Trwa ładowanie...

Nauczyciel mianowany. Jak wygląda awans zawodowy?

 Agnieszka Gotówka
16.03.2023 15:09
Nauczyciel mianowany. Jak wygląda awans zawodowy?
Nauczyciel mianowany. Jak wygląda awans zawodowy? (https://stock.adobe.com/)

Nauczyciel mianowany to drugi z trzech stopni nauczycielskich. By go uzyskać, trzeba spełnić wymagania określone w Karcie Nauczyciela i innych aktach prawnych. Sprawdzamy, co to znaczy nauczyciel mianowany i jakie trzeba spełnić warunki, by uzyskać awans.

spis treści

1. Nauczyciel mianowany. Co to znaczy?

1 września 2022 r. zaczęła obowiązywać nowelizacja Karty Nauczyciela, w której nie ma już stopnia nauczyciela stażysty i kontraktowego. Obowiązuje też inna procedura awansu (m.in. konieczność przygotowywania planów rozwoju zawodowego oraz sprawozdań z ich realizacji).

Nauczyciel mianowany to, w świetle najnowszych przepisów, pierwszy stopień awansu zawodowego nadawany w drodze decyzji administracyjnej na wniosek nauczyciela.

2. Nauczyciel mianowany. Po ilu latach?

Zobacz film: "Oddychaj czysto - webcast z dr hab. n. med. Wojciechem Feleszko"

Nauczyciel rozpoczynający pracę w szkole jest nauczycielem początkującym. Po przepracowaniu minimum 3 lat i 9 miesięcy (lub według skróconej procedury 2 lat i 9 miesięcy) może zostać nauczycielem mianowanym. Po kolejnych 5 latach i 9 miesiącach pracy może zostać nauczycielem dyplomowanym, co w świetle obowiazującego prawa kończy zawodową ścieżkę awansu.

Zgodnie z art. 9a Karty Nauczyciela nauczyciele akademiccy, posiadający stopień naukowy oraz legitymujący się co najmniej 5-letnim okresem pracy w uczelni, z dniem nawiązania stosunku pracy w szkole uzyskują stopień nauczyciela mianowanego.

"Nowa fobia odblokowana". Nauczyciel pokazał niezawodny sposób na ściąganie przez uczniów
"Nowa fobia odblokowana". Nauczyciel pokazał niezawodny sposób na ściąganie przez uczniów

Ściąganie w szkołach to udręka niejednego pedagoga. I choć nauczyciele dwoją się i troją, aby ich uczniowie

przeczytaj artykuł

3. Awans zawodowy – nauczyciel mianowany

W świetle najnowszych przepisów (ustawy – Karta Nauczyciela w brzmieniu obowiązującym od 1 września 2022 r. oraz nowego rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli), o stopień nauczyciela mianowanego mogą ubiegać się:

  • nauczyciele zatrudnieni w szkole począwszy od 1 września 2022 r.,
  • nauczyciele zatrudnieni w szkole przed 1 września 2022 r., którzy do 31 sierpnia 2022 r. nie uzyskali stopnia nauczyciela kontraktowego,
  • nauczyciele zatrudnieni w szkole przed 1 września 2022 r., którzy do 31 sierpnia 2022 r. uzyskali stopień nauczyciela kontraktowego, lecz do 31 sierpnia 2027 r. nie uzyskają stopnia nauczyciela mianowanego według przepisów dotychczasowych.
"Wezmą nas głodem i zabronią strajków w przyszłości". O czym rozmawia się w pokojach nauczycielskich?
"Wezmą nas głodem i zabronią strajków w przyszłości". O czym rozmawia się w pokojach nauczycielskich?

Strajk nauczycieli trwa drugi tydzień. Jak długo wytrwają protestujący? Czego się boją? Skąd wezmą pieniądze,

przeczytaj artykuł

Nauczyciel ubiegający się o stopień nauczyciela mianowanego:

  • posiada status nauczyciela początkującego,
  • odbywa przygotowanie do zawodu nauczyciela w wymiarze 3 lat i 9 miesięcy lub w wymiarze skróconym do 2 lat i 9 miesięcy,
  • ma przydzielonego mentora na czas odbywania przygotowania do zawodu,
  • jego praca podlega ocenie zgodnie z przepisami nowego rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie oceny pracy nauczycieli (w drugim oraz ostatnim roku przygotowania do zawodu),
  • w ostatnim roku przygotowania do zawodu nauczyciel prowadzi zajęcia w obecności komisji powołanej przez dyrektora szkoły, która wydaje opinię o przeprowadzonych zajęciach,
  • przystępuje do egzaminu przed komisją egzaminacyjną.

4. Nauczyciel mianowany – zarobki

Jednym z częściej zadawanych pytań, jest ile zarabia nauczyciel mianowany. Zgodnie ze zmianami obowiązującymi od 2023 r. jego wynagrodzenie wynosi 3 890 zł brutto i jest to zaledwie o 11 proc. więcej niż wynosi płaca minimalna. Dla porównania: w 2015 r. mianowany nauczyciel zarabiał o 52 proc. więcej, w 2011 r. (od września) o 84 proc. więcej, a w 2007 r. prawie o 95 proc. więcej niż płaca minimalna.

Pensja nauczyciela początkującego wyniosi obecnie 3690 zł brutto, dyplomowanego – 4550 zł brutto. Jest to wynagrodzenie zasadnicze, na które wpływ mają m.in. posiadane kwalifikacje dodatkowe oraz wymiar zajęć obowiązkowych i wychowawstwo.

Polecane dla Ciebie
Pomocni lekarze