Zabiegi okołoporodowe

Poród, jako naturalny finał naturalnego procesu, jakim jest ciąża, powinien przebiegać, ni mniej ni więcej, tylko naturalnie. Oczywiście, gdy brak przeciwwskazań. Oznacza to, że interwencje medyczne w jego trakcie muszą zostać ograniczone do minimum. To fizjologia, przy wsparciu położnej, prowadzi rodzącą do szczęśliwego zakończenia akcji porodowej. Tylko wtedy dziecko przychodzi na świat w możliwie łagodny sposób, a ryzyko wystąpienia komplikacji okołoporodowych maleje.

Polecane wideo:

    • *W praktyce jednak, poród bez kilku rutynowych zabiegów zdarza się rzadko. Golenie krocza i lewatywa to te, z których szpitale rezygnują najłatwiej.

Nacięcie krocza to prawie standard. Nie jest też wyjątkiem przebijanie pęcherza płodowego w celu wywołania porodu .Działania te w określonych sytuacjach mają medyczne uzasadnienie. Niektóre ułatwiają, inne przyśpieszają akcję porodową. Jednak stosowane bez potrzeby zamiast pomóc, mogą zaszkodzić. Nie mogą stanowić standardu opieki porodowej. Również monitorowanie czynności serca dziecka musi być prowadzone z rozsądkiem. W sposób ciągły tylko wówczas, gdy są wskazania.

Niekiedy jednak porody nie przebiegają, tak, jak by się chciało. Czasem akcja nagle wyhamowuje w 2 okresie porodu lub pogarsza się stan dziecka i konieczna jest natychmiastowa interwencja. W sytuacji takiej dochodzi do tzw. porodu zabiegowego. W zależności od okoliczności lekarze przy użyciu kleszczy lub próżno ciągu pomagają maluszkowi przyjść na świat. Są również sytuacje, w których jedynym rozwiązaniem jest błyskawiczne cięcie cesarskie .

Komentarze

dyskusje na forum

Artykuły Zabiegi okołoporodowe
Zabiegi okołoporodowe

Badania przy porodzie

Badania przy porodzie

KTG to jedno z badań, które będą przeprowadzane w czasie porodu.

Zabiegi okołoporodowe

Nacięcie krocza

przy porodzie to inaczej epizjotomia. Nacinanie krocza wykonywane jest podczas porodu siłami natury. Celem zabiegu jest uchronienie kobiety (...) przed samoistnym pęknięciem krocza oraz pochwy. Mimo że z chirurgicznego punktu widzenia...

Masaż szyjki

Rozwarcie macicy

Rozwarcie macicy

Rozwieranie szyjki macicy to proces długotrwały dla rodzącej, która od początku porodu tylko czeka na magiczne 10 cm.

Kleszcze, próżnociąg (vacuum)

Kleszcze przy porodzie

Kleszcze przy porodzie

okołoporodowych. Poród zabiegowy przy użyciu kleszczy jest stosowany wtedy, gdy parcie porodowe z powodu wyczerpania kobiety jest nieskuteczne lub gdy rodząca ma wadę serca.

Monitorowanie czynności serca płodu

Monitorowanie pracy serca płodu

Monitorowanie pracy serca płodu

Echokardiografia płodu to badanie w ciąży, które powinno być wykonywane w przypadku podejrzenia patologii układu krążenia u dziecka, zaburzeń pracy serca płodu i u kobiet z podwyższonym ryzykiem urodzenia dziecka z wadą serca. Echokardiografia płodowa...

Nacięcie krocza

Rola balonika Epino

Rola balonika Epino

Narodziny dziecka to z jednej strony cud, na który z niecierpliwością oczekują rodzice, a z drugiej strony - moment, któremu towarzyszy wiele obaw, niepokoju i strachu. Przede wszystkim poród to ciężki wysiłek dla rodzącej kobiety. Do porodu można się...

Przebicie pęcherza płodowego (amniotomia)

Rola płynu owodniowego

Rola płynu owodniowego

Płyn owodniowy stanowi naturalne środowisko życia dla rozwijającego się przez dziewięć miesięcy płodu. Płyn owodniowy razem z maluszkiem znajduje się w szczelnie zamkniętym worku, który tworzą błony płodowe. Wody płodowe są dla maluszka przede wszystkim...

Nacięcie krocza

Nacięcie krocza podczas porodu

tej części ciała podczas porodu siłami natury. Czy jednak jest to zabieg wykonywany rutynowo? Wyróżnia się cztery stopnie uszkodzenia krocza (...) się także w czasie pierwszego porodu. Więcej na temat tego inwazyjnego zabiegu...