Porady prawne dla rodziców

Nieznajomość prawa szkodzi. Jest to prawda powszechnie znana. Czasami niewiedza prowadzi do nieumyślnego złamania przepisów prawa, do niedopełnienia obowiązków, za którym idą określone sankcje prawne. Niedoinformowanie może pozbawić określonych przywilejów i korzyści. Również w sytuacji, gdy w rodzinie ma pojawić się nowy jej członek wskazane jest, by przyszli rodzice zapoznali się zarówno ze swymi obowiązkami, jak i prawami. Powinni tego dokonać nawet wtedy, gdy oczekują kolejnego dziecka. Przepisy prawa polskiego, szczególnie w zakresie prawa pracy zmieniają się dość dynamicznie.

Polecane wideo:

    • *Pogodzenie pracy z pragnieniem zostania matką, dla wielu współczesnych kobiet, stanowi nie lada wyzwanie. O posadę czasem trzeba starać się przez wiele miesięcy. Zrozumiały więc może być strach ogarniający kobietę, gdy niespodziewanie okaże się, że jest w ciąży. Skąd ma wiedzieć, że pracodawca nie zwolni jej, gdy tylko się o tym dowie? Zamiast się denerwować, powinna jak najszybciej zapoznać się z przepisami prawa pracy.

Pracownica w ciąży uzyskuje bowiem pewne istotne przywileje pracownicze . Dla odmiany, na pracodawcę nakłada się ograniczenia i obowiązki związane z zatrudnieniem kobiety w ciąży lub, np. matki karmiącej . Znajomość tych zapisów umożliwia egzekwowanie swych praw, które nie każdy szef realizuje z własnej woli.

Ustawodawstwo polskie przewiduje różne rozwiązania mające umożliwić rodzicom opiekę nad dzieckiem w pierwszych latach jego życia. Od nowelizacji z 2010 roku dopuszcza ono nawet, że i ojciec dziecka może brać czynny udział w sprawowaniu opieki, w pełniejszym niż wieczorno-weekendowym wymiarze. Tak więc, obok urlopu macierzyńskiego, pojawiło się nowe rozwiązanie - urlop tacierzyński .

Wprowadzono także dodatkowy urlop macierzyński , z którego pracownik może, a nie musi skorzystać. Przepisy dotyczące tych urlopów zapewniają pracownikowi 100% wynagrodzenia w okresie sprawowania opieki nad dzieckiem. Ma to zasadnicze znaczenie dla domowego budżetu. Zdecydowanie mniej atrakcyjny finansowo jest urlop wychowawczy . A wypłacane po urodzeniu dziecka, tzw. becikowe nie stanowi wystarczającego zabezpieczenia materialnego, by każda mama zatrudniona na etacie mogła przez 3 lata pozostać z maluchem w domu. Nawet ulgi podatkowe, przeznaczone specjalnie dla rodziców, nie są w stanie pokryć kosztów związanych z posiadaniem dziecka.

Każda kobieta w ciąży powinna zapoznać się również z prawami pacjenta. Dzięki informacjom, które uzyska,będzie mogła zawalczyć o dobre traktowanie siebie i swego dziecka w szpitalu, zarówno w czasie porodu, jaki i ewentualnej hospitalizacji przed nim. Ma to istotne znaczenie, gdyż niestety w Polsce,oprócz wielu wzorcowych szpitali działają i takie, które twierdzą, że pacjent praw nie ma i traktują go z pozycji silniejszego.

Komentarze

dyskusje na forum

Pomocy...

DzIaBoNg • ostatni post 3 dni temu

5
Artykuły Porady prawne dla rodziców
Porady prawne dla rodziców

Matka na działalności gospodarczej - jakie prawa jej przysługują?

Matka na działalności gospodarczej - jakie prawa jej przysługują?

Urlop macierzyński Przedsiębiorcze mamy pod względem prawa do urlopu macierzyńskiego i jego długości traktowane są na równi z pracownicami zatrudnionymi na etacie. Od 1 stycznia 2016 roku, dzięki nowelizacji Kodeksu pracy, kobieta prowadząca własną działalność...

Porady prawne dla rodziców

62 dni wolnego na dziecko

62 dni wolnego na dziecko

społecznego w razie choroby i macierzyństwa podstawowym prawem rodzica chorego dziecka jest możliwość uzyskania zwolnienia lekarskiego na dziecko. Warunek (...) , rodzicowi przysługuje 60 dni zwolnienia z pracy w ciągu...

Porady prawne dla rodziców

Kary cielesne wobec dzieci w świetle polskiego prawa

życiu. Kodeks rodzinny stanowi, iż władza rodzicielska powinna być wykonywana tak, jak tego wymaga dobro dziecka i interes społeczny, a **rodzice (...) obowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka.** (https://parenting.pl/portal/6-bledow-jakie-popelniaja-rodzice-gdy-ucza-dziecko

Porady prawne dla rodziców

Wyjazd rodzica z dzieckiem za granicę na pobyt stały

staje się uzyskanie zgody jednego z żyjących osobno rodziców dziecka na wyjazd małoletniego z drugim rodzicem do innego kraju na pobyt stały (...) . Władza rodzicielska przysługuje co do zasady obojgu rodzicom...

Porady prawne dla rodziców

Na czym polega zaprzeczenie ojcostwa i kto może je przeprowadzić?

Na czym polega zaprzeczenie ojcostwa i kto może je przeprowadzić?

W polskim prawie istnieje tzw. domniemanie, że dziecko pochodzi od męża jego matki i ma to miejsce w dwóch sytuacjach: gdy dziecko urodziło się podczas trwania ich małżeństwa; gdy dziecko urodziło się przed upływem 300 dni od ustania (np....

Porady prawne dla rodziców

Zmiana nazwiska dziecka

Zmiana nazwiska dziecka

musi wyrazić na to zgodę (wyjątkiem jest fakt pozbawienia władzy rodzicielskiej, brak pełnej zdolności do czynności prawnych albo śmierć jednego z rodziców (...) wtedy, gdy rodzice decydują się zrezygnować...

Porady prawne dla rodziców

Zmiany dotyczące ulgi prorodzinnej. Co należy wiedzieć?

Zmiany dotyczące ulgi prorodzinnej. Co należy wiedzieć?

jedynie ci podatnicy, którzy wykonują nad nimi władzę rodzicielską, są prawnymi opiekunami dzieci, wraz z którymi zamieszkują, lub rodzicami (...) Początek roku to zwykle czas wdrażania szeregu nowości. Zmiany dotyczą...

Porady prawne dla rodziców

Pesel dziecka

/portal/pesel-dziecka), * nazwisko i imiona aktualne, * nazwisko rodowe, * nazwiska i imiona poprzednie, * imiona rodziców i nazwisko rodowe matki