Trwa ładowanie...

Przedszkola Jutra

Avatar placeholder
25.01.2022 12:35
Materiał sponsorowany przez
(Materiał Partnera)

„Przedszkola Jutra – Równe Szanse” to wyjątkowy program edukacyjny skierowany do placówek przedszkolnych, który pozwoli dzieciom już od najmłodszych lat rozwijać umiejętności i kompetencje przyszłości. Celem programu jest promowanie w edukacji przedszkolnej metodyki nauczania na miarę XXI wieku z użyciem nowoczesnych narzędzi edukacyjnych oraz zapewnienie kompleksowego wsparcia nauczycielom i rodzicom w prowadzeniu edukacji ukierunkowanej na wszechstronny rozwój dziecka, również ze specjalnymi potrzebami. Program startuje 24 stycznia 2022 roku w całej Polsce.

Kidsview, firma zajmująca się dostarczaniem i wdrażaniem technologii dla edukacji wraz z partnerami – Stowarzyszeniem Cyfrowy Dialog oraz Fundacją ING Dzieciom – rozpoczynają realizację unikalnego w Polsce programu „Przedszkola Jutra – Równe Szanse”. Celem zaplanowanych działań jest stwarzanie szans rozwojowych dzieciom poprzez transformację cyfrową polskiej edukacji przedszkolnej z wykorzystaniem nowoczesnych metod prowadzenia zajęć i z użyciem przemyślanych i dobranych do potrzeb i możliwości dziecka narzędzi, także technologicznych, pozwalających na rozwój kompetencji przyszłości u najmłodszych. Poszczególne komponenty programu mają wspierać rozwój edukacji przedszkolnej poprzez dostarczenie nauczycielom edukacji przedszkolnej kompleksowo opracowanej koncepcji metodycznej wraz ze scenariuszami zajęć opartych na modelu edukacyjnym STEAM oraz dzięki opracowaniu i udostępnieniu dyrektorom, nauczycielom i rodzicom pierwszego w Polsce dziennika elektronicznego dla przedszkoli zgodnego z wymogami MEiN i zasadami dostępności cyfrowej. Program zakłada ponadto realizację konkursu dla nauczycieli edukacji przedszkolnej na innowacyjne zajęcia STEAMowe, ogólnopolski cykl szkoleń kadry przedszkoli oraz wolontariat w placówkach.

(Materiał Partnera)

„Przedszkola Jutra – Równe Szanse” ma być impulsem do rozwoju edukacji przedszkolnej w Polsce. Program w swojej odsłonie pilotażowej realizowany będzie w 2022 roku, a jego zakres obejmie 4 podstawowe inicjatywy:

  1. "#STEAMwPrzedszkolu" – Stworzenie programu edukacji przedszkolnej opartego o dynamicznie rozwijający się w USA model STEAM.
  2. "#DziennikSpecjalistyczny" – Udostępnienie dziennika elektronicznego dostosowanego do realizacji zajęć specjalistycznych, w tym rewalidacyjno-wychowawczych i korekcyjno-kompensacyjnych, wspierającego diagnostykę oraz pracę pedagogów, psychologów i innych specjalistów z dziećmi przy współpracy rodziców.
  3. "#DostępnośćCyfrowa" – Rozwój aplikacji do edukacji przedszkolnej dostępnej cyfrowo dla rodziców z niepełnosprawnościami, którzy często mają trudności z pełnym uczestnictwem w życiu dziecka.
  4. "#PrzedszkolneZajęciaPrzyszłości" – Przeprowadzenie konkursu dla nauczycieli przedszkoli na najciekawsze zajęcia dedykowane dzieciom, także ze specjalnymi potrzebami i oparte o model STEAM oraz realizacja cyklu szkoleń w zakresie pedagogiki przedszkolnej z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi cyfrowych, dzienników elektronicznych oraz model STEAM dla kadry przedszkoli w Polsce.

Koncepcja edukacyjna STEAM wywodzi się z USA i jest wykorzystywana - jako jedna z wiodących dziś idei w edukacji - na całym świecie, także w Polsce, choć do tej pory była obecna przede wszystkim w szkołach. Program „Przedszkola Jutra - Równe Szanse” chce wdrożyć zajęcia STEAMowe do edukacji przedszkolnej, przełamując bariery i pokazując, że przedszkolaki są gotowe na jakościową, angażującą edukację, chętne do eksplorowania świata, otwarte na eksperymentowanie i doświadczanie, a także na wysiłek intelektualny na miarę ich możliwości rozwojowych. STEAM opiera się na pięciu fundamentach: nauki ścisłe (S - science), technologia (T - technology), inżynieria (E - engineering), sztuka (A - arts) i matematyka (M - mathematics).

STEAM skupia się głównie na przedmiotach ścisłych i ma na celu rozbudzanie dziecięcych pasji do tych dziedzin, których domeną jest logiczne myślenie wskazywane jako jedna z kluczowych kompetencji potrzebnych w dzisiejszym i przyszłym świecie. W działaniach STEAMowych nie zapomina się jednak o pobudzaniu także prawej półkuli mózgu, która z kolei odpowiada za kreatywność i zdolności artystyczne, co w rezultacie pozwala zadbać o wszechstronny rozwój młodego człowieka. Zajęcia realizowane w modelu STEAM pozwalają podejmować dzieciom aktywności, dzięki którym mogą w holistyczny sposób rozwijać swoje zdolności i nabywać kompetencje przyszłości niezbędne do funkcjonowania w dynamicznie zmieniającym się świecie. Program przewiduje włączenie do działań w przedszkolach wolontariuszy ING Banku Śląskiego, którzy prowadzić będą zajęcia dla dzieci oparte o specjalnie przygotowane scenariusze zgodne z modelem STEAM.

Przedszkola to pełnoprawne placówki edukacyjne i takimi chcą je widzieć rodzice zatroskani i skoncentrowani na zapewnieniu jak najlepszej przyszłości dla swoich dzieci. Zgodnie z wynikami badań w rozwoju kompetencji przyszłości znacznie większą rolę niż dotychczas odgrywa wychowanie przedszkolne. To właśnie w przedszkolu dziecko w wieku 3-6 lat nabywa szereg ważnych umiejętności. Dlatego jakość edukacji przedszkolnej ma kluczowe znaczenie dla szczęśliwego życia 1,3 miliona dzieci każdego roku uczęszczających do przedszkoli w Polsce. Jest ona również bardzo istotna dla milionów rodziców oraz dla pedagogów, których wysiłki na rzecz wychowania najmłodszych należy szczególnie docenić i wspierać. Program „Przedszkola Jutra - Równość Szans” jest odpowiedzią na te potrzeby edukacji przedszkolnej.

Więcej informacji na stronie kidsview.pl


Organizator Programu Kidsview to firma technologiczna specjalizująca się w rozwiązaniach dla edukacji przedszkolnej wspierających dyrektorów, nauczycieli i rodziców w ich wysiłkach na rzecz wychowania najmłodszych. Głównym produktem firmy jest dziennik elektroniczny dla edukacji przedszkolnej. Kidsview realizuje także szereg innych inicjatyw na rzecz wsparcia rozwoju edukacji.

Partner Merytoryczny Cyfrowy Dialog to stowarzyszenie, które na co dzień tworzy dla nauczycieli, edukatorów i rodziców przestrzeń do wymiany dobrych praktyk, rozmowy i rozwijania kompetencji związanych z technologiami i edukacją. Stowarzyszenie od ponad 5 lat buduje i wzmacnia w tej grupie kompetencje cyfrowe oraz medialne, upowszechnia świadome korzystanie z technologii i nowoczesnych metod nauczania. Cyfrowy Dialog organizuje rocznie kilkaset szkoleń, z których skorzystało już ponad 2500 nauczycieli z przedszkoli i szkół w całej Polsce, a dziesiątki tysięcy dzieci wzięło udział w specjalnie dla nich przygotowywanych warsztatach.

Partner Główny Fundacja ING Dzieciom od 30 lat realizuje misję wyrównywania szans życiowych dzieci i młodzieży. Fundacja realizuje ją wraz z wolontariuszami ING i partnerami społecznymi w całej Polsce. Każdego roku pomaga tysiącom młodych ludzi. Wspiera ich w odkrywaniu świata i własnych możliwości, dodaje im odwagi w podejmowaniu kolejnych wyzwań i realizacji własnych marzeń. Główne obszary działania Fundacji to edukacja, sport i rekreacja, terapia i wolontariat, w którym uczestniczą pracownicy ING Banku Śląskiego SA.

Partner Medialny Wirtualna Polska

Materiał sponsorowany przez
Polecane dla Ciebie
Pomocni lekarze