Grupa krwi i czynnik Rh

Grupa krwi to zestaw antygenów obecnych na krwinkach czerwonych. Istnieją różne układy grup krwi, jednak znany wszystkim układ AB 0 oraz czynnik Rh są najważniejsze i najczęściej używane. Układ AB 0 „koduje” obecność lub brak antygenu A i B (0 oznacza brak obu). Dzięki tym dwóm podziałom pojawia się na przykład grupa AB-. Taka grupa krwi oznacza, że we krwi danej osoby występuje zarówno antygen A, jak i B oraz że brakuje mu antygenu D, co zalicza go do grupy Rh-. Krwiolecznictwo wykorzystuje te trzy antygeny do badania zgodności krwi przed jej przetoczeniem.

Polecane wideo:

Co oznacza grupa krwi i czynnik Rh?

Grupa krwi w układzie AB 0 oznacza obecność antygenu A (grupa krwi A), obecność antygenu B (grupa krwi B), obecność obu tych antygenów (grupa krwi AB) lub ich brak (grupa krwi 0). Jeśli brakuje antygenu, w organizmie istnieją naturalne przeciwciała skierowane przeciw niemu, czyli anty-A lub anty-B.

Obecność antygenu D jest oznaczana Rh+, natomiast jego nieobecność Rh-. W tym przypadku, jeśli brakuje antygenu D, nie pojawiają się we krwi przeciwciała anty-D. Są jednak sytuacje, w których odpornościowe przeciwciała anty-D zaczynają być produkowane w organizmie. Dzieje się tak w przypadku przetoczenia krwi Rh+ osobom z grupą Rh-, w przypadku ciąży, kiedy dziecko ma po ojcu Rh+, a matka Rh-.

Badanie grupy krwi to ważne badania przed ciążą. Jeśli przyszli rodzice nie znają swoich grup krwi, powinni je sobie zbadać, aby sprawdzić ich zgodność.

Zasady zgodności grup krwi

Zasady zgodności grup krwi:

  • osoba z grupą krwi AB+ może otrzymać każdą grupę krwi, a krew AB+ może być przetoczona tylko osobom z grupą AB+;
  • osoba z grupą krwi AB- może otrzymać grupę krwi 0-, B-, A- i AB-, a krew AB- może być przetoczona osobom z grupą AB+ i AB-;
  • osoba z grupą krwi A+ może otrzymać grupę krwi 0-, 0+, A-, A+, a krew A+ może być przetoczona osobom z grupą AB+ i A+;
  • osoba z grupą krwi A- może otrzymać grupę krwi 0- i A-, a krew A- może być przetoczona osobom z grupą AB+, AB-, A+ i A-;
  • osoba z grupą krwi B+ może otrzymać grupę krwi 0-, 0+, B-, B+, a krew B+ może być przetoczona osobom z grupą B+ i AB+;
  • osoba z grupą krwi B- może otrzymać grupę krwi 0- i B-, a krew B- może być przetoczona osobom z grupą AB+, AB-, B+ i B-;
  • osoba z grupą krwi 0+ może otrzymać grupę krwi 0+ i 0-, a krew 0+ może być przetoczona osobom z grupą AB+, A+ i B+;
  • osoba z grupą krwi 0- może otrzymać tylko grupę krwi 0-, a krew 0- może być przetoczona osobom z każdą grupą krwi.

Można więc zauważyć, że osoby z grupą 0- są uniwersalnymi dawcami krwi. Ich grupę krwi można przetoczyć każdemu. Oni sami mogą jednak otrzymać tylko krew tej samej grupy, aby nie pojawił się konflikt serologiczny. Grupa AB+ to grupa uniwersalnych biorców. Ludzie posiadający tę grupę krwi mogą otrzymać krew od każdego. Ich krew można jednak przekazać tylko osobom z tą samą grupą krwi. W Polsce najczęstszą grupą krwi jest grupa A+, a najrzadszą AB-.

Komentarze

dyskusje na forum

Pęcherzyk

alexia0806 • ostatni post 2 dni temu

5
Artykuły Grupa krwi i czynnik Rh
Grupa krwi i czynnik Rh

Jaką grupę krwi będzie miało dziecko?

lub AB; jeśli jedno z rodziców ma grupę krwi AB, a drugie też AB, dziecko może mieć grupę krwi A, B lub AB. - Grupa krwi i RH - Badanie krwi (...)...

Grupa krwi i czynnik Rh

Czynnik Rh

jest określany w dwóch wartościach - dodatniej i ujemnej. Wartość dodatnia (Rh+, Rh dodatnie) oznacza, że w krwi danej osoby występuje czynnik Rh, natomiast (...) aż...

Grupa krwi i czynnik Rh

Badanie grupy krwi

Badanie grupy krwi

skupiska, które można zauważyć gołym okiem. Ze względu na obecność lub brak aglutynacji wyróżnia się cztery grupy krwi: grupa A - oznacza (...) sprawdza się obecność antygenu D, który jest istotny dla układu Rh. Zastosowanie...

Grupa krwi i czynnik Rh

Choroba hemolityczna

stała się profilaktyka i wiedza na temat tzw. konfliktu serologicznego. Do konfliktu serologicznego może dojść w przypadku, gdy matka ma czynnik Rh (...) serologiczny. Jest to sytuacja, gdy matka posiada czynnik...

Konflikt serologiczny

Profilaktyka konfliktu serologicznego

Profilaktyka konfliktu serologicznego

takich zabiegów. * Konflikt serologiczny a ciąża * Jaką grupę krwi będzie miało dziecko? * Grupa krwi i RH (...) Każdy człowiek dziedziczy grupę krwi albo Rh+,...

Konflikt serologiczny

Dziedziczenie grupy krwi

sposób, ilustrując dobrze przy tym różnice między genotypem a fenotypem. - Badanie grupy krwi - Jaką grupę krwi będzie miało dziecko? - Grupa krwi i czynnik Rh -...

Dziecięce choroby

Konflikt krwi

Konflikt krwi

konfliktu jest niezgodność w zakresie czynnika Rh. Jeśli przyszła matka nie ma cechy Rh, czyli czynnik Rh w jej krwi jest ujemny (Rh-),...

Badania w ciąży

Grupa krwi i RH

przez łożysko przeciwciała anty-Rh, jeżeli jej dziecko po ojcu odziedziczyło grupę krwi Rh dodatnią i jeżeli dojdzie do kontaktu krwi takiej matki i takiego (...) , że nie doszło jeszcze...

Badania w ciąży

Kalendarium badań w ciąży

Zwierzchowska Wszystkie odpowiedzi lekarzy Grupa krwi i czynnik Rh](//parenting.pl/grupa-krwi-i-czynnik-rh) -...

Choroby i dolegliwości w ciąży

Konflikt serologiczny

Konflikt serologiczny wiąże się z czynnikiem Rh, który jest charakterystyczną cechą krwi ludzkiej. Jeżeli zatem staramy się o potomstwo, ważne (...) , są w dużym stopniu nieuzasadnione. Co to jest konflikt...