Pokaż kategorie Parenting.pl
Pokaż kategorie

Cytomegalia u noworodka

Cytomegalia dotyczy około 1% noworodków. Jest chorobą wirusową, wywoływaną przez CMV. W Europie Środkowej jej nosicielem jest około 60-80% populacji. Większość zakażeń cytomegalią ma charakter bezobjawowy. Wirus CMV rozprzestrzenia się na drodze kontaktów seksualnych, drogą wstępującą z matki na płód w czasie ciąży i podczas porodu, poprzez transfuzję krwi albo przeszczep zainfekowanych narządów. Cytomegalia wrodzona, czyli występująca u noworodka zakażonego od chorej w ciąży matki, może się ujawniać zaraz po urodzeniu lub w późniejszym okresie rozwoju dziecka.

Polecane wideo:

1. Ryzyko zakażenia wirusem CMV

Zakażenie wirusem CMV może mieć charakter pierwotny lub nawrotowy – jeśli następuje reaktywacja wcześniej bytującego, uśpionego w organizmie wirusa lub nadkażenie nowym szczepem CMV. Cytomegalowirus może występować we wszystkich płynach ustrojowych i tkankach. Źródło zakażenia stanowią: ślina, wydzielina szyjki macicy, pokarm kobiecy, nasienie mężczyzny. Częstość zakażeń zależy od wieku osoby, aktywności seksualnej i statusu socjoekonomicznego. Okresy życia, w których występuje największe ryzyko narażenia na infekcję CMV, to: wczesne dzieciństwo, okres dojrzewania, okres rozrodczy.

Co zwiększa prawdopodobieństwo zakażenia cytomegalowirusem?

 • Duża aktywność seksualna i częste zmienianie partnerów seksualnych.
 • Niedawno rozpoczęte życie płciowe.
 • Stwierdzenie choroby przenoszonej drogą płciową.
 • Posiadanie dzieci w wieku przedszkolnym.
 • Wykonywanie zawodu przedszkolanki, opiekunki do dzieci w żłobku, nauczycielki, pielęgniarki w placówkach opieki zdrowotnej.

Można wyróżnić grupy ryzyka zakażenia CMV. Należą do nich:

 • dzieci matek zakażonych pierwotnie CMV w ciąży, w trakcie porodu i po porodzie,
 • biorcy szpiku kostnego, narządów wewnętrznych i świeżej krwi,
 • osoby podejmujące częste kontakty płciowe z różnymi partnerami,
 • osoby chore na AIDS,
 • osoby leczone lekami immunosupresyjnymi.

2. Zakażenie cytomegalią w ciąży

Coraz częściej występującym problemem jest ciąża u pacjentek, które mają obniżoną odporność. Są to zwykle kobiety po chemioterapii, poddane immunosupresji po transplantacji lub zakażone wirusem HIV. W tej grupie pacjentek często dochodzi do nawrotowych zakażeń wirusem CMV. Chodzi tutaj albo o reaktywację uśpionego w organizmie wirusa na okres ciąży, albo o ponowne nadkażenie kobiety nowym typem drobnoustroju. Pierwotna infekcja CMV u kobiet ciężarnych przebiega zazwyczaj skąpoobjawowo lub nawet bezobjawowo. Niektóre z pojawiających się objawów mogą sugerować mononukleozę zakaźną – jest to tzw. zespół mononukleozopodobny. Rzadko w przebiegu cytomegalii u ciężarnych występują bóle głowy, ból gardła, kaszel i gorączka.

Zakażenie wirusem cytomegalii w trzecim trymestrze ciąży może prowadzić do porodu przedwczesnego. Zakażenie noworodka rzadko następuje w czasie porodu. Krótkie trwanie ciąży i dystrofia płodu zwiększają ryzyko wystąpienia u noworodka pełnoobjawowej cytomegalii. Jeśli matka chorująca na cytomegalię karmi piersią, może zarazić swoje dziecko w pierwszych miesiącach życia. Zakażeniu przez pokarm matki ulega około 40-60% noworodków karmionych naturalnie. Infekcje te są jednak bezobjawowe i nie pozostawiają żadnych zdrowotnych konsekwencji dla dziecka.

3. Objawy cytomegalii wrodzonej

Jeśli kobieta ulegnie w ciąży pierwotnemu zakażeniu CMV, prawdopodobieństwo zarażenia dziecka wynosi ok. 20-50%. Ponadto, wśród maluchów szczególnie narażonych na to schorzenie, cytomegalia pełnoobjawowa rozwija się w ok. 10-15% przypadków. U pozostałych noworodków, które uległy zakażeniu wewnątrzmacicznemu, objawy choroby mogą się ujawnić w odległym czasie w postaci uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego, wad słuchu i wzroku. Nasilenie objawów wrodzonej cytomegalii zależy od okresu ciąży, w którym matka uległa pierwotnej ekspozycji na wirusa. Najcięższy przebieg choroby u noworodków mają infekcje nabyte przez matkę w pierwszym trymestrze ciąży.

Jeżeli zakażenie wirusem CMV rozwinie się u kobiety w pierwszych miesiącach ciąży, możliwe jest wystąpienie powikłań u dziecka. Są to przede wszystkim:

 • wady wrodzone,
 • mikrocefalia,
 • zwapnienia śródczaszkowe,
 • niska masa noworodka.

W przypadku zakażenia mającego miejsce na końcowym etapie ciąży, powstaje ryzyko objęcia chorobą narządów ciała, co może prowadzić do uszkodzenia wątroby, małopłytkowości, plamicy, czy śródmiąższowego zapalenia płuc. Jednak nawet jeżeli maluch został zarażony w trakcie porodu lub po nim, choroba nie daje wyraźnych objawów.

Pełnoobjawowa cytomegalia wrodzona występuje u około 10-15% noworodków zaraz po urodzeniu lub w ciągu dwóch tygodni od porodu. Objawy cytomegalii wrodzonej, to:

 • powiększona śledziona i wątroba,
 • zahamowanie rozwoju płodu,
 • wirusowe zapalenie wątroby,
 • puchlina brzuszna,
 • wady serca,
 • żółtaczka,
 • małopłytkowość i niedokrwistość hemolityczna,
 • plamica,
 • zapalenie płuc,
 • niedrożność dróg żółciowych,
 • wady neurologiczne, np. zaburzenia wzroku i słuchu, małogłowie, czy powiększenie komór mózgowych.

Do najczęściej występujących symptomów wrodzonej cytomegalii zaliczamy wzrost poziomu enzymów wątrobowych, żółtaczkę oraz powiększoną wątrobę. Tymczasem małopłytkowości niekiedy towarzyszą zmiany na skórze. Zapalenie siatkówki oraz naczyniówki, obejmujące jedno lub dwóje oczu, pojawia się u ok. 20% zakażonych noworodków. W przypadku, gdy zapalenie dotyczy także plamki żółtej oka, istnieje ryzyko utraty wzroku, zeza lub uszkodzenia nerwu wzrokowego. W wyniku pełnoobjawowej cytomegalii zaburzenia słuchu pojawiają się u ok. 50% dzieci, natomiast w przypadku choroby przebiegającej bezobjawowo – u ok. 30%. Rokowania w cytomegalii wrodzonej są złe. 10% noworodków umiera. Te dzieci, które przeżyją, mają zwykle upośledzenie umysłowe różnego stopnia, problemy z równowagą, mikrocefalię, wady słuchu i wzroku, trudności z nauką.

4. Leczenie cytomegalii u ciężarnych

Ze względu na nieznane ryzyko wystąpienia cytomegalii wrodzonej i trudne do określenia nasilenie objawów u noworodka, u kobiet z zakażeniem pierwotnym raczej schorzenia się nie leczy. Dużo ważniejsze jest zapobieganie jego wystąpieniu poprzez unikanie przebywania wśród osób po immunosupresji, chorych na grypę lub mononukleozę oraz dzieci w wieku przedszkolnym. Idealnym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie obowiązkowych szczepień dziewcząt przed ukończeniem okresu dojrzewania. Niestety, jak dotąd szczepionka na CMV nie została jeszcze wynaleziona. Nie posiadamy także leków, które mogłyby okazać się skuteczne w walce z wirusem u kobiet ciężarnych.

Joanna Krocz, ponad rok temu

Polecane wideo:

Komentarze

DYSKUSJE NA FORUM

Kiedy co?

młoda_mama17 • ostatni post 3 miesiące temu

5

ciąża

~malinka92 • ostatni post 3 miesiące temu

1
Artykuły Cytomegalia
Cytomegalia

Objawy cytomegalii

Cytomegalia to choroba wirusowa, na którą jeszcze nie wymyślono ani lekarstwa, które podawane w ciąży byłoby bezpieczne, ani szczepionki. Wirus (...) się cytomegalią. Po zainfekowaniu, wirus pozostaje już w organizmie na zawsze. Jeśli pojawi się obniżenie odporności, wirus może się uaktywnić. Cytomegalia

Cytomegalia

Cytomegalia w ciąży - leczenie

Cytomegalia w ciąży - leczenie

Cytomegalia wykluwa się kilka miesięcy. Do zakażenia wirusem dochodzi wskutek kontaktu z osobą zainfekowaną wirusem. Chodzi tu szczególnie o kontakt z zakażoną śliną, krwią i innymi wydzielinami.

Cytomegalia

Leczenie cytomegalii

Cytomegalia jest chorobą wirusową wywołaną przez Cytomegalowirus (CMV). Obecnie nie istnieje szczepionka, która chroniłaby przed zakażeniem (...) cytomegalią, ale dopiero po urodzeniu, kiedy można stosować leki wirostatyczne i gotowe przeciwciała przeciwko wirusowi cytomegalii. Czym jest cytomegalia

Test na obecność wirusa cytomegalii

Cytomegalia - objawy

Cytomegalia - objawy

Wirus cytomegalii, inaczej cytomegalowirus (CMV, HCMV), stanowi jedną z podrodzin herpeswirusa HHV-5. Jest wirusem szeroko rozpowszechnionym. U zdrowych osób dorosłych zakażenie CMV przebiega bezobjawowo lub daje niewielkie objawy chorobowe.

Badania w ciąży

Cytomegalia

wyizolowany ze ślinianki chorego noworodka w 1956 roku. U noworodków cytomegalia jest jednym z najcięższych zakażeń wirusowych. Istnieją dwie główne drogi zakażenia dziecka: od matki chorującej w czasie ciąży przez łożysko lub szyjkę macicy; przy porodzie, gdy noworodek przechodzi przez kanał rodny. Szacuje się, że 60-80% mieszkańców Europy Środkowej jest nosicielami wirusa cytomegalii. Wśród ciężarnych mieszkanek Europy obecność wirusa na początku ciąży stwierdza się w 45% przypadków. Tak częste występowanie wirusa cytomegalii w populacji wynika z łatwego rozprzestrzeniania się zakażenia: przez kontakt ze śliną, moczem, nasieniem, wydzieliną pochwy, poprzez transfuzję krwi oraz przeszczepy narządów. Najczęściej do zakażenia wirusem CMV dochodzi w okresie dzieciństwa, w żłobku lub przedszkolu oraz w okresie dorastania - w szkole. Objawy cytomegalii są mało charakterystyczne, a należą do nich: zapalenie gardła, wysoka temperatura ciała, zmęczenie, ból głowy, kaszel, powiększone węzły chłonne. Czasami występuje również wysypka na skórze. Objawy cytomegalii często są mylone z objawami infekcji górnych dróg oddechowych. Leczenie cytomegalii jest objawowe, tzn. stosuje się leki przeciwgorączkowe, leki łagodzące ból gardła oraz preparaty witaminowe. Po kilkunastu dniach objawy choroby ustępują i dochodzi do całkowitego wyleczenia się. Cytomegalia u dorosłych nie pozostawia zwykle żadnych śladów. Cytomegalia w ciąży Cytomegalia wrodzona u młodocianych ciężarnych jest spotykana stosunkowo często. Wirus cytomegalii to najczęstsza wirusowa przyczyna wewnątrzmacicznego zakażenia płodu. Uważa się, że około 1% noworodków ulega zakażeniu w okresie prenatalnym, czego następstwem są zaburzenia i opóźnienia w rozwoju umysłowym dziecka, trudności w nauce, zaburzenia słuchu oraz upośledzenie wzroku. Do zarażenia płodu dochodzi najczęściej, gdy kobieta po raz pierwszy ma kontakt z wirusem CMV, będąc w ciąży (zakażenie pierwotne ma miejsce w czasie ciąży). Ciąża może zwiększać wrażliwość ciężarnych na zakażenie wirusem oraz na uaktywnianie się postaci dotychczas nieaktywnych w organizmie. Najbardziej niebezpieczna dla płodu jest infekcja pierwotna, rozwijająca się u ciężarnej do 20. tygodnia ciąży. Prowadzić może bowiem do małogłowia oraz zwapnień śródczaszkowych. Infekcja przypadająca na drugą połowę ciąży może powodować u dziecka zapalenie wątroby, zapalenie płuc i ciężką małopłytkowość. Zakażenie nawracające u matki, czyli takie, gdy kobieta przeszła chorobę w dzieciństwie i wytworzyła przeciwciała, a w okresie ciąży znowu zachorowała na cytomegalię, również stanowi ryzyko przeniesienia wirusa na dziecko. 40-60% noworodków karmionych piersią przez matki chore na cytomegalię zostaje zakażonych w pierwszych miesiącach życia, ale infekcje te przebiegają na ogół łagodnie. Zakażenie cytomegalią płodu i noworodka Infekcje wrodzone u płodów i noworodków występują w 20-50% ostrego zakażenia cytomegalią u ciężarnych. U 10% noworodków ujawnia się zespół wrodzonej cytomegalii, który charakteryzuje się: opóźnieniem wzrostu wewnątrzmacicznego, żółtaczką, powiększeniem wątroby i śledziony, małopłytkowością, zapaleniem płuc. Mogą też występować u dziecka zwapnienia śródczaszkowe, zapalenie siatkówki i naczyniówki, głuchota. Rokowania są niestety złe. Aż 10% noworodków umiera, a u tych, które przeżywają, mogą rozwinąć się upośledzenia słuchu i wzroku oraz zaburzenia rozwoju umysłowego. U wielu dzieci po urodzeniu cytomegalia nie daje żadnych objawów, ale mogą one stać się widoczne dopiero w okresie szkolnym. Zagrożenia dla płodu związane z wrodzonym zakażeniem cytomegalią Trymestr ciąży Zagrożenia dla płodu pierwszy poronienie, wada wrodzona ośrodkowego układu nerwowego, małoocze, bezocze, zmiany na dnie oczu, uszkodzenia naczyniówki, niska masa urodzeniowa drugi zakażenie ośrodkowego układu nerwowego, uszkodzenie mózgu, zaburzenia rozwojowe, padaczka, małogłowie, zmiany na dnie oczu, zwapnienia wewnątrzmózgowe trzeci poród przedwczesny, zapalenie płuc, nasilona żółtaczka, wodobrzusze, zaburzenia pracy serca, zaburzenia układu nerwowego, zapalenie wątroby, małopłytkowość, niedokrwistość hemolityczna, plamica, wrodzone zwichnięcie stawu biodrowego, zapalenie siatkówki i naczyniówki, powiększenie mózgu Diagnostyka i leczenie cytomegalii u ciężarnych Rozpoznanie cytomegalii u kobiety w ciąży opiera się na badaniu poziomu przeciwciał w klasie IgM i IgG. Obecność przeciwciał klasy IgM, które mogą przetrwać do półtora roku od pierwotnej infekcji oraz znaczny wzrost przeciwciał IgG świadczą o istnieniu pierwotnej infekcji. Czułość metody oceniania jest na 99%. Obecność przeciwciał u kobiety na kilka miesięcy przed zajściem w ciążę świadczy o przechorowaniu przez nią cytomegalii. Obecne przeciwciała chronią ją zatem przed świeżą infekcją i czynią zakażenie płodu mało prawdopodobnym. Obecność przeciwciał IgM zawsze świadczy o świeżej infekcji. Jak do tej pory leczenie cytomegalii u kobiet w ciąży nie zostało opracowane. Odbywają się dyskusje nad stosowaniem leku przeciwwirusowego zawierającego ganciclovir, jednak jego efekty są wątpliwe, ponieważ mają negatywny wpływ na płód. Gdy istnieje konieczność ratowania płodu, w wybranych przypadkach ciąży kobiecie podaje się gotowe przeciwciała przeciw CMV. Trwają prace nad skuteczną szczepionką, ale nie ma dowodów na to, że jej zastosowanie zapobiegnie infekcji wewnątrzmacicznej płodu. Ze względu na duże ryzyko wad rozwojowych płodu i wysoką śmiertelność okołoporodową w przypadku pierwotnej infekcji w czasie ciąży, badania w kierunku cytomegalii powinny być powszechne i rutynowe. Niestety, w Polsce tak nie jest. (...) Cytomegalia w ciąży ma groźne skutki zdrowotne dla dziecka. W chwili obecnej profilaktyka zakażeń cytomegalią w ciąży sprowadza się głównie

Test na obecność wirusa cytomegalii

Wyniki cytomegalii

Wyniki cytomegalii

Cytomegalią można zarazić się dokładnie tak samo, jak przeziębieniem. Daje ona również tak samo mało charakterystyczne objawy, jak w przypadku sezonowej infekcji. Brak typowości w wyrażaniu się choroby sprawia, że cytomegalia jest wykrywana w 90% przypadków dopiero po wystąpieniu poważnych objawów. W przypadku podejrzenia zakażenia cytomegalią, warto poprosić lekarza o skierowanie na dodatkowe badanie krwi. Prywatnie koszt takiego badania to około 50 zł. Biorąc pod uwagę, jak poważne mogą być następstwa choroby (zwłaszcza dla kobiety w ciąży), warto zdecydować się na dodatkowe badanie: test na obecność wirusa cytomegalii, w którym oznacza się miana przeciwciał klasy IgG i IgM. Zakażenie wirusem cytomegalii Zakażenie cytomegalowirusem jest powszechne (...) mało charakterystycznych objawów grypopodobnych, którym może towarzyszyć powiększenie śledziony i wątroby. W większości przypadków cytomegalia

Test na obecność wirusa cytomegalii

Cytomegalia - wyniki

Cytomegalia - wyniki

Cytomegalią można zarazić się dokładnie tak samo, jak przeziębieniem. Daje ona również tak samo mało charakterystyczne objawy, jak w przypadku sezonowej infekcji.

Zmiany skórne u niemowląt

Temperatura noworodka

Temperatura noworodka

Jaka jest prawidłowa temperatura ciała noworodka? Wiadomo, że właściwa temperatura u dorosłego człowieka to 36,6ºC.

Badania przed ciążą

Test na obecność wirusa cytomegalii

się do płodu przez łożysko, w czasie porodu lub podczas karmienia piersią. Cytomegalia u kobiety w ciąży może wywołać poważne wady płodu, a także spowodować (...) poronienie. Wiedząc o nosicielstwie, można temu zapobiec. Co to jest cytomegalia? Cytomegalia to choroba wirusowa wywołana przez cytomegalowirus