Pokaż kategorie Parenting.pl
Pokaż kategorie

Czterolatek w przedszkolu

Czterolatek wchodzi w tzw. średni okres przedszkolny. Jest to czas najbardziej intensywnych przemian rozwojowych, na poziomie fizjologicznym i intelektualnym. Bywa, że nazywany jest okresem krytycznym ze względu na zmiany w rozwoju dziecka i z uwagi na jego pierwsze próby socjalizacji.

Polecane wideo:

Jaki jest czterolatek?

Lata przedszkolne to okres budowania podstawowych struktur osobowości, to złoty wiek uczenia się, zdobywania doświadczeń społecznych dziecka, w tym i przystosowujących do życia w grupie. Dlatego powinien on być intensywnie wykorzystany przez pedagogów już od pierwszych kontaktów dziecka ze środowiskiem przedszkolnym.

Różnice między trzylatkami a czterolatkami wyznaczają wyraźne osiągnięcia w roz­woju somatycznym i motorycznym. Dziecko, wkraczając w ten okres, ma wszystkie zęby mleczne, porusza się, chodząc i biegając, jest dość samodzielne w zakresie samoobsługi. U czterolatków obserwuje się wzrost sprawności motorycznej. Opano­wane już ruchy i czynności ulegają wyraźnemu doskonaleniu, pojawiają się nowe umiejętno­ści, proste ruchy łączone w kombinacje ruchowe. Dziecko czteroletnie swobodnie biega i cho­dzi, kopie piłkę i rzuca nią, często opanowuje też jazdę na rowerze czy pływanie. Duża potrzeba ruchu powoduje, że dziecko jest bardzo ruchliwe i często wspina się na drzewa, podskakuje, tańczy. Nie potrafi długo skupić się na jednej czynności, toteż często zmienia rodzaj zajęcia ruchowego. Z tej samej przyczyny nie jest w stanie przez dłuższy czas towarzyszyć czynności dorosłego. Niemniej jednak dziecko czteroletnie zwraca coraz częściej uwagę na efekty wła­snych działań i przeżywa radość z osiągnięć ruchowych.

U czterolatków rozwija się motoryka mała w zakresie manipulowania rączkami i paluszkami w codziennych czynnościach samoobsługowych, ale także w operowaniu kredkami, rysowaniu, malowaniu farbami czy też z zastosowaniem nożyczek w wycinaniu, jeszcze niedokładnym, kształtów. Dzieci czteroletnie zaczynają rozpoznawać litery jako zbiory punktów. Potrafią odróżnić pismo od tego, co pismem nie jest, choć jeszcze nie potrafią identyfikować poszczególnych liter alfabetu. Pewne trudności sprawia im kopiowanie za­równo figur geo­metrycznych, jak i liter.

Wychowanie czterolatka

Dziecko koło czwartego roku życia nabiera zwinności ruchów i staje się wrażliwsze na mu­zyczne rytmy. Lubi tańczyć, odczuwa też chęć podobania się, pragnie skupiać na sobie uwagę. Dziecko w tym wieku lubi przeciwstawiać się wszelkim poleceniom, które do tej pory wyko­nywało grzecznie i dokładnie. Bezcelowe jest wtedy stosowanie jakichkolwiek kar. Bardzo potrzebne jest w tym okresie określenie jasnych granic, stanowczość i konsekwencja. Czte­rolatek musi mieć możliwość sprawdzania się. Różnymi sposobami, również poprzez upór i bunt oraz naśladowanie dorosłych, dąży do wzbogacenia własnego „ja”. W miarę upływu czasu wzrasta panowanie nad sobą, a także jego poczucie bezpieczeństwa. Zabawy funkcjo­nalne wzbogacają się o pomysłowe i złożone działania, dzięki czemu zaspokajają potrzeby tworzenia i wyrażania siebie. Dzieci rozwijają formy współpracy i zabawy. Więk­szość dzieci w tym wieku przejawia wręcz fanatyczny stosunek do prawdy. Intencje innej osoby są tu mniej ważne niż prawda. W wieku czterech lat dzieci zaczynają rozumieć, że oszustwo jest czymś złym. Z drugiej strony ich prawdomówność bywa kłopotliwa dla dorosłych, kiedy czterolatek ni z tego, ni z owego powie cioci odwiedzającej go w domu, że np. nieładnie wygląda.

mgr Anna Czupryniak, ponad rok temu

Polecane wideo:

Komentarze

DYSKUSJE NA FORUM

Artykuły Rozwój społeczny przedszkolaka
Rozwój społeczny przedszkolaka

Przyjaciel dziecka

. Dziecko stopniowo poznaje pewne zasady społeczne, które umożliwiają wspólne działanie. Są to bardzo ważne umiejętności wpływające na rozwój emocjonalny (...) , i stanowi dla niego wzór do naśladowania. Niemniej jednak w rozwoju dziecka istotną rolę odgrywają również przyjaźnie nawiązane w wieku przedszkolnym

Rozwój społeczny przedszkolaka

Tożsamość narodowa u przedszkolaka

patriotyczna dziecka Jakie działania pomogą zbudować poczucie tożsamości narodoweju przedszkolaka? Wspólne śpiewanie piosenek. Każdy z nas potrafi (...) miejscem jest oczywiście Warszawa. Rodziny z przedszkolakami mają szansę posmakować historii wybierając się na Plac Józefa Piłsudskiego przed Grób

Rozwój społeczny przedszkolaka

Pięciolatek w przedszkolu

zawsze od ogólnego poziomu rozwoju psychoru­cho­wego dziecka, u którego żaden z mechanizmów adaptacyjnych nie jest w pełni ukształto­wany (...) , które pozwalają mu na sprawne komunikowanie się w sprawach codziennych. Osiągnięcia dziecka w dziedzinie rozwoju poznawczego, języko­wego oraz ob­

Rozwój społeczny przedszkolaka

Rozwój psychiczny dziecka w wieku przedszkolnym

Rozwój psychiczny dziecka w wieku przedszkolnym jest równie ważny jak rozwój fizyczny i społeczno-emocjonalny malucha. Wiek od 3 do 6 lat to okres (...) szybkiego dojrzewania fizycznego, mentalnego i emocjonalnego. Jest to okres intensywnego rozwoju i nauki o sobie i świecie. Zmysły dziecka wyostrzają

Rozwój społeczny przedszkolaka

Nauka dzielenia

Nauka dzielenia się nie należy do najłatwiejszych zadań w rozwoju społecznym przedszkolaka. Na początku dziecko uważa, że wszystko należy do niego (...) do dawania niż brania.Douglas J., Zrozumieć przedszkolaka, Świat Książki, Warszawa 2006, ISBN 83-247-0188-5., Poddâkov N.N., Myślenie przedszkolaka, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1983, ISBN 83-02-01920-8.

Rozwój społeczny przedszkolaka

Jak nauczyć dziecko przepraszać?

Jak nauczyć dziecko przepraszać?

, w jego odczuciu, niesprawiedliwą karą, a zapamiętał, jak należy postępować, kiedy się komuś sprawi przykrość? Rozwój moralny dzieci Czy istnieje (...) jakikolwiek wzorzec rozwoju poczucia dobra i zła? Najlepiej znane podejście do rozwoju moralnego pochodzi z późnych prac Lawrence'a Kohlberga

Rozwój społeczny przedszkolaka

Pięcioletnie dziecko w przedszkolu

Pięcioletnie dziecko w przedszkolu

Przyglądając się właściwościom rozwojowym dzieci pięcioletnich, na myśl przychodzi, jak wiele trudności i ograniczeń wynika tylko z samego procesu rozwojowego, z którym musi ono przecież poradzić sobie podczas adaptacji do życia przedszkolnego.

Rozwój społeczny przedszkolaka

Jak zachęcić dziecko do pomocy?

Jak zachęcić dziecko do pomocy?

Prace domowe wywołują zwykle negatywne skojarzenia, są to bowiem stosunkowo nudne i monotonne zajęcia, które w dodatku trzeba systematycznie powtarzać, by w mieszkaniu panował porządek. Z punktu widzenia dziecka nie są to czynności atrakcyjne, co nie zmienia faktu, iż rodzice powinni zadbać o t

Rozwój społeczny przedszkolaka

Relacje z rówieśnikami

Relacje z rówieśnikami

w wyrażaniu uczuć, a także ma mniejsze opory przed kontaktem z innymi ludźmi. Mimo iż relacje z rówieśnikami mają istotny wpłwy na rozwój emocjonalny i społeczny dziecka, nie mniej ważne są relacje z osobami dorosłymi. (...) Relacje z rówieśnikami mają istotny wkład w rozwój emocjonalny dziecka. Już w wieku przedszkolnym dziecko zaczyna przebywać coraz więcej ze swoimi