Różnica tkwi w sumie ubezpieczenia. Dodatkowo można wybrać ochronę przez hejtem w internecie oraz dla dziecka powyżej 13. roku życia OC. Nie jest to kwestia regulowana przepisami, jak np. w komunikacyjnym OC. Przede wszystkim ubezpieczenie szkolne wcale nie musi dotyczyć wyłącznie zdarzeń, do których dojdzie na terenie szkoły, w dni nauki szkolnej. Jednak to właśnie tam ma miejsce zaskakująco dużo wypadków – jest ich nawet więcej niż wypadków samochodowych. Z danych Systemu Informacji Oświatowej wynika, że w roku szkolnym 2017/2018 odnotowano 54 tys. takich zdarzeń. Dla porównania w 2018 roku do jednostek policji zgłoszono 31 tys. takich wypadków drogowych. Na najwięcej niebezpiecznych sytuacji dzieci narażone są na zajęciach wychowania fizycznego – przeważają urazy rąk i nóg, a do poważniejszych zdarzeń dochodzi w pracowniach naukowych, np. podczas zajęć z chemii.

Przed zawarciem umowy warto zwrócić uwagę na sumę ubezpieczenia – im wyższa, tym większa będzie składka, ale też możesz otrzymać wyższe odszkodowanie, jeśli dojdzie do zdarzenia objętego ochroną. Kolejna kwestia to maksymalny wiek ubezpieczonego – najczęściej jest to 26 lat, zatem polisa obejmuje zarówno uczniów szkoły podstawowej, jak i studentów. Kluczowe znaczenie ma jednak to, w jakich przypadkach ubezpieczenie zapewnia ochronę. Takie informacje znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Oto, co może obejmować ochrona ubezpieczeniowa:

• śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku, udaru mózgu lub zawału serca,

• uszkodzenie ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku,

• pobyt w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub niebędący jego następstwem, ale trwający powyżej 5 dni,

• zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji w następstwie NNW, a także nabycia protez i zakupu lub wypożyczenia środków pomocniczych,

• śmierć rodzica w następnie nieszczęśliwego wypadku,

• zdiagnozowanie poważnego zachorowania,

• świadczenia na wypadek ukąszenia kleszcza.

Dodatkiem do ochrony ubezpieczeniowej może być hejt w internecie bądź OC w życiu prywatnym dla dzieci powyżej 13. roku życia. Wspomniany hejt to problem naszych czasów, który dotyka wielu młodych ludzi. Z badania przeprowadzonego przez fundację Dajemy Dzieciom Siłę wynika, że 32 proc. nastolatków doświadczyło wyzywania w internecie, a co piąty był poniżany lub ośmieszany online przez rówieśnika. Co obejmuje ochrona? Zapewnienie pomocy prawnej, a także usług informatyka, którego zadaniem jest np. usunięcie dostępu do negatywnych informacji o ubezpieczonym.

Ciekawym elementem ochrony są przypadki ukąszenia kleszcza. Statystyki mówią, że co drugi taki pajęczak jest nosicielem krętków borelii, czyli ukąszenie przez niego może się zakończyć chorobą, której leczenie nie jest łatwe. Ochrona obejmuje wizytę lekarską wraz z usunięciem kleszcza, pokrycie kosztów badania pajęczaka pod kątem nosicielstwa patogenów czy wydatków na antybiotykoterapię. Oczywiście w każdym przypadku obowiązują określone kwoty graniczne.

Zwróć uwagę na wyłączenia odpowiedzialności

Ważne, żebyś przed zawarciem umowy ubezpieczenia był świadomy zakresu ochrony. Sprawdź w OWU, jakie są wyłączenia odpowiedzialności, tzn. kiedy ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania. Czy wykluczone z ochrony jest uprawianie wybranych sportów? Kiedy otrzymasz świadczenia za pobyt w szpitalu? Koniecznie zapoznaj się z warunkami ochrony, żeby uniknąć ewentualnego rozczarowania.

Artykuł sponsorowany Axa Direct

Polecane dla Ciebie

Pomocni lekarze

Szukaj innego lekarza