Pokaż kategorie Parenting.pl
Pokaż kategorie

Poród kleszczowy

Poród kleszczowy nie cieszy się dobrą sławą, lecz niekiedy bywa jedynym sposobem na uchronienie dziecka i matki przed skutkami komplikacji okołoporodowych. Poród zabiegowy przy użyciu kleszczy jest stosowany wtedy, gdy parcie porodowe z powodu wyczerpania kobiety jest nieskuteczne lub gdy rodząca ma wadę serca. Porodu kleszczowego nie można się obawiać. Kleszcze położnicze przy porodzie to nie narzędzie tortur, lecz urządzenie medyczne, które ma służyć ratowaniu zdrowia lub życia dziecka oraz matki.

Polecane wideo:

1. Stosowanie kleszczy położniczych przy porodzie


Kleszcze położnicze mają ułatwić przyjście noworodka na świat. Warunkiem koniecznym do użycia kleszczy przy porodzie jest odpowiednie ułożenie główki dziecka w kanale rodnym i pełne rozwarcie szyjki macicy. Jeśli częścią przodującą nie jest główka dziecka, lecz inna część ciała, kleszcze położnicze nie mogą być użyte. O porodzie zabiegowym z użyciem kleszczy decyduje tylko lekarz. Często w sytuacji zagrożenia zdrowia kobiety lub dziecka nie ma czasu na pytanie matki o to, czy zgadza się na poród zabiegowy – dlatego rodzące traktują poród kleszczowy jako traumatyczne i niepokojące wydarzenie. Kleszcze porodowe są bardzo pomocne, gdy druga faza porodu przedłuża się, kobieta traci siły i istnieje ryzyko niedotlenienia płodu.

2. Warunki użycia kleszczy położniczych

Jakie warunki muszą być spełnione, aby użycie kleszczy położniczych było zasadne?

  • Istnieje potrzeba szybkiego zakończenia porodu, ze względu na zdrowie matki i/lub dziecka.
  • Główka dziecka znajduje się w dolnym odcinku kanału rodnego.
  • Szyjka macicy jest w pełni rozwarta.
  • Odpłynęły wody płodowe.
  • Kobieta nie jest w stanie efektywnie przeć.

Pełne rozwarcie szyjki macicy jest konieczne, by wprowadzenie kleszczy do kanału rodnego nie przyczyniło się do uszkodzeń pochwy i krocza. Jeśli ujście zewnętrzne szyjki macicy jest zbyt wąskie, nierozwarte, wprowadzenie kleszczy może być trudne albo wręcz niemożliwe. Do porodu z użyciem kleszczy kobiety często mają nacinane krocze. Lekarz wkłada kolejno obie łyżki kleszczy do wnętrza kanału rodnego i zakłada je na główkę dziecka. Następnie spina zamkiem i wspomaga skurcze macicy. Wydobywanie dziecka z dróg rodnych musi odbywać się w czasie skurczów macicy, a rodząca powinna pomagać położnikowi parciem. Poród zabiegowy z użyciem kleszczy odbywa się w znieczuleniu zewnątrzoponowymlub w miejscowym znieczuleniu krocza. Po wyjęciu główki na zewnątrz dróg rodnych dalsza część porodu przebiega w sposób naturalny.

3. Skutki porodu kleszczowego dla matki i dziecka

U kobiety, u której przeprowadza się poród zabiegowy z użyciem kleszczy, nacięcie krocza jest zwykle większe niż podczas zwykłego porodu siłami natury. Duże urazy pochwy i krocza wiążą się z silnym odczuwaniem bólu poporodowego w okolicach intymnych. Dlatego kobieta po porodzie kleszczowym potrzebuje znacznie więcej czasu na powrót do formy niż kobieta rodząca naturalnie. U dziecka użycie kleszczy położniczych wiąże się z występowaniem na główce niewielkich zaczerwienień (ślady po łyżkach kleszczy), które znikają zwykle po kilku dniach. Czasami pojawiają się niewielkie odkształcenia, sińce i niegroźne otarcia. Do rzadkości należą sytuacje związane z nieprawidłowym użyciem kleszczy, takie jak:

  • pęknięcie czaszki,
  • krwawienia wewnątrzczaszkowe,
  • uszkodzenia nerwu twarzowego,
  • porażenie splotu ramiennego.

4. Obawy kobiet przed porodem kleszczowym

Jeśli dalszy poród siłami natury jest niemożliwy albo pojawia się zagrożenie dla matki i/lub dziecka, ingerencja lekarza jest konieczna. W większości przypadków decyzję o porodzie kleszczowym podejmuje się w drastycznej chwili, gdy zostanie zauważone niebezpieczeństwo. W takiej sytuacji kobieta nie jest w stanie przygotować się do tego, co ma się za chwilę wydarzyć. Często nie ma czasu na rozmowę z kobietą i rozwiewanie jej wątpliwości. Kobiety w obliczu porodu zabiegowego mają poczucie zagrożenia. Są niespokojne i boją się, że zabieg zabierze im szansę na normalne przeżycie narodzin dziecka. Należy jednak pamiętać, że forma porodu w takich sytuacjach nie ma większego znaczenia – najważniejsze jest to, by noworodek urodził się zdrowy.

Kleszczy położniczych można użyć tylko w drugim okresie porodu, gdy główka dziecka weszła już do kanału rodnego i wydobycie płodu przez nacięcie powłok brzusznych i wykonanie cesarskiego cięcia jest już niemożliwe. Poród kleszczowy, niestety, nie cieszy się dobrą sławą, ze względu na możliwe następstwa u dzieci. Kleszcze porodowe powinny być używane tylko przez doświadczonych lekarzy. Obecnie w szpitalach położniczych coraz rzadziej stosuje się kleszcze do porodu.

Joanna Krocz, ponad rok temu

Polecane wideo:

Komentarze

DYSKUSJE NA FORUM

Artykuły Kleszcze, próżnociąg (vacuum)
Kleszcze, próżnociąg (vacuum)

Kleszcze przy porodzie

Kleszcze przy porodzie

okołoporodowych. Poród zabiegowy przy użyciu kleszczy jest stosowany wtedy, gdy parcie porodowe z powodu wyczerpania kobiety jest nieskuteczne lub gdy rodząca ma wadę serca.

Nacięcie krocza

Nacięcie krocza podczas porodu

Nacięcie krocza podczas porodu

się do nich: indukcja porodu, znieczulenie zewnątrzoponowe, poród kleszczowy, masa urodzeniowa dziecka wyższa niż 4 kg, druga fazy trwania porodu trwająca

Połóg

Poporodowy ból krocza

, u których konieczne było nacinanie krocza, zszywanie krocza, poród kleszczowy lub inne ingerencje wspomagające przebieg porodu. Poporodowe bóle krocza są jak najbardziej naturalne i normalne - mocno naciągnięte tkanki powracają powoli do swojego poprzedniego stanu, co może im zająć od kilkunastu dni (jeśli nie wystąpiły żadne powikłania porodowe) do kilku miesięcy (jeśli nastąpiło duże pęknięcie krocza). Ból krocza po porodzie Ból krocza po porodzie zasadniczo pojawia się u każdej kobiety, która rodziła przez pochwę. Matki, u których przeprowadzono cesarskie cięcie mają nieco inne dolegliwości po porodzie. Poród siłami natury bez użycia kleszczy, nacinania krocza lub pęknięcia krocza i jego zszywania wywołuje stosunkowo najmniej bólu w tych okolicach. Nacięcie lub niewielkie pęknięcie krocza potrzebuje około 10 dni na wygojenie, a szwy ściągane są po 5-6 dniach (w przypadku bardzo niewielkiego pęknięcia skóry w okolicach krocza zszywanie może nie być konieczne). Sposoby na poporodowy ból krocza Nie trzeba cierpieć w milczeniu; istnieją skuteczne i bezpieczne sposoby na ból krocza po porodzie. Podstawową sprawą jest higiena w połogu, gdyż tzw. odchody poporodowe mogą doprowadzić do różnego rodzaju infekcji, co pogorszy dyskomfort po porodzie. Przez jakiś czas trzeba stosować duże podpaski lub pieluchy dla dorosłych. Dobrym rozwiązaniem są także pieluchomajtki, szczególnie na samym początku połogu. Kiedy tylko odchody poporodowe zmniejszą swoją ilość, już po 1-2 dniach, można nosić podpaski, które pozwolą oddychać gojącej się skórze. Podmywanie się letnią wodą przed każdą zmianą podpaski i po skorzystaniu z łazienki jest bardzo ważne. Równie istotne jest dokładne osuszanie obolałych miejsc. Najlepiej to robić jednorazowymi, papierowymi ręcznikami lub suszarką, ciepłym, ale nie gorącym strumieniem powietrza. Zawsze należy mieć wtedy czyste ręce. Po podmyciu można także stosować chłodne lub letnie wywary z ziół, takich jak rumianek, nagietek lub arnika. Z tych ziół można sobie robić także nasiadówki po zdjęciu szwów. Ulgę przyniosą okłady z lodu. Należy przy tym pamiętać, by nie przykładać lodu bezpośrednio do skóry, bo wywoła to więcej szkody niż pożytku - stosuje się także metodę "10 minut przykładania i 10 minut przerwy". Lód można przykładać przez szmatkę, musi być czysta, wygotowana i wyprasowana. Specjalne zimno-ciepłe okłady można także nabyć w aptece. Dobrze sprawdza się także przebywanie raz na jakiś czas bez okładów, majtek i podpasek, aby zapewnić obolałej tkance dopływ powietrza. Najlepiej położyć się na ręczniku, z ugiętymi w kolanach nogami. W czasie połogu można także brać środki przeciwbólowe niezagrażające dziecku, co najlepiej skonsultować z lekarzem. Wspomaganie natury w doprowadzeniu ciała po porodzie do poprzedniego stanu na pewno przyspieszy ten proces i uczyni go bezpieczniejszym. Wszelkie objawy związane z porodem znikną całkowicie po kilku miesiącach. Jeśli jednak ból po porodzie jest nie do wytrzymania, lepiej zgłosić się do lekarza.

Zabiegi okołoporodowe

Kleszcze, próżnociąg (vacuum)

- z wykorzystaniem kleszczy położniczych lub z zastosowaniem próżnociągu. Spis treści Poród kleszczowy i z użyciem wyciągacza próżniowego W pewnych sytuacjach należy doprowadzić do jak najszybszego zakończenia porodu, np. z powodu zwolnienia tętna płodu albo gdy matka jest niezdolna do aktywnego parcia z powodu wyczerpania. Dziecko ma wówczas problem z opuszczeniem łona mamy i należy mu w tym trochę dopomóc. Kleszcze położnicze i wyciągacz próżniowy to przyrządy medyczne, których używa się w 5% przypadków porodów naturalnych. Należy pamiętać, że nie są one narzędziami tortur. Ich użycie w czasie porodu pozwala często uratować dziecko i chroni zdrowie kobiety rodzącej. Istnieje kilka sytuacji, w których poród trzeba zakończyć zabiegowo. Dzieje się tak, gdy drugi okres porodu się przedłuża, a matka jest bardzo zmęczona i nie ma siły efektywnie przeć. Czasem poród zabiegowy jest konieczny, gdy nadmierny wysiłek kobiety rodzącej mógłby doprowadzić do pogorszenia się jej zdrowia. W przypadku poważnych wad wzroku matki, chorób kardiologicznych oraz neurologicznych, które mogłyby się pogłębić w wyniku przeciążenia porodem jako rozwiązanie ciąży zazwyczaj wybiera się cięcie cesarskie. Wskazania porodu zabiegowego ze strony dziecka to, m.in. ryzyko niedotlenienia płodu, podczas którego może wystąpić zamartwica okołoporodowa. Dzieje się tak w sytuacji, gdy czynność skurczowa macicy jest słaba i akcja porodowa nie postępuje. Ryzyko niedotlenienia dziecka występuje też wtedy, gdy dojdzie do przedwczesnego odklejenia się łożyska. Zastosowanie pomocy instrumentalnej przy porodzie może być konieczne także w przypadku niesprzyjającego położenia główki dziecka. Wybór metody porodu zabiegowego należy do lekarza odbierającego poród. Powinien zadecydować fakt większego doświadczenia w jednej z metod. Z naukowego punktu widzenia nie można rozstrzygnąć, który z tych dwóch sposobów pomocy jest lepszy. Jak wyglądają kleszcze i próżnociąg? Lekarz powinien poinformować rodzącą o zastosowaniu kleszczy lub próżnociągu nawet wtedy, gdy czasu na wydobycie dziecka jest bardzo mało. Personel medyczny ma obowiązek odpowiedzieć na wszelkie pytania i wątpliwości kobiety. Rodzaj zastosowanego instrumentu medycznego zależy od stopnia zaawansowania porodu i umiejscowienia dziecka w kanale rodnym. Kleszcze porodowe służą przede wszystkim do wydobycia dziecka, gdy jego główka znajduje się nisko w kanale rodnym. Jeśli zaś główka dziecka weszła już do kanału rodnego, ale jest jeszcze stosunkowo wysoko, lepsze jest wykorzystanie wyciągacza próżniowego. Kleszcze porodowe wyglądają jak dwie metalowe łyżki, które lekarz delikatnie zaciska na główce dziecka. W trakcie skurczu ginekolog przesuwa ciałko noworodka w stronę ujścia pochwy. Zazwyczaj wystarczą dwa-trzy skurcze parte, by dziecko zostało wydobyte na zewnątrz. Cały zabieg przebiega więc stosunkowo szybko. Ma to duże znaczenie przy ryzyku niedotlenienia dziecka. Użycie kleszczy pozwala obrócić dziecko, gdy jest ono nieprawidłowo położone. W przypadku próżnociągu jest to niemożliwe. Próżnociąg(łac. vacuum) to przyrząd położniczy, który składa się z pompki podłączonej do końcówki w kształcie miseczki, zwanej pelotą. Pelotę przykłada się do główki dziecka. Pod wpływem ciśnienia wytworzonego przez pompkę pelota ściśle przywiera do główki, a lekarz, pociągając za ssawkę, pomaga maleństwu wydostać się z dróg rodnych mamy. Rodząca powinna współpracować z lekarzem, ponieważ wydobycie dziecka jest łatwiejsze podczas skurczów partych. Powikłania po porodzie zabiegowym Po porodzie z użyciem kleszczy lub próżnociągu dziecko może doznać niewielkich obrażeń zewnętrznych, takich jak otarcia naskórka, zadrapania, siniaki, lekkie obrzmienia i zaczerwieniania na główce. Czasem pojawiają się krwawienia wewnątrzczaszkowe, które jednak zwykle mijają po kilkunastu dniach. By wykluczyć ryzyko powikłań należy wykonać USG przezciemiączkowe. Przy porodzie z wykorzystaniem kleszczy może dochodzić do uszkodzenia splotu ramiennego - dziecko wymaga wówczas rehabilitacji. Pomimo tych urazów, kleszcze i wyciągacz próżniowy są narzędziami niezbędnymi przy komplikacjach porodowych. Pozwalają ratować zdrowie, a nawet życie matki lub/i noworodka. Rodząca po porodzie zabiegowym powinna liczyć się z dłuższym dochodzeniem do formy z powodu większych urazów krocza i pochwy. (...) . Kiedy poród siłami natury jest na tyle zaawansowany, że główka dziecka znajduje się w dolnym odcinku kanału rodnego, maluszek musi się już urodzić

Znieczulenie nerwu sromowego

Nerw sromowy

wykonywane tylko w drugim okresie przebiegu porodu, a także wtedy, kiedy konieczny jest poród kleszczowy. Niestety, często daje on efekty zbyt późno, aby rzeczywiście pomóc przy porodzie. Znieczulenie nerwu sromowego może być wykorzystywane również w przypadku konieczności zszycia krocza po porodzie. Znieczulenie to podaje się przez pochwę lub przez krocze. (...) (powierzchowny), mięsień poprzeczny krocza (głęboki). Ciężki poród lub długotrwałe jeżdżenie na rowerze mogą przyczynić się do czasowego

Poród rodzinny

Mąż w czasie porodu

Mąż w czasie porodu

Poród z mężem ma wiele zalet. Obecność partnera u boku rodzącej zmniejsza lęk i stres, dzięki czemu poród przebiega dość sprawnie. Coraz więcej (...) kobiet decyduje się na poród w domu z partnerem albo na tzw. poród rodzinny w szpitalu. Partner, który wspiera kobietę przy porodzie, to skarb.

Komplikacje okołoporodowe

Poród zabiegowy

Poród zabiegowy

Zdarza się czasem, że druga faza porodu nie postępuje. Skurcze macicy są słabe, poród jest powolny, a kobieta jest wyczerpana i nie ma już sił, aby przeć. W takiej sytuacji może być zagrożone życie dziecka - istnieje prawdopodobieństwo jego niedotlenienia i spadku tętna. Dlatego też lekarz może zdecydować się na użycie kleszczy lub próżnociągu (vacuum), a nawet na wykonanie cesarskiego cięcia. Wtedy taki poród nazywany jest porodem zabiegowym. Spis treści Kiedy powinien mieć miejsce poród zabiegowy? Zaistniała sytuacja może wymagać wykonania odpowiednich manewrów w celu urodzenia dziecka (np. w położeniu podłużnym miednicowym). Również wtedy gdy zagrożone jest życie matki lekarz podejmuje takie działania. Decyzja o takim zakończeniu ciąży musi być podjęta na podstawie określonych kryteriów i w odpowiednim czasie. Obecnie około 10-15 porodów na 100 to porody zabiegowe. Czasami jeszcze przed wystąpieniem porodu wiadomo, że urodzenie dziecka siłami natury nie będzie możliwe. Wtedy lekarz już wcześniej podejmuje decyzję o chirurgicznym zakończeniu ciąży. Daje to kobiecie czas i możliwość przygotowania się do takiego porodu, zarówno psychicznie jak i fizycznie. Należy jednak pamiętać, że najczęściej decyzja o porodzie zabiegowym zapada nagle podczas porodu naturalnego w obliczu występujących komplikacji. Poród zabiegowy ma zapewnić szybkie przyjście na świat dziecka, aby nie doznało ono żadnych uszkodzeń. Czasami zdarza się, że kobiety mimo świadomości konieczności przeprowadzenia tego typu porodu mają poczucie, że pozbawione są uczestnictwa w tym wyjątkowym procesie, doświadczeniu. Ich wyobrażenie porodu było inne i czują się zazdrosne o doświadczenia matek, które urodziły dziecko w sposób naturalny. Poród kleszczowy Kleszcze położnicze to dwa połączone ze sobą ramiona, na końcu których znajdują się uchwyty o kształcie łyżek, umożliwiające objęcie główki, i odpowiednio wygięte. Lekarz wprowadza je do kanału rodnego i obejmuje nimi główkę dziecka. Podczas parcia przesuwa dziecko w kierunku wyjścia. Kleszcze można zastosować, gdy spełnione są pewne kryteria: główka dziecka znajduje się w dolnym odcinku kanału rodnego; szyjka macicy jest w pełni otwarta; wody płodowe odpłynęły; lub matka nie jest już wstanie przeć. Podczas zabiegu użycia kleszczy znieczulony zostaje nerw sromowy lub rodząca otrzymuje znieczulenie zewnątrzoponowe. Gdy uda się wydostać już główkę dziecka z kanału rodnego, poród dalej przebiega naturalnie. Zagrożenia stosowania kleszczy Głównym zagrożeniem użycia kleszczy są urazy. Często zdarzają się pęknięcia krocza czy pochwy. Często kobiety po takim porodzie zabiegowym czują się gorzej i dłużej dochodzą do siebie. Dziecko

Zalety porodu w wodzie

Poród w wodzie - zalety

Poród w wodzie - zalety

Aby przyjście malca na świat było mniej stresujące, warto przemyśleć poród w wodzie. Taka forma porodu jest nie tylko komfortowa dla noworodka, ale i dla rodzącej mamy.

Zalety porodu naturalnego

Aktywny poród

Aktywny poród

Obecność partnera podczas porodu naturalnego ma ogromne znaczenie dla kobiety.

Wskazania do cesarskiego cięcia

Rodzenie bliźniaków

Rodzenie bliźniaków

Poród bliźniąt to dużo większe zagrożenie dla matki i dzieci niż poród jednego dziecka. Ciąża mnoga wiąże się z większym ryzykiem powikłań niż inne ciąże.