Adopcja dziecka – warunki

Adopcja dziecka w aspekcie psychologiczno-społecznym jest sprawą bardzo poważną. To idealne rozwiązanie dla małżeństw, które nie są w stanie zostać rodzicami z przyczyn zdrowotnych, naturalnych lub po prostu pragną zaopiekować się dzieckiem. Decyzję o adopcji dziecka przez osobę starającą się wydaje sąd rodzinny na podstawie opinii przygotowanej przez ośrodek adopcyjny. Kandydaci na rodziców adopcyjnych muszą spełnić kilka warunków, a proces adopcyjny trwa długo.

Adopcja dziecka

Rodzina lub osoba samotna, która myśli o zaadaptowaniu dziecka, powinna w pierwszej kolejności skontaktować się z najbliższym ośrodkiem adopcyjnym. W rozmowie telefoniczne pracownik ośrodka umawia rodzinę na spotkanie z osobą zajmującą się adopcjami. Podczas pierwszego spotkania kandydaci na rodziców adopcyjnych zostają szczegółowo zapoznani z dalszą procedurą.

Polecane wideo:

Podstawowe warunki adopcji dziecka są określone przez Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy. Podczas pierwszej rozmowy z pracownikiem ośrodka kandydaci do adopcji dziecka dowiadują się o wszystkich zaświadczeniach, jakie są konieczne do procedury adopcyjnej w tym ośrodku.

Adopcja dziecka – warunki konieczne

Kandydaci na rodziców adopcyjnych muszą spełnić szereg warunków i przejść przez skomplikowany proces adopcyjny. Mogą nimi być zarówno pary małżeńskie, jak i osoby samotne. Adopcja w Polsce podlegają prawu, które zakłada, że nie ma możliwości adoptowania dzieci przez pary pozostające w związku nieformalnym. Przyszli rodzice adopcyjni powinni zapewnić dziecku dobre warunki materialne, możliwość leczenia i kształcenia się. Wiek kandydatów do adopcji dziecka powinien nie przekraczać 40 lat.

Adopcja – warunki:

 • sytuacja materialna umożliwiająca utrzymanie i wychowanie dziecka,
 • stabilny i trwały związek małżeński, oparty na miłości, szacunku i dawaniu bezpieczeństwa,
 • dobry stan zdrowia psychicznego i fizycznego,
 • brak uzależnień od narkotyków,
 • jednomyślność w podjęciu decyzji o adopcji dziecka obu małżonków,
 • odpowiednie warunki materialne,
 • wartościowa motywacja adopcji – ku dobru dziecka.

Warunki adopcji w Polsce – zaświadczenia

W większości ośrodków w Polsce wymagane są następujące dokumenty i zaświadczenia:

 • odpis aktu małżeństwa,
 • zaświadczenie o niekaralności w formie wpisu z rejestru skazanych,
 • zaświadczenie o braku zdrowotnych przeciwwskazań do adopcji wydane przez lekarza pierwszego kontaktu obojga kandydatów osobno,
 • zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach,
 • wypis z rejestru oraz PIT za ostatni rok,
 • opinia z zakładu pracy,
 • opinia środowiskowa z odręcznym podpisem.

Niektóre ośrodki katolickie wymagają zaświadczenie od proboszcza parafii, na terenie której mieszkają kandydaci. Rodziny adopcyjne, które chcą zaadoptować dziecko, powinna być świadome, że zanim dziecko trafi do ich domu, muszą poddać się procedurze przygotowawczej i ocenie ich kwalifikacji przez osoby reprezentujące dobro dziecka.

Adopcja – niezbędne warunki

Formą przygotowawczą do procesu adopcyjnego jest szkolenie rodziców metodą grupową. Zdarza się, że z uwagi na szczególne wskazania dotyczące dziecka i dla jego dobra kandydaci przygotowują się indywidualnie. Rodzice przechodzą przez badania psychologiczne, których wyniki ujęte są w opinii pisanej przez psychologa ośrodka. Po ukończeniu szkolenia rodzice mogą rozpocząć starania o dziecko. Po znalezieniu odpowiedniego dziecka składa się wniosek o jego przysposobienie wraz ze wszystkimi zgromadzonymi dokumentami.

Decyzję o adopcji dziecka przez osoby starające się wydaje sąd rodzinny na podstawie opinii przygotowanej przez ośrodek adopcyjny.

Weronika Buczkowska

Redakcja parenting.pl, ponad rok temu

Baza ośrodków opiekuńczo-adopcyjnych

Komentarze

DYSKUSJE NA FORUM

Pomocy...

DzIaBoNg • ostatni post 4 dni temu

5
Artykuły Baza ośrodków opiekuńczo-adopcyjnych
Baza ośrodków opiekuńczo-adopcyjnych

Adoptowanie dzieci

, mądry, błyskotliwy, grzeczny, posłuszny. Będzie nas kochać, a my jego". Tymczasem, rzeczywistość weryfikuje marzenia i oczekiwania. **Rodzice adopcyjni (...) . Szczególnie trudne zadanie mogą mieć do wykonania adopcyjni...

Baza ośrodków opiekuńczo-adopcyjnych

Adopcja małego dziecka

Adopcja małego dziecka

Jak adoptować dziecko? Co nas czeka? Jak radzić sobie z problemami wychowawczymi, które sprawia adoptowany maluch? Te pytania zadają sobie pary, które chcą przysposobić nie swoje dziecko.

Baza ośrodków opiekuńczo-adopcyjnych

Jak adoptować dziecko?

Jak adoptować dziecko?

wstępną w Ośrodku Adopcyjnym. Tam przyszli rodzice zostaną poinformowani między innymi o warunkach adopcji i wymaganych dokumentach. Adopcja (...) przygotowaniem do powiększenia rodziny. Przyszli rodzice...

Psychologiczne aspekty adopcji

Wczesna adopcja

Wczesna adopcja

Bardzo ważna jest wczesna adopcja która zapobiega chorobie sierocej.

Psychologiczne aspekty adopcji

Niemowlę- adopcja

Niemowlę- adopcja

Adoptowanie dziecka jest czasami jedyną szansą na posiadanie potomstwa przez pary, które wiele lat bezskutecznie starały się o własne dzieci.

Adopcja i rodzicielstwo zastępcze

Adoptowali czwórkę dzieci w ciągu 24 godzin

Adoptowali czwórkę dzieci w ciągu 24 godzin

/adopcja-dziecka-warunki). Haven i Indie zamieszkały w swoim nowym domu. Tego samego dnia para dostała informację, że może starać się także o adopcję dwóch innych, nienarodzonych...

Procedury adopcyjne

Proces adopcyjny

Proces adopcyjny

. Wszystkie te działania, mimo że spowalniają proces adopcyjny, mają na celu zawsze dobro dziecka. ## Adopcja dziecka - warunki jakie trzeba spełnić Aby przystąpić do procesu adopcyjnego,...

Procedury adopcyjne

Adopcja ze wskazaniem

Adopcja ze wskazaniem

Adopcja ze wskazaniem to legalna, choć nieujęta bezpośrednio w przepisach forma adopcji, która umożliwia skrócenie procesu adopcyjnego z kilku lat do kilku tygodni lub miesięcy. Według niektórych jest to obchodzenie przepisów,...