zaświadczenie do becikowego

Becikowe - nowe zasady, zaświadczenie od lekarza

do regularnych badań profilaktycznych. W praktyce oznacza to, że przy staraniu się o becikowe należy dołączyć do wniosku zaświadczenie od lekarza (...) trymestrze ciąży. Becikowe - zaświadczenie...

Becikowe za granicą

, że nie zostało przez niego pobrane becikowe oraz zaświadczenie lekarskie o opiece medycznej od 10 tygodnia ciąży. Ustawa o becikowym Od 1 listopada zmianie (...) jak ma wyglądać kwestia honorowania...

Zaświadczenie o ciąży

pracodawcy zaświadczenie lekarskie stwierdzające ciążę. Zaświadczenie to przewidziane w art. 185 § 1 k.p. nie musi odpowiadać żadnym szczególnym

Wniosek o becikowe

Pisemny wniosek o becikowe należy złożyć w urzędzie gminy lub ośrodku pomocy społecznej.

Sprawy urzędowe po porodzie

zmienić imię malca, macie na to pół roku. Sprawy wyglądają trochę inaczej jeśli: rodziłaś poza szpitalem - wówczas potrzebne jest jeszcze zaświadczenie (...) PESEL należy zameldować się osobiście z książeczką zdrowia dziecka lub...

Co należy się po urodzeniu dziecka

Po urodzeniu dziecka przysługuje tzw. „becikowe", czyli jednorazowa zapomoga w wysokości 1000 zł. Mogą się o nią starać zarówno rodzice (...) rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym kwota ta wynosi 583 zł miesięcznie na osobę. Gdzie...

Pomoc dla samotnych matek

rodzinnego, może starać się o różne dodatki: z tytułu urodzenia dziecka - nie należy mylić tego z „becikowym". Można wystąpić o ten dodatek w wysokości (...) : kopię dowodu osobistego, odpis aktu urodzenia dziecka, orzeczenie o niepełnosprawności...

Formalności po porodzie

, można zająć się ubezpieczeniem dziecka i ubieganiem się o becikowe, które należy się wszystkim młodym rodzicom, bez względu na ich dochody. Akt (...) w przeciągu 30 dni w urzędzie stanu cywilnego. Becikowe i...

Szkoła rodzenia

kobietom w ciąży, matkom samodzielnie wychowującym dzieci i rodzicom (prawo pracy, prawo podatkowe, prawo rodzinne, becikowe, prawa socjalne, prawa (...) , przy którym powstała szkoła rodzenia, czasami można liczyć na zniżki lub zapłacić...

Świadczenia dla rodziców

się konieczne jest zaświadczenie o znacznym bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.Wysokość zasiłku rodzinnegojest uzależniona od ilości posiadanych (...) na dziecko, tzw. „becikowe" w wysokości 1000zł; kształcenia...

Loty samolotem w ciąży

obostrzenia. Większość wymaga specjalnych zaświadczeń, wydawanych najdalej 3-5 dni przed lotem przez ginekologa lub położną, zezwalających na lot (...) i stwierdzających brak jakichkolwiek przeciwwskazań. Linie lotnicze: easyJet...

Pracownica w ciąży - kiedy poinformować szefa?

W przypadku kobiet zatrudnionych na umowę o pracę termin złożenia zaświadczenia o ciąży nie jest regulowany przez przepisy prawa pracy. Zaświadczenie (...) się postarać o jak najwcześniejsze przedłożenie pracodawcy zaświadczenia,...

Ciężarne dostaną się do specjalisty bez kolejki

się w rejestracji odpowiednim zaświadczeniem od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Możliwe jest też okazanie zaświadczenia od specjalisty ginekologa (...) i zagrażającą życiu chorobą, która powstała jeszcze w czasie...

Adopcja dziecka - warunki

zaświadczeniach, jakie są konieczne do procedury adopcyjnej w tym ośrodku. Adopcja dziecka - warunki konieczne Kandydaci na rodziców adopcyjnych muszą (...) o adopcji dziecka obu małżonków, odpowiednie warunki materialne, wartościowa...

Rozwiązanie umowy o pracę w ciąży

Ochrona pracy kobiet w ciąży dotyczy szczególnie kobiet zatrudnionych na umowę o pracę. Złożenie zaświadczenia lekarskiego o ciąży gwarantuje (...) o ciężarne zatrudnione na umowę o pracę z dniem dostarczenia zaświadczenia...

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

alimentacyjnego: Zaświadczenie od komornika o egzekucji alimentów oraz zaświadczenie komornika sądowego o bezskuteczności egzekucji i wysokości (...) wyegzekwowanych świadczeń alimentacyjnych, Zaświadczenie...

Szkolne stołówki nie są „wege"?

decydują się na wybór innej placówki. Zdarzały się sytuacje, w których wymagano od rodziców specjalnego zaświadczenia o wegetarianizmie ich dziecka (...) jej zalecenia są odpowiednie dla zdrowia dziecka. Placówki nie mogą żądać „zaświadczeń...

Małe zainteresowanie świadczeniami z ustawy "Za życiem"

od dochodu. Rodzice lub prawni opiekunowie powinni wypełnić wniosek i dołączyć dwa zaświadczenia. Jedno z nich to potwierdzenie, że kobieta (...) jest objęta opieką medyczną od 10. tygodnia ciąży do porodu. Drugi dokument to zaświadczenie...

Proces adopcyjny

, często wymaga się zaświadczeń o bezpłodności - ale nie w każdym ośrodku adopcyjnym, każda rodzina adopcyjna musi być gotowa przejść wywiad środowiskowy (...) adopcyjnym. Krok 3. Dokumenty, które należy złożyć do ośrodka adopcyjnego: odpis...

Tokofobia wskazaniem do cesarskiego cięcia?

w ten sposób. By nie spotkały się z odmową, przedstawiają zaświadczenia lekarskie o niemożności urodzenia dziecka siłami natury. Za powód podają tokofobię, czyli lęk (...) przed porodem. Oficjalnie zburzenie to nie stanowi przeciwwskazania...

Zasiłek rehabilitacyjny w ciąży

musi być potwierdzony badaniem lekarskim i stosownym zaświadczeniem. Należy zwrócić uwagę, że wynagrodzenie w czasie zwolnienia liczone jest jako średnia

Prawo pracy a ciąża

pracodawcy zaświadczenia o ciąży jest on zobowiązany do udzielania pracownicy zwolnień z pracy w razie wykonywania przez nią koniecznych w przebiegu ciąży badań lekarskich - za które ma płacone pełne wynagrodzenie.

Fundusz Alimentacyjny

Potrzebne dokumenty: wniosek o przyznanie alimentów z Funduszu Alimentacyjnego, oświadczenie o dochodach rodziny, zaświadczenie o tym, że egzekucja (...) dotyczące alimentów), akt urodzenia dziecka, zaświadczenie...

Prawa samotnej matki

- tzw. becikowe. Jest to jednorazowa kwota w wysokości 1000 zł. Oprócz tego matki samotnie wychowujące dzieci mogą ubiegać się o zasiłek. Jest to możliwe

Porady prawne dla rodziców

, tzw. becikowe nie stanowi wystarczającego zabezpieczenia materialnego, by każda mama zatrudniona na etacie mogła przez 3 lata pozostać z maluchem w domu

Adopcja ze wskazaniem

, jeśli adoptuje osoba samotna, zaświadczenie o stanie majątkowym, zaświadczenie o stanie zdrowotnym. Adopcja ze wskazaniem w rodzinie

Nie zgodzili się na szczepienie dziecka. Sąd wydał wyrok

. Przedszkolanki opowiedziały, co je najbardziej wkurza w rodzicach Jak dodała sędzia, sąd został przekonany zaświadczeniami lekarskimi (...) od urodzenia zmagała się z wieloma dolegliwościami. Przedłożono też zaświadczenie...

Jak adoptować dziecko?

, akt małżeństwa, zaświadczenie o stanie zdrowia, zaświadczenie o sytuacji materialnej. Krok 2. Para, która chce adoptować dziecko, spotyka

Chrzciny - data, formalności, przyjęcie

pracujące w kancelarii parafialnej proszą, o przyniesie kilku dokumentów, do których należą: Akt urodzenia dziecka; Akt ślubu rodziców; Zaświadczenia (...) się na podjęcie tak ważnej funkcji, to muszą donieść do parafii zaświadczenie,...

Zasiłek opiekuńczy

opiekuńczego Aby otrzymać zasiłek opiekuńczy, niezbędne są pewne dokumenty. Jeśli chodzi o dziecko chore, to wymagane jest zaświadczenie lekarskie wystawione (...) oraz zaświadczenie lekarskie wystawione na zwykłym...

Okres zasiłkowy kobiety w ciąży

, jeśli przedstawi ona pracodawcy odpowiednie zaświadczenie. Szczególna ochrona stosunku pracy nie pozwala pracodawcy na zwolnienie ciężarnej w tym czasie (...) dodatkowym zaświadczeniem lekarskim. Jeden okres zasiłkowy...

Jak wygląda poród w domu?

dziecka. Położna, która przyjęła poród daje rodzicom specjalne zaświadczenie o urodzeniu dziecka, które muszą oni zanieść do Urzędu Stanu Cywilnego w ciągu (...) dwóch tygodni po porodzie. Rodzice otrzymują także od położnej książeczkę...

Chrzest dziecka - termin, formalności, ubiór, przyjęcie

, jednak zazwyczaj rodzice płacą „co łaska". Rodzice chrzestni muszą wziąć ze swojej parafii zaświadczenie o tym, iż spełniają warunki na chrzestnego, a (...) także czy są praktykującymi katolikami. Ostatecznie w dniu chrztu rodzice...

Procedury adopcyjne

sakramentalnego oraz opinii od proboszcza lub zaprzyjaźnionego księdza; akt urodzenia - w przypadku osób samotnych ubiegających się o dziecko; zaświadczenie (...) o zarobkach lub zaświadczenie z urzędu gminy w przypadku...

Urlop macierzyński w Polsce i Europie

wykorzystać może urlop na 6 tygodni przed porodem i do 16 tygodni po narodzinach dziecka. Rodziny otrzymują także becikowe, którego kwota zależy (...) od dochodów. Państwo przy wypłacie becikowego bierze również pod...

Szkoły rodzenia

rodzenia, musisz przedstawić zaświadczenie od ginekologa, że nie ma przeciwwskazań, abyś uczestniczyła w normalnych zajęciach. Niektóre dolegliwości