Urlop wychowawczy

Urlop wychowawczy to czas, jaki następuje po zakończeniu urlopu macierzyńskiego. Przysługuje on zarówno kobiecie, jak i mężczyźnie. Jest to bezpłatny okres zwolnienia, gdyż płatny urlop wychowawczy przysługuje tylko osobom o niskim dochodzie. Składka ubezpieczeniowa w czasie urlopu wychowawczego jest opłacana przez budżet państwa. Długość urlopu wychowawczego jest różna, ale maksymalnie może wynosić 3 lata i musi zakończyć się przed ukończeniem przez dziecko 4. roku życia, a przedłużenie następuje tylko w szczególnych przypadkach. W trakcie trwania urlopu obowiązuje  szczególna ochrona stosunku pracy i wypowiedzenie na urlopie wychowawczym następuje tylko w przypadku zwolnienia dyscyplinarnego lub upadłości firmy.

Urlop wychowawczy a urlop macierzyński

Urlop wychowawczy to okres, który następuje po urlopie macierzyńskim. Różnic między nimi jest kilka. Po pierwsze, urlop wychowawczy, w przeciwieństwie do macierzyńskiego, przysługuje zarówno kobiecie, jak i mężczyźnie, którzy przepracowali co najmniej 6 miesięcy na umowie o pracę. Po drugie, w czasie przebywania na urlopie wychowawczym opiekunowi nie przysługują świadczenia finansowe, jak ma to miejsce w czasie urlopu macierzyńskiego. Płatny urlop wychowawczyprzysługuje tylko tym osobom, u których dochód nie przekracza 504 zł na jednego członka rodziny. Liczy się go na podstawie sumy wszystkich dochodów rodziny w roku poprzedzającym urlop macierzyński. Jeśli dochód jest niższy niż wskazana kwota, to osoba otrzymuje 400 zł każdego miesiąca. W trakcie trwania urlopu wychowawczego składka obowiązkowego ubezpieczenia społecznego jest opłacana przez budżet państwa. Urlop wychowawczy różni się też od macierzyńskiego długością trwania. O ile obligatoryjny urlop macierzyński w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie wynosi 20 tygodni, to czas urlopu wychowawczego jest dużo mniej uregulowany. Okazuje się, że urlop wychowawczy może trwać nawet 3 lata i trzeba go wykorzystać do ukończenia  4. roku życia dziecka. Dodatkowo, urlop wychowawczy może być przedłużony o kolejne 3 lata do 18. roku życia dziecka, gdy dziecko z powodu złego stanu zdrowia posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub pewnym stopniu niepełnosprawności.

Warunki urlopu wychowawczego

Pracownika, który przechodzi na urlop wychowawczy, dotyczy szczególna ochrona stosunku pracy. Dzięki niej pracodawca nie może wypowiedzieć pracownikowi umowy o pracę, a p powrocie jest zobowiązany zatrudnić go na tym samym stanowisku, na jakim pracował uprzednio. Jeśli nie ma możliwości zatrudnienia pracownika na tym samym stanowisku, co przed urlopem wychowawczym, to pracodawca zobowiązany jest zatrudnić go na stanowisku równorzędnym lub odpowiadającym jego kwalifikacjom przy zachowaniu wynagrodzenia sprzed urlopu wychowawczego. Wypowiedzenie na urlopie wychowawczym może nastąpić tylko w przypadku: ogłoszenia upadłości firmy lub zwolnienia dyscyplinarnego.

Wniosek o urlop wychowawczynależy przedłożyć pracodawcy 2 tygodnie przed jego rozpoczęciem. Jeśli pracownik złoży go później, to pracodawca jest zobowiązany do udzielenia go w terminie nie późniejszym niż 2 tygodnie od złożenia wniosku. We wniosku powinny się znaleźć następujące informacje:

  • data rozpoczęcia i zakończenia urlopu wychowawczego;
  • okres urlopu wychowawczego, jaki był dotychczas wykorzystany;
  • oświadczenie drugiego opiekuna dziecka o tym, że rezygnuje on z prawa do korzystania z urlopu wychowawczego.

Czasem dołączenie takiego oświadczenia może sprawić wiele trudności (osoba ma ograniczone prawa rodzicielskie, przebywa za granicą), dlatego zamiast powyżej wskazanego oświadczenia dołącza się dokumenty potwierdzające niemożność sporządzenia takiego dokumentu.

Porozmawiaj o tym na Kącik dla Mam »
+ Załóż wątek

Dyskusje na forum

Małgosia Nowe artykuły w portalu 0 odpowiedzi Urlop wychowawczy Małgosia:

Urlop wychowawczy przysługuje pracownikom po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego. Celem urlopu wychowawczego jest stworzenie pracownikowi korzystnych warunków do sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, w sytuacji gdy trudno pogodzić obowiązki zawodowe...

aniushka Kadrowa 1 odpowiedź Urlop wychowawczy aniushka:

Bardzo proszę o informacje o wychowawczym Czy jest płatny jeśli tak to na jakich zasadach i komu się należy I jeszcze taka sytuacja od 10 września będę właśnie na wychowawczym Umowa kończy mi się z końcem bieżącego roku Czy pracodawca musi mi przedłużyć...

nikitaka Kadrowa 0 odpowiedzi pytanie o urlop wychowawczy nikitaka:

Witam . Proszę mi powiedzieć jestem na urlopie wychowawczych od lutego 2013 roku. Teraz chciałabym go przedłużyć. Proszę mi powiedzieć na ile części mogę go podzielić na 4 czy na 5 części .

martyna30 Kadrowa 2 odpowiedzi wychowawczy martyna30:

dzień dobry:) chciałam zapytać jakich warunkach mogę być na urlopie wychowawczym? pracowałam ponad dwa lata, w ciąży byłam na L4, obecnie jestem na macierzyńskim i będę korzystała jeszcze z zaległego urlopu .

judyta2004 Kącik dla Mam 1 odpowiedź Urlop wychowawczy judyta2004:

Chcę iść na urlop wychowawczy po zakończeniu urlopu macierzyńskiego aby móc skorzystać z takiego urlopu trzeba mieć przepracowane co najmniej 6-mc. Moja sytuacja wygląda tak że idąc do pracy po miesiącu okazało się że będę mamą no i musiałam iść na zwolnienie,...

lilithbb Kadrowa 2 odpowiedzi Urlop wychowawczy ale na które dziecko? lilithbb:

Pierwsza córka urodziła się 1.05.2009, po macieryńskim przeszłam na dwuletni płatny urlop wychowawczy, którego nie dokończyłam gdyż 1.09.2010 urodził się Kubuś. Macierzyńskie na Kubusia skończyło mi się 2 .

mada2606 Kadrowa 0 odpowiedzi ciąża podczas wychowawczego a macierzyński mada2606:

Witam, jestem na urlopie macierzyńskim , który zakończy się w kwietniu przyszłego roku. Po jego wykorzystaniu chciałabym przejśc na urlop wychowawczy do końca 2015 roku. Czy jeżeli podczas urlopu wychowawczego zajdę w ciąże to będzie mi przysługiwało...

pokaż 5 następnych

Artykuły Urlop wychowawczy

Powrót do pracy po urlopie wychowawczym
Urlop wychowawczy Powrót do pracy po urlopie wychowawczym

(...) ukończenia przez dziecko czwartego roku życia. Jeśli zarówno matka, jak i ojciec chce pójść na urlop wychowawczy w tym samym czasie ... pracodawcy), pod warunkiem, że dziecko nie skończyło czterech lat. Urlop wychowawczy można sobie skrócić i wrócić do pracy ... to rozwiązywania dotychczasowej umowy o pracę, gdyż urlop wychowawczy jest wliczany do stażu pracy pracownika. Należy pamiętać, że w czasie ... to jednak bardzo dobry wybór ze względu na bardzo intensywny w tym czasie rozwój dziecka. Ile można być na urlopie...

Urlop wychowawczy Zwolnienie po urlopie wychowawczym

(...) kończy się okres „ochronny", niepozwalający na zwolnienie. Okres ten rozpoczyna się z dniem złożenia wniosku o urlop wychowawczy ... . Jest to moment, w którym kończy się okres "ochronny" pracownika. Tylko czas od momentu złożenia przez pracownika wniosku o urlop wychowawczy aż do powrotu z tego urlopu jest czasem „ochronnym", niepozwalającym pracodawcy na zwolnienie pracownika. Po powrocie z urlopu wychowawczego pracownik ma prawo powrócić na to samo stanowisko, na którym pracował przed pójściem na urlop...

Urlop wychowawczy Urlop wychowawczy a urlop wypoczynkowy

(...) jest uzależnione również od dwóch innych kwestii: od tego, czy urlop wychowawczy został rozpoczęty i zakończony w tym samym roku, a także od tego, czy kobieta zdążyła wykorzystać jakąś część z bieżącego urlopu wychowawczego, zanim przeszła na urlop wychowawczy. Są ... wypoczynkowego (12x1,66 dnia), a przed pójściem na urlop wychowawczy żaden z tych dni nie został wykorzystany, z każdym miesiącem ... przedstawia się nieco inaczej. Jeżeli poszła na urlop wychowawczy w połowie roku, w tym samym roku należy jej się 26 dni...

Urlop wychowawczy Komu przysługuje urlop wychowawczy?

Jeżeli pracownik zatrudniony jest co najmniej 6 miesięcy, ma prawo do urlopu wychowawczego. Do 6-miesięcznego okresu wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia. Urlop wychowawczy udzielany jest na wniosek pracownicy lub pracownika na okres 3 lat, jednak nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 4 lat. Jeśli jedno z rodziców wychowuje dziecko niepełnosprawne, może otrzymać urlop ... o urlop wychowawczy składa się najpóźniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem urlopu. Rodzice lub opiekunowie, którzy spełniają...

Urlop wychowawczy Urlop wychowawczy dla ojca

Wiele kobiet po urlopie macierzyńskim chce wykorzystać także prawo do urlopu wychowawczego. Urlop wychowawczy ... . Jakie warunki trzeba spełnić, by ubiegać się o urlop wychowawczy dla ojca? Urlop wychowawczy w 2012 roku Urlop wychowawczy przysługuje tak samo matce, jak i ojcu dziecka. Zgodnie z Kodeksem pracy, na urlop wychowawczy może pójść mama lub tata dziecka ... to maksymalnie 3 lata, ale nie dłużej niż do ukończenia przez szkraba 4 lat. Ponadto, dodatkowy urlop wychowawczy na czas 3...

Ciąża na urlopie wychowawczym
Urlop wychowawczy Ciąża na urlopie wychowawczym

(...) macierzyńskiego wykraczałby poza udzielony urlop wychowawczy, pracownicy przysługuje pełny wymiar okresu wypłaty zasiłku macierzyńskiego ... jednej z komórek organizacyjnych firmy. Anna Brzyszcz(komu przysługuje urlop wychowawczy, komu przysługuje zasiłek...

Urlop wychowawczy Urlop wychowawczy a urlop wypoczynkowy

Niejedna młoda mama zastanawia się, ile dni urlopu wypoczynkowego należy się jej po powrocie do pracy po urlopie wychowawczym. Jak oblicza się liczbę należnych dni urlopu wypoczynkowego?

Urlop wychowawczy Komu przysługuje urlop wychowawczy?

Jeżeli pracownik zatrudniony jest co najmniej 6 miesięcy, ma prawo do urlopu wychowawczego. Do 6-miesięcznego okresu wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia. Urlop wychowawczy udzielany jest na wniosek pracownicy lub pracownika na okres 3 lat, jednak...

Urlop wychowawczy Urlop wychowawczy dla ojca

Kto może skorzystać z urlopu wychowawczego? Jakie warunki trzeba spełnić, by pójść na urlop wychowawczy? Czy urlop wychowawczy jest płatny, czy nie?

Porady prawne dla rodziców Urlop macierzyński

Urlop macierzyński w 2011 roku uległ zmianom pod względem czasu jego trwania. Wymiar urlopu macierzyńskiego zależy od liczby urodzonych dzieci w czasie jednego porodu. Pracownicy przysługuje podstawowy urlop macierzyński w wymiarze: 20 tygodni, gdy urodzi...

Porady prawne dla rodziców Urlop tacierzyński

Urlop tacierzyński, określany także jako urlop ojcowski, to pełnopłatne zwolnienie z pracy, które pozwala ojcu włączyć się w opiekę nad dzieckiem. Długość urlopu ojcowskiego wynosi obecnie tydzień, jednak od 1 stycznia 2012 roku zostanie on wydłużony...

Urlop tacierzyński Urlop ojcowski

W dzisiejszych czasach nikogo nie dziwi już sytuacja, w której Mama zarabia tyle samo, lub więcej, niż Tata. Czasem warunki finansowe lub skomplikowane okoliczności życiowe zmuszają Mamy do wcześniejszego powrotu do pracyniż wynika to z przysługującego...

Urlop macierzyński Urlop macierzyński dla ojca

Kiedy można się ubiegać o urlop macierzyński dla ojca? Czym różni się urlop ojcowski od urlopu macierzyńskiego dla ojca?

Urlop zimą z dzieckiem
Wycieczki Urlop zimą z dzieckiem

Wybierając się z maluszkiem na zimowy urlop, musimy przede wszystkim mieć na uwadze to, by dziecku było ciepło. Nie wystarczy jednak spakować kilka dodatkowych swetrów, by być dobrze przygotowanym na zimowy wyjazd. Co zabrać? Co przygotować, by...

Urlop tacierzyński Urlop ojcowski 2010

Zmiany, które nastąpiły z początkiem roku 2010 w polskim prawodawstwie (urlop tacierzyński), przyczyniły się do zrównania obowiązków obu płci. To wielki postęp, ponieważ w tradycji naszego kraju mocno zakorzeniony jest stereotyp matki Polki. Kobieta pełni...

Wykorzystaj szansę, jaką daje Ci druga ciąża Urlop macierzyński na drugie dziecko

Długość urlopu macierzyńskiego jest precyzyjnie określona przez Kodeks pracy. W 2012 wymiar urlopu wzrósł. Ile obecnie wynosi urlop macierzyński?

Urlop macierzyński Dodatkowy urlop macierzyński

Wielu rodziców słyszało o możliwości skorzystania z dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Jaki jest jego wymiar? Czy w jego trakcie można pracować?

Mama w pracy
Urlop macierzyński Mama w pracy

Prawda jest taka, że każda mama ciężko pracuje, nawet jeśli sprowadza się to tylko do opieki nad dzieckiem. Niestety coraz częściej słyszy się, że świeżo upieczona mama, która planuje powrót do pracy, jest wyrodną matką. To przeświadczenie jest głęboko...

Kiedy mama może wrócić do pracy?
Urlop macierzyński Kiedy mama może wrócić do pracy?

(...) po urlopie macierzyńskim Jeśli mama wraca do pracy 1-3 lata po urodzeniu dziecka, zazwyczaj umożliwia jej to właśnie urlop wychowawczy. Urlop wychowawczy przysługuje obojgu rodzicom od momentu urodzenia dziecka do ukończenia przez niego 4 lat, pod warunkiem, że rodzice mają co najmniej 6-miesięczny staż pracy. Urlop wychowawczy jest nieodpłatny, można się tylko ubiegać o zasiłek, jeśli doch ... po kilku miesiącach do roku od urodzenia dziecka. Biorą wtedy zazwyczaj urlop wychowawczy po urlopie macierzyńskim. I według...

Urlop tacierzyński Urlop ojcowski 2010

(...) (komu przysługuje urlop wychowawczy, relacje ojciec syn, relacje rodzinne, urlop ojcowski...

Zasiłek rodzinny Po urlopie macierzyńskim

(...) własną firmę, wyszukiwać samodzielnie zlecenia, podjąć pracę chałupniczą - możliwości jest wiele. Urlop wychowawczy to...

Kariera czy dziecko?
Decyzja o ciąży Kariera czy dziecko?

(...) zwolnienia lekarskiego w trakcie ciąży, skrócenie okresu urlopu macierzyńskiego, urlop ojcowski, urlop...

Pomoc dla samotnych matek
Domy samotnej matki Pomoc dla samotnych matek

(...) dziecka; z racji sprawowania opieki nad dzieckiem w czasie urlopu wychowawczego – idąc na urlop wychowawczy i podejmując...

Pracownica w ciąży - kiedy poinformować szefa? Kiedy powiedzieć w pracy o ciąży?

(...) kiedy one pójdą na zwolnienie lekarskie, urlop macierzyński, a potem urlop wychowawczy. Zwłaszcza te kobiety,...

pokaż 10 następnych
Zamknij

Wypełnij swoje dane

Ryzyko schorzeń często zależne jest od płci, wieku i wykonywanego zawodu

Wiek determinuje zarówno ryzyko schorzeń, jak i rodzaj leczenia

Dzięki informacji o Twojej lokalizacji i ubezpieczeniu, będziemy mogli zaproponować Ci najlepszych specjalistów i kliniki zajmujące się Twoim problemem

-

Dane kontaktowe potrzebne są nam do powiadomienia Cię o odpowiedziach specjalistów

Akceptuję regulamin zadawania pytań.
Cofnij