Rodzice mający zbyt wysokie oczekiwania względem dzieci negatywnie wpływają na ich wyniki w szkole

Rodzice mający wysokie oczekiwania co do osiągnięć dziecka sprawiają, że często lepiej radzi sobie ono w szkole. Jednak, jeśli te wymagania bardzo odbiegają od rzeczywistości, wyniki nauki słabną – podają specjaliści z Amerykańskiego Stowarzyszenia Psychologicznego.

Czego rodzice nie powinni mówić przy dzieciach?

Sarkazm rodzi okrucieństwo, więc rodzice nie powinni go stosować w obecności dzieci, nawet w rozmowie z innymi dorosłymi. Wpływ sarkazmu skierowanego bezpośrednio...

Badania opublikowane na łamach "Journal of Personality and Social Psychology" pokazały zarówno poztywne, jak i negatywne aspekty aspiracji rodziców względem dzieci oraz ich osiągnięć w szkole. Nadzieje rodziców zwykle pomagają dziecku, jednak nadmiar wymagań może mieć skutek odwrotny do zamierzonego.

Polecane wideo:

Naukowcy przeanalizowali dane dotyczące ponad 3,5 tys. dzieci w wieku szkolnym (49,7 proc. płci żeńskiej) z badań przeprowadzonych w latach 2002-2007. Miały one na celu określenie wyników z matematyki w stosunku do aspiracji rodzica (jak bardzo chcą, aby dziecko otrzymało daną ocenę) oraz oczekiwań (w jakim stopniu wierzą, że dziecko może osiągnąć dany wynik) na przestrzeni roku.

Okazuje się, że wysokie aspiracje rodzicielskie prowadzą do lepszych wyników u dzieci, jednak tylko wtedy, kiedy nie przekraczają w sposób znaczący realistycznych oczekiwań. Kiedy aspiracje są większe niż oczekiwania, wyniki dziecka proporcjonalnie się obniżają.

Aby upewnić się co do wyników, naukowcy postanowili powtórzyć główne odkrycia, używając danych z dwuletnich badań przeprowadzonych z udziałem ponad 12 tys. amerykańskich rodziców i ich dzieci. Rezultaty były zbliżone do pierwszych badań i dostarczyły kolejnych dowodów na to, że zbyt wysokie oczekiwania mogą być powiązane z gorszymi wynikami w szkole.

Wiele wcześniejszych badań psychologicznych pokazało związek pomiędzy aspiracjami rodziców a osiągnięciami dzieci, jednak te najnowsze podkreślają pewien istotny szczegół. Większość poprzednich analiz na ten temat dawało rodzicom prosty przepis – im większe nadzieje, tym lepsze osiągnięcia. Nowe badania oferują jednak pewne sprostowanie: rodzice nie powinni ślepo zwiększać aspiracji względem dziecka, a zachować realistyczne podejście.

Komentarze

DYSKUSJE NA FORUM

Artykuły Niepowodzenia szkolne
Niepowodzenia szkolne

Przenosiny do innej klasy

Przenosiny do innej klasy

Przeniesienie ucznia do innej klasy na prośbę rodzica może mieć miejsce według obowiązującego statutu szkoły. Przyczyny przeniesienia: zła adaptacja dziecka do klasy, zmiana miejsca zamieszkania, inne czynniki.

Niepowodzenia szkolne

Homeschooling - plusy i minusy

Homeschooling - plusy i minusy

i przejść procedury biurokratyczne. Zalety homeschoolingu Poświęcanie czasu dziecku Edukacja domowa ma tę przewagę nad szkolną

Niepowodzenia szkolne

Terapia pedagogiczna

, wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów, eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich emocjonalnych konsekwencji, dostrzeganie uzdolnień dziecka, usuwanie przeszkód adaptacyjnych ucznia w środowisku...

Niepowodzenia szkolne

Zmiana szkoły

Zmiana szkoły to duże wydarzenie dla dziecka, a także dla rodziców. Decyzję tę trzeba dobrze przemyśleć, gdyż dziecko może trafić „z deszczu pod rynnę" i nie odnaleźć się wśród nowych kolegów i nauczycieli. Należy pamiętać, że częste zmiany szkoły nie...

Niepowodzenia szkolne

Nowa uczennica

Nowa uczennica

Kiedy już decyzja o wyborze nowej szkoły zostanie podjęta, dobrze jest porozmawiać z wychowawcą, aby przygotował klasę na powitanie nowego członka grupy. Dziecku będzie miło, jeśli pierwszego dnia zostanie powitany, np. kartką z podpisami nowych kolegów...

Niepowodzenia szkolne

Znęcanie się w szkole

Znęcanie się w szkole nad młodszymi uczniami to niepokojące zjawisko, choć niestety, coraz częstsze. Koty, czyli uczniowie młodszych klas są prześladowani i zmuszani do wykonywania poniżających czynności. Do przemocy dochodzi najczęściej w szkole gimnazjalnej,...

Niepowodzenia szkolne

Problemy z czytaniem i pisaniem

kiedy rodzice nie zauważą pierwszych sygnałów świadczących o trudnościach szkolnych. Dziecko, które wyróżnia się na tle klasy nieumiejętnością (...) szkolnej. Jak pomóc dziecku, które ma problemy z czytaniem i pisaniem? W...

Niepowodzenia szkolne

Dokuczanie w szkole

Dokuczanie w szkole

. Jako troskliwy rodzic możesz w sposób rzeczowy i spokojny odbyć rozmowę z wychowawcą klasy, sam na sam. Można starać się o wsparcie pedagoga szkolnego

Niepowodzenia szkolne

Problemy z pisaniem

pisania nie spowodowały większych niepowodzeń szkolnych i nie zniechęciły całkowicie szkraba do nauki. (...) pod względem manualnym do chwytania długopisów, ołówków i kredek. Z czego to może wynikać, według psychologów?...

Niepowodzenia szkolne

Jak uczyć dziecko angielskiego?

Obecnie znajomość języków obcych jest niezbędna. Wielu rodziców decyduje się uczyć swoje dziecko angielskiego już od małego. Dorośli mają nadzieję, że tym samym ułatwią swojej pociesze start w dorosłe życie. Nauka angielskiego dla najmłodszych przypomina...