Trwa ładowanie...

Sąsiedzi Polski. Z iloma krajami graniczymy?

 Agnieszka Gotówka
16.03.2023 13:45
Sąsiedzi polski. Z iloma krajami graniczymy?
Sąsiedzi polski. Z iloma krajami graniczymy? (https://stock.adobe.com/)

Sąsiedzi Polski to dziś siedem krajów, z którymi utrzymujemy poprawne stosunki. Co warto o nich wiedzieć i jak rozwijają się gospodarczo?

spis treści

1. Sąsiedzi Polski – mapa

Do 1989 r. Polska sąsiadowała tylko z trzema krajami: Rosją, Niemiecką Republiką Demokratyczną (NRD) i Czechosłowacją. Po upadku komunizmu i przemianach politycznych w całej Europie Środkowo-Wschodniej (również w Polsce) nasz kraj zaczął graniczyć z siedmioma państwami.

Mapa Polski: sąsiedzi
Mapa Polski: sąsiedzi (https://stock.adobe.com/)
Zobacz film: "Wysokie oceny za wszelką cenę"

Powyższa mapa Polski i jej sąsiedzi może być pomocna w ich wskazaniu. Dla porządku jednak wymieńmy kraje, z którymi graniczymy.

Sąsiedzi Polski i ich stolice to*:

  • Niemcy ze stolicą w Berlinie (467 km)
  • Czechy ze stolicą w Pradze(796 km)
  • Słowacja ze stolicą w Bratysławie (542 km)
  • Ukraina ze stolicą w Kijowie (535 km)
  • Białoruś ze stolicą w Mińsku (418 km)
  • Litwa ze stolicą w Wilnie (104 km)
  • Rosja [Obwód Kaliningradzki] ze stolicą w Moskwie (210 km)

  • W nawiasie podana jest długość granicy.

Ciekawostka: najdłuższą granicę mamy z Czechami, najkrótszą zaś z Litwą.

2. Gdzie leżą sąsiedzi Polski?

Od zachodu granica została wyznaczona na Odrze i Nysie Łużyckiej. Niemcy to kraj z dostępem do Morza Bałtyckiego i Morza Północnego. Jego największe miasta to Berlin (stolica), Hamburg i Monachium, a samo państwo znajduje się w czołówce największych gospodarczych potęg świata.

W Niemczech mieszka wielu emigranów, m.in. z Turcji i krajów bałkańskich. Na stałe żyje tam też wielu Polaków, czemu sprzyja m.in. bliskość do kraju i możliwość swobodnego przekraczania granicy.

Przez Sudety graniczymy z Czechami. To niewielki kraj środkowoeuropejski bez dostępu do morza. Jego dużą część zajmują lasy (głównie mieszane i liściaste), dominują tereny wyżynne i górskie. Duże znaczenie dla gospodarki tego kraju ma przemysł motoryzacyjny, turystyka i browarnictwo.

Najmniejszym pod względem powierzchni sąsiadem Polski jest Słowacja, z którą graniczymy poprzez Karpaty (to one zresztą zajmują większą część ojczyzny Słowaków). Większość ludności mieszka na wsiach, bo górzysty teren uniemożliwił rozwój większych miast. Znaczenie gospodarcze mają rolnictwo, leśnictwo, ciężki przemysł (m.in. hutnictwo żelaza) oraz turystyka.

Naszym południowo‑wschodnim sąsiadem jest Ukraina, która od 24 lutego 2022 r. ogarnięta jest wojną wywołaną przez Rosjan. W jej efekcie z kraju uciekły miliony Ukraińców, z których dużą cześć znalazła schornienie w Polsce. Do czasu wybuchu konfliktu, gospodarka Ukrainy opierała się na rolnictwie i przemyśle (m.in. wydobyciu węgla kamiennego i rud żelaza).

Na wschodzie graniczymy też z Białorusią, z którą mamy obecnie napięte stosunki polityczne. Ma to wpływ na wzajemne relacje obu państw, m.in. w zakresie wymiany dóbr. Kraj znajduje się w polityczno‑gospodarczej izolacji, co wynika m.in. z niedemokratycznych rządów Aleksandra Łukaszenki. Duże znaczenie dla gospodarki ma handel z Rosją oraz produkcja żywności. Na Białorusi wydobywa się też torf i ropę naftową.

Pólnoco-wschodnim sąsiadem Polski jest Litwa o obszarze blisko 5‑krotnie mniejszym niż Polska. Warto wspomnieć, że w Wilnie i jego okolicach mieszka wielu naszych rodaków.

Z Polską graniczy też rosyjska eksklawa (część terytorium państwa położona w oddzieleniu od głównego jego obszaru). Obwód kaliningradzki, bo o nim mowa, wcześniej należał do Niemiec, ale w 1946 r. został wcielony do ZSRR. Obecnie jest to najsilniej zmilitaryzowanych obszar na świecie.

Polecane dla Ciebie
Pomocni lekarze