Posiew z pochwy

Kolonizacja dróg rodnych kobiety bakteriami chorobotwórczymi w czasie ciąży może być bardzo niebezpieczna dla rozwijającego się w jej łonie dziecka. Prowadzi to bowiem do ryzyka zakażenia wewnątrzmacicznego drogą wstępującą zarówno jeszcze w czasie ciąży w przypadku uszkodzenia błon płodowych, jak i przede wszystkim w trakcie porodu. Zakażenia te mogą być bardzo niebezpieczne dla płodu, ze względu na możliwość wywołania stanu zapalnego błon płodowych, ich przedwczesnego pęknięcia i doprowadzenia do przedwczesnego porodu. Natomiast jeśli do zakażenia dojdzie w okresie okołoporodowym, może to być przyczyną zagrażających życiu infekcji u noworodka. Szczególnie niebezpieczne pod tym względem są paciorkowce z grupy B, które dość powszechnie kolonizują drogi rodne u kobiet. Z tego względu jest istotne i zalecane wykonywanie w ciąży wymazów i posiewów z pochwy czy szyjki macicy w celu wykrycia ich kolonizacji przez bakterie chorobotwórcze, co umożliwi wczesne wdrożenie antybiotykoterapii i zapobiegnie powikłaniom w czasie ciąży oraz powikłaniom u noworodka.

Polecane wideo:

Zakażenia wywołane przez paciorkowce z grupy B

Paciorkowcem z grupy B jest Streptococcus agalactiae. W normalnych warunkach jest to niegroźna bakteria, która stanowi cześć flory fizjologicznej przewodu pokarmowego. Ze względu na bliskość odbytu i pochwy bardzo łatwo dochodzi do kolonizacji dróg rodnych tą bakterią. Sytuacja taka może być niebezpieczna u kobiety ciężarnej, ze względu na możliwość zakażenia wewnątrzmacicznego płodu ze wszystkimi tego konsekwencjami. W profilaktycznie wykonywanych wymazach paciorkowca wykrywa się u około 10-30% ciężarnych kobiet.

Zakażenie drogą wstępującą w trakcie ciąży może prowadzić do zapalenia błon płodowych, ich przedwczesnego pęknięcia, a w konsekwencji także do przedwczesnego porodu. Może także dojść do zachłyśnięcia się płodu w trakcie porodu zakażonymi wodami płodowymi, co prowadzi do zapalenia płuc u noworodków, posocznicy czy zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych. Skutki tych poważnych schorzeń mogą być śmiertelne. Dlatego właśnie powszechnie stosuje się badania przesiewowe w celu wykrycia paciorkowców w drogach rodnych kobiet ciężarnych, co pozwoli na zastosowanie u nich odpowiedniej chemioprofilaktyki okołoporodowej i uchroni dziecko przed zakażeniem.

Wykonanie wymazu i interpretacja wyniku

Obecnie zalecane jest wykonywanie profilaktycznych wymazów i posiewów jedynie w kierunku paciorkowców B. Wymazy te wykonuje się zwykle między 35. a 37. tygodniem ciąży. W innych przypadkach wymazy wykonuje się, jeśli wymaga tego sytuacja, to znaczy jeśli u ciężarnej stwierdza się występowanie jakichś stanów zapalnych pochwy czy sromu. Pobrania materiału dokonuje najczęściej lekarz lub położna, ale po zapoznaniu się z zasadami może je także wykonać sama ciężarna. Wykonuje się specjalną wymazówką dwa osobne wymazy, jeden z przedsionka pochwy, a drugi z okolic odbytu, aby zwiększyć prawdopodobieństwo wykrycia paciorkowca.

Następnie wymazówki umieszcza się na specjalnym podłożu (jest ono w zestawie) i wysyła do pracowni mikrobiologicznej. Na wynik czeka się około 5 dni. Jeżeli wynik potwierdzi kolonizację dróg rodnych paciorkowcem z grupy B, u takiej ciężarnej powinna być zastosowana okołoporodowa antybiotykoterapia. Polega to na podawaniu ciężarnej w trakcie porodu drogą dożylną antybiotyku, najczęściej z grupy penicylin. Takie postępowanie ma zapobiec zakażeniu paciorkowcem u noworodka.

Komentarze

dyskusje na forum

Artykuły Posiew z pochwy
Posiew z pochwy

Paciorkowce w ciąży

w ciąży problem może się pojawić, jeśli bakterie przewędrują z przewodu pokarmowego do pochwy i dróg rodnych. Kiedy paciorkowce w ciąży są niebezpieczne (...) tygodniem ciąży na to pozwala, pod warunkiem, że poród będzie w terminie....

Posiew z pochwy

Wykryte paciorkowce w ciąży

Wykryte paciorkowce w ciąży

Paciorkowce w ciąży to zagrożenie przede wszystkim dla płodu. Infekcja paciorkowcami nie jest niebezpieczna dla matki. Streptococcus B to bakterie, które występują u wielu osób, zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet.

Posiew z pochwy

Stany zapalne pochwy w ciąży

stan zapalny pochwy w trakcie ciąży wymaga leczenia. Dlatego tak ważna jest szczegółowa diagnostyka i wykonywanie posiewu z pochwy. Właściwa higiena (...) Stany zapalne pochwy w ciąży...

Posiew z pochwy

Brązowe upławy w ciąży

Brązowe upławy w ciąży mogą być zarówno normalnym objawem implantacji zarodka (około dwa tygodnie od zapłodnienia i cztery od ostatniej miesiączki), jak i pierwszym objawem poronienia. Pamiętajmy jednak, że jeśli brązowe krwawienie w ciąży jest bardzo...

Posiew z pochwy

Brązowe upławy w ciąży cz. 2/2

najczęściej pieczenie i świąd pochwy. Zwykle nie ma w takich przypadkach dodatkowych dolegliwości bólowych. Takie objawy towarzyszą najczęściej wirusowym

Badanie czystości pochwy

Badanie określające czystość pochwy

Badanie określające czystość pochwy

Czystość pochwy to jedno z częściej wykonywanych badań ginekologicznych. Jest to badanie laboratoryjne, podczas którego za pomocą mikroskopu ocenia się rozmaz z pochwy.

Badania przed ciążą

Badanie czystości pochwy

Badanie czystości pochwy, inaczej ocena biocenozy pochwy lub badanie flory pochwy jest istotnym i często wykonywanym badaniem w praktyce (...) ginekologicznej. Stany zapalne pochwy i...

Diagnostyka niepłodności

Badanie na choroby weneryczne

do diagnozy grzybicy - trzeba wykonać posiew i hodowlę w kierunku grzybów drożdżopodobnych. Pobiera się w tym celu próbkę wydzieliny z pochwy. Badanie (...) badania krwi na obecność określonych mikroorganizmów oraz...

Badania w ciąży

Badanie moczu w ciąży

w stosunku do normy lub w moczu obecne są bakterie, lekarz zleca posiew moczu. Wyniki moczu w ciąży, które mieszczą się w normie, to: barwa: słomkowa (...) na badanie moczu na posiew. Czasami konieczne jest również...

Badania w ciąży

Badania prenatalne w 3 trymestrze ciąży

. Posiew z pochwy w kierunku paciorkowców typu B (GBS) Paciorkowce z grupy B mogą często występować w pochwie kobiety lub jej przewodzie pokarmowym (...) tygodniem ciąży. Pobiera się próbkę wymazu z pochwy...