Pokaż kategorie Parenting.pl
Pokaż kategorie

Adopcja dziecka – warunki

Adopcja dziecka w aspekcie psychologiczno-społecznym jest sprawą bardzo poważną. To idealne rozwiązanie dla małżeństw, które nie są w stanie zostać rodzicami z przyczyn zdrowotnych, naturalnych lub po prostu pragną zaopiekować się dzieckiem. Decyzję o adopcji dziecka przez osobę starającą się wydaje sąd rodzinny na podstawie opinii przygotowanej przez ośrodek adopcyjny. Kandydaci na rodziców adopcyjnych muszą spełnić kilka warunków, a proces adopcyjny trwa długo.

Polecane wideo:

1. Adopcja dziecka

Rodzina lub osoba samotna, która myśli o zaadaptowaniu dziecka, powinna w pierwszej kolejności skontaktować się z najbliższym ośrodkiem adopcyjnym. W rozmowie telefoniczne pracownik ośrodka umawia rodzinę na spotkanie z osobą zajmującą się adopcjami. Podczas pierwszego spotkania kandydaci na rodziców adopcyjnych zostają szczegółowo zapoznani z dalszą procedurą.

Podstawowe warunki adopcji dziecka są określone przez Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy. Podczas pierwszej rozmowy z pracownikiem ośrodka kandydaci do adopcji dziecka dowiadują się o wszystkich zaświadczeniach, jakie są konieczne do procedury adopcyjnej w tym ośrodku.

2. Adopcja dziecka – warunki konieczne

Kandydaci na rodziców adopcyjnych muszą spełnić szereg warunków i przejść przez skomplikowany proces adopcyjny. Mogą nimi być zarówno pary małżeńskie, jak i osoby samotne. Adopcja w Polsce podlegają prawu, które zakłada, że nie ma możliwości adoptowania dzieci przez pary pozostające w związku nieformalnym. Przyszli rodzice adopcyjni powinni zapewnić dziecku dobre warunki materialne, możliwość leczenia i kształcenia się. Wiek kandydatów do adopcji dziecka powinien nie przekraczać 40 lat.

Adopcja – warunki:

 • sytuacja materialna umożliwiająca utrzymanie i wychowanie dziecka,
 • stabilny i trwały związek małżeński, oparty na miłości, szacunku i dawaniu bezpieczeństwa,
 • dobry stan zdrowia psychicznego i fizycznego,
 • brak uzależnień od narkotyków,
 • jednomyślność w podjęciu decyzji o adopcji dziecka obu małżonków,
 • odpowiednie warunki materialne,
 • wartościowa motywacja adopcji – ku dobru dziecka.

3. Warunki adopcji w Polsce – zaświadczenia

W większości ośrodków w Polsce wymagane są następujące dokumenty i zaświadczenia:

 • odpis aktu małżeństwa,
 • zaświadczenie o niekaralności w formie wpisu z rejestru skazanych,
 • zaświadczenie o braku zdrowotnych przeciwwskazań do adopcji wydane przez lekarza pierwszego kontaktu obojga kandydatów osobno,
 • zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach,
 • wypis z rejestru oraz PIT za ostatni rok,
 • opinia z zakładu pracy,
 • opinia środowiskowa z odręcznym podpisem.

Niektóre ośrodki katolickie wymagają zaświadczenie od proboszcza parafii, na terenie której mieszkają kandydaci. Rodziny adopcyjne, które chcą zaadoptować dziecko, powinna być świadome, że zanim dziecko trafi do ich domu, muszą poddać się procedurze przygotowawczej i ocenie ich kwalifikacji przez osoby reprezentujące dobro dziecka.

4. Adopcja – niezbędne warunki

Formą przygotowawczą do procesu adopcyjnego jest szkolenie rodziców metodą grupową. Zdarza się, że z uwagi na szczególne wskazania dotyczące dziecka i dla jego dobra kandydaci przygotowują się indywidualnie. Rodzice przechodzą przez badania psychologiczne, których wyniki ujęte są w opinii pisanej przez psychologa ośrodka. Po ukończeniu szkolenia rodzice mogą rozpocząć starania o dziecko. Po znalezieniu odpowiedniego dziecka składa się wniosek o jego przysposobienie wraz ze wszystkimi zgromadzonymi dokumentami.

Decyzję o adopcji dziecka przez osoby starające się wydaje sąd rodzinny na podstawie opinii przygotowanej przez ośrodek adopcyjny.

Weronika Buczkowska

Redakcja parenting.pl, ponad rok temu

Polecane wideo:

Komentarze

DYSKUSJE NA FORUM

Artykuły Baza ośrodków opiekuńczo-adopcyjnych
Baza ośrodków opiekuńczo-adopcyjnych

Adoptowanie dzieci

, rzeczywistość weryfikuje marzenia i oczekiwania. Rodzice adopcyjni powinni pamiętać, że zabierają pod swój dach dziecko, które ma za sobą nierzadko (...) może bowiem odkryć nowe, nieoczekiwane trudności, z którymi przyjdzie się mierzyć. Szczególnie trudne zadanie mogą mieć do wykonania adopcyjni ojcowie – dziecko

Baza ośrodków opiekuńczo-adopcyjnych

Adopcja małego dziecka

Adopcja małego dziecka

Jak adoptować dziecko? Co nas czeka? Jak radzić sobie z problemami wychowawczymi, które sprawia adoptowany maluch? Te pytania zadają sobie pary, które chcą przysposobić nie swoje dziecko.

Baza ośrodków opiekuńczo-adopcyjnych

Jak adoptować dziecko?

Jak adoptować dziecko?

. Procedura adopcyjna - jak adoptować dziecko? Krok 1. Jeśli para podjęła decyzję o adopcji, powinna się ona umówić na rozmowę wstępną w Ośrodku (...) przygotowaniem do powiększenia rodziny. Przyszli rodzice muszą też się przygotować na przyjście przez pewne formalności. Oto jak wygląda procedura adopcyjna

Psychologiczne aspekty adopcji

Wczesna adopcja

Wczesna adopcja

Bardzo ważna jest wczesna adopcja która zapobiega chorobie sierocej.

Psychologiczne aspekty adopcji

Niemowlę- adopcja

Niemowlę- adopcja

Adoptowanie dziecka jest czasami jedyną szansą na posiadanie potomstwa przez pary, które wiele lat bezskutecznie starały się o własne dzieci.

Procedury adopcyjne

Proces adopcyjny

Proces adopcyjny

dobro dziecka. Adopcja dziecka - warunki jakie trzeba spełnić Aby przystąpić do procesu adopcyjnego, należy spełniać kilka wstępnych warunków dla rodziców adopcyjnych: należy mieć pełną zdolność do czynności prawnych, wymagana jest odpowiednia różnica wieku między rodzicami a dzieckiem, często wymaga się zaświadczeń o bezpłodności - ale nie w każdym ośrodku adopcyjnym, każda rodzina adopcyjna musi być gotowa przejść wywiad środowiskowy, rozmowy i testy z psychologiem oraz szkolenia, zgodnie z procedurą adopcyjną. Proces adopcyjny krok po kroku Krok 1. Rodzina, która chce adoptować dziecko, musi najpierw zgłosić się do ośrodka adopcyjno-opiekuńczego. Można to zrobić przez Internet lub telefon. Po uzyskaniu podstawowych informacji, umawia się na rozmowę wstępną i rozpoczyna proces adopcyjny. Krok 2. Wstępna rozmowa kwalifikacyjna to rozmowa z rodziną przeprowadzana w ośrodku adopcyjnym. Krok 3. Dokumenty, które należy złożyć do ośrodka adopcyjnego: odpis zupełny aktu małżeństwa, zaświadczenie o niekaralności obojga potencjalnych rodziców, zaświadczenia o stanie zdrowia obojga potencjalnych rodziców - od lekarza ogólnego oraz od psychiatry, zaświadczenia o zarobkach i zatrudnieniu, życiorys, rekomendacje od znajomych (muszą być pisane odręcznie). Krok 4. Kolejną niezbędną rozmową jest rozmowa z pedagogiem. Ocenia on możliwości potencjalnych rodziców: czy będą w stanie zapewnić dziecku odpowiednie warunki rozwoju. Krok 5. Ważną fazą procesu adopcyjnego są badania psychologiczne: rozmowa z psychologiem oraz testy. Są one przeprowadzane dla każdego małżonka oddzielnie. Określają cechy i predyspozycje obojga do bycia rodzicem. Krok 6. Proces adopcyjny wymaga także, aby pracownik ośrodka adopcyjnego złożył wizytę w domu kandydatów na rodzinę dla adoptowanego dziecka. Umożliwia to poznanie rodziny, a także ocenę warunków, jakie mogą zaoferować dziecku. Krok 7. Czas na ważny test: rodzice muszą uzyskać akceptację Komisji Adopcyjnej ośrodka adopcyjnego. Krok 8. Po uzyskaniu pozytywnej opinii od Komisji, należy przejść kilka grupowych szkoleń. Mają one na celu: pokazanie rodzinom, jakie problemy mogą wiązać się z adoptowaniem dziecka, nauczenie, jak należy sobie radzić z takimi problemami, spotkania z rodzinami, które już zaadoptowały dziecko. Po takim szkoleniu można uzyskać ostateczną akceptację ośrodka. Krok 9. Tutaj rozpoczyna się oczekiwanie na dziecko, potrzebujące opieki takiej rodziny adopcyjnej. Bierze się także pod uwagę preferencje potencjalnych rodziców dotyczące płci i wieku dziecka. Krok 10. Kiedy dziecko do adopcji zostanie odnalezione, ośrodek udostępnia potencjalnym rodzicom informacje o nim, takie jak: sytuacja rodzinna, predyspozycje, stan zdrowia, wygląd. Dzięki takim informacjom o dziecku, rodzice mogą zdecydować się na pierwsze spotkanie. Krok 11. Pierwsze spotkanie odbywa się w placówce, w której przebywa dziecko. Od tego momentu rodzina adopcyjna może utrzymywać stały kontakt z dzieckiem. Krok 12. Kolejnym krokiem jest wniosek o przysposobienie dziecka, który kierowany jest do sądu przez ośrodek adopcyjny. Do wniosku dołącza się także potrzebne dokumenty. Krok 13. Proces adopcyjny już niemal zakończony. Ostatnim etapem postępowania adopcyjnego są dwie rozprawy sądowe: • pierwsza rozprawa pozwala rodzicom na okres preadopcyjny, czyli "okres próbny", • druga rozprawa adopcyjna to ostateczna decyzja sądu o przyznanie opieki nad dzieckiem rodzinie adopcyjnej. Jak adoptować noworodka? W Polsce adopcja bardzo małęgo dziecka nie jest taka łatwa. Noworodek według prawa powinien pozostawać przez pierwsze 6 tygodni życia z biologiczną matką - pozwala to matce na podjęcie przemyślanej decyzji. Dopiero po tym czasie można rozpoczynać proces adopcyjny. Jednym z możliwych rozwiązań jest wniosek o tymczasową opiekę nad dzieckiem jako rodzina zastępcza preadopcyjna, który musi być złożony przez potencjalnych rodziców i biologiczną matkę dziecka. (...) Proces adopcyjny to dość skomplikowana i długotrwała procedura. Adopcja dzieci w Polsce wymaga czasu i cierpliwości do zmagań z biurokracją

Rodzina

Adopcja i rodzicielstwo zastępcze

Adopcja, czyli inaczej przysposobienie, to stosunek prawny, jaki istnieje między rodzicami a dzieckiem. Zarówno nowi rodzic, jak i dziecko (...) rodziców i dla dzieci to trudny proces. Trzeba nauczyć się miłości i zrozumienia człowieka, który do tej pory był dla nas obcy. Adopcja wiąże

Procedury adopcyjne

Adopcja ze wskazaniem

Adopcja ze wskazaniem

, w tym szukania odpowiedniej rodziny. Co to jest adopcja ze wskazaniem? Skrócenie czasu oczekiwania na dziecko oraz pobytu dziecka w placówkach (...) opiekuńczych jest możliwe dzięki temu, że adopcja ze wskazaniem pozwala rodzicom biologicznym od razu wybrać rodziców adopcyjnych dla ich dziecka

Interwencyjne Placówki Opiekuńcze

Dzieci w pogotowaniu opiekuńczym

Dzieci w pogotowaniu opiekuńczym

Pogotowie opiekuńcze jest instytucją, której zadanie polega na sprawowaniu opieki i wychowaniu tzw. trudnej młodzieży i dzieci. Do pogotowia (...) opiekuńczego trafiają dzieci, które uciekają z domu lub z innych placówek opiekuńczo-wychowawczych, które błąkają się po ulicy, nie mają swojego własnego domu, które są niepełnoletnimi ofiarami przemocy domowej.

Adopcja i rodzicielstwo zastępcze

Procedury adopcyjne

Procedury adopcyjne

Procedury adopcyjne często budzą wśród przyszłych rodziców lęk i niepewność. Małżeństwo, które chce adoptować dziecko, boi się, że będzie zmuszone udowadniać swoje możliwości do sprawowania opieki nad dzieckiem. Przechodzenie wszelkiego rodzaju „testów" weryfikujących zdolność na bycie rodzicem może frustrować - jest jednak konieczne. Adopcja, czyli w języku prawniczym przysposobienie dziecka, jest czasem jedyną szansą na posiadanie potomstwa. Parę starającą się o adoptowanie dziecka czeka drobiazgowa procedura adopcyjna. Ma ona (...) na dzieckiem i bycia rodzicami adopcyjnymi. Adopcja dziecka Jeśli małżonkowie nie mogą mieć własnych dzieci, alternatywą staje się adopcja. Adoptowanie