Poronienia nawykowe

Poronienia nawykowe to takie poronienia, kiedy do samoistnego przerwania ciąży dochodzi przynajmniej trzy razy pod rząd. Poronienie to dla kobiety traumatyczne przeżycie, ponieważ wiąże się z utratą dziecka. Większość kobiet po poronieniu zachodzi jeszcze raz w ciążę i donosi ją do terminu porodu. Dziecko przychodzi wtedy na świat zdrowe i pełne sił. Zdarzają się jednak takie sytuacje, gdy kobieta, zachodząc w ciążę, za każdym razem nie może jej donosić i traci dziecko. Mówi się wtedy właśnie o poronieniach nawykowych. Co stanowi przyczynę takich poronień i jak można je leczyć?

Polecane wideo:

1. Przyczyny poronień nawykowych

Jeśli kobieta w ciąży traci dziecko z powodu poronienia co najmniej trzy razy pod rząd, lekarze stwierdzają poronienie nawykowei zaczynają szukać jego przyczyn. W większości przypadków etiologia poronień nawykowych jest niejasna i trudna do ustalenia. Za poronienia nawykowe mogą odpowiadać m.in. takie czynniki, jak:

Jeśli kobieta doświadcza poronień nawykowych, konieczna jest pomoc specjalisty. Lekarz przeprowadza badania diagnostyczne, ustala przyczynę poronień i wdraża odpowiednią terapię. Tylko podjęcie leczenia może pomóc w staraniach o dziecko. Na poronienia nawykowe narażone są w szczególności kobiety ciężarne po 35. roku życia. Poronienie w drugim trymestrze ciąży sugeruje zazwyczaj problemy maciczne. Poronienie ciąży w pierwszym trymestrze ma dość trudną do ustalenia etiologię i może być uwarunkowane wieloma czynnikami.

Jak wykazują badania, u kobiet, które przeszły co najmniej trzy poronienia samoistne, wydalane jaja płodowe często są lepiej ukształtowane pod względem chromosomalnym, niż jaja płodowe pań, które mają za sobą jedno poronienie. Poza tym, u kobiet, które doświadczyły kilkukrotnej utraty ciąży, poronienia najczęściej występowały po 12 tygodniu. Badania dowodzą zatem, że za poronienia nawykowe odpowiadają najprawdopodobniej czynniki pochodzenia środowiskowego lub matczynego. W przypadku, gdy dana kobieta nie posiada dotąd potomstwa, natomiast ma za sobą trzy poronienia, prawdopodobieństwo donoszenia ciąży do terminu wynosi około 50%. Jeśli kobieta urodziła wcześniej żywe dziecko, ale często powtarzają się u niej poronienia, jej szansa na donoszenie ciąży wzrasta do 70%. Część specjalistów jest zdania, by termin „poronienia nawykowe”, sugerujące, że stratą dziecka zakończy się każda ciąża, zastępować terminem „poronienia nawrotowe”.

2. Diagnostyka i leczenie poronień nawykowych

Kobieta ze stwierdzonymi poronieniami nawykowymi po stracie dziecka powinna pozostać w szpitalu na okres badań. W szpitalu istnieje możliwość przebadania poronionych tkanek. Po poronieniu odradza się szybkie podejmowanie życia płciowego. Leczenie zazwyczaj zależne jest od ustalonej przyczyny poronień. Partnerzy zostają poddani szeregowi badań genetycznych, gdyż za problemy z utrzymaniem ciąży mogą odpowiadać deformacje i zaburzenia chromosomowe u któregoś z nich. W leczeniu poronień nawykowych stosuje się zazwyczaj hormonoterapię, a w przypadku stwierdzenia zaburzeń budowy narządów rodnych – leczenie chirurgiczne. Stała opieka lekarska zwiększa szanse partnerów na ciążę i urodzenie zdrowego dziecka. Nawet jeśli zajdziesz w ciążę po kilku wcześniejszych poronieniach, istnieje duża szansa na donoszenie ciąży do terminu porodu bez większych komplikacji. Profilaktycznie w przypadku poronień nawrotowych każda kolejna ciąża określana jest mianem ciąży wysokiego ryzyka.

Komentarze

DYSKUSJE NA FORUM

Dieta

death25 • ostatni post 1 tydzień temu

3

Pomoocy !

Rebel1420 • ostatni post 2 tygodnie temu

1
Artykuły Zagrożenia ciąży po 35 roku życia
Przyczyny poronienia

Mutacje genetyczne przyczyną poronienia

Mutacje genetyczne przyczyną poronienia

i podjęcie odpowiedniej profilaktyki może jednak zapobiec kolejnym niepowodzeniom ciążowym. Poronienia nawykowe - kiedy wykonać badania? Warto (...) Przyczyn poronienia rzadko szuka się w genach,...

Badania po poronieniu

Badania kariotypu

poronienia. Badanie kariotypu wykonuje się, gdy występują poronienia nawykowe lub ciąża kończy się porodem martwym. Badanie kariotypu powinno zostać (...) występuje bądź trudność w zajście w ciążę,...

Przyczyny poronienia

Poronienie samoistne

się również poronienia nawykowe - trzy lub więcej następujących kolejno po sobie poronień samoistnych. Poronienie zatrzymane albo inaczej poronienie chybione to obumarcie jaja płodowego, po którym nie następuje wydalenie...

Poronienie

Objawy poronienia

ciąży powinna zostać potraktowana bardzo poważnie i skonsultowana z lekarzem ginekologiem. Nie wszystkie poronienia mają taki sam przebieg, stąd (...) . Poronienie niezupełne - Jest to postać poronienia, w której płód...

Mięśniaki macicy

Objawy mięśniaków macicy

Mięśniaki macicy to guzy - najczęściej niezłośliwe - które powstają z włókien mięśniowych macicy. Mogą tworzyć się na powierzchni, w ścianie, pod śluzówką albo na szyjce macicy. Zdarzają się dość często, ale w 99 proc. przypadków są zmianami o charakterze...

Poronienie

Główne przyczyny poronienia

Poronienie Choć przyczyny poronienia nie zawsze udaje się określić, to jednak niektóre z nich zostały ustalone. Część czynników nie jest zależna

Wkładka wewnątrzmaciczna bez hormonów

Zakładanie spirali antykoncepcyjnej

poronienia ciąży (poronienia nawykowe), nieprawidłowości w budowie macicy, zmniejszona odporność, np. AIDS, leczenie immunosupresyjne, uczulenie na składniki wkładki, przebyte bakteryjne zapalenie...

Badania po poronieniu

Pomoc po stracie dziecka

Pomoc po stracie dziecka

Nie każda ciąża kończy się szczęśliwym happy endem, czyli narodzinami maluszka. Czasami partnerom przychodzi radzić sobie z traumą poronienia. Utrata dziecka jest wyzwaniem zarówno dla kobiety, jak i mężczyzny.