zaświadczenie do becikowego

Becikowe - nowe zasady, zaświadczenie od lekarza

do regularnych badań profilaktycznych. W praktyce oznacza to, że przy staraniu się o becikowe należy dołączyć do wniosku zaświadczenie od lekarza (...) trymestrze ciąży. Becikowe - zaświadczenie...

Becikowe za granicą

, że nie zostało przez niego pobrane becikowe oraz zaświadczenie lekarskie o opiece medycznej od 10 tygodnia ciąży. Ustawa o becikowym Od 1 listopada zmianie (...) jak ma wyglądać kwestia honorowania...

Zaświadczenie o ciąży

pracodawcy zaświadczenie lekarskie stwierdzające ciążę. Zaświadczenie to przewidziane w art. 185 § 1 k.p. nie musi odpowiadać żadnym szczególnym

Wniosek o becikowe

Małe dziecięce stópki Pisemny wniosek o becikowe należy złożyć w urzędzie gminy lub ośrodku pomocy społecznej.

Sprawy urzędowe po porodzie

zmienić imię malca, macie na to pół roku. Sprawy wyglądają trochę inaczej jeśli: rodziłaś poza szpitalem - wówczas potrzebne jest jeszcze zaświadczenie (...) PESEL należy zameldować się osobiście z książeczką zdrowia dziecka lub...

Co należy się po urodzeniu dziecka

Po urodzeniu dziecka przysługuje tzw. „becikowe", czyli jednorazowa zapomoga w wysokości 1000 zł. Mogą się o nią starać zarówno rodzice (...) rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym kwota ta wynosi 583 zł miesięcznie na osobę. Gdzie...

Formalności po porodzie

, można zająć się ubezpieczeniem dziecka i ubieganiem się o becikowe, które należy się wszystkim młodym rodzicom, bez względu na ich dochody. Akt (...) w przeciągu 30 dni w urzędzie stanu cywilnego. Becikowe i...

Loty samolotem w ciąży

obostrzenia. Większość wymaga specjalnych zaświadczeń, wydawanych najdalej 3-5 dni przed lotem przez ginekologa lub położną, zezwalających na lot (...) i stwierdzających brak jakichkolwiek przeciwwskazań. Linie lotnicze: easyJet...

Pracownica w ciąży - kiedy poinformować szefa?

W przypadku kobiet zatrudnionych na umowę o pracę termin złożenia zaświadczenia o ciąży nie jest regulowany przez przepisy prawa pracy. Zaświadczenie (...) się postarać o jak najwcześniejsze przedłożenie pracodawcy zaświadczenia,...

Pomoc dla samotnych matek

rodzinnego, może starać się o różne dodatki: z tytułu urodzenia dziecka - nie należy mylić tego z „becikowym". Można wystąpić o ten dodatek w wysokości (...) : kopię dowodu osobistego, odpis aktu urodzenia dziecka, orzeczenie o niepełnosprawności...

Adopcja dziecka - warunki

zaświadczeniach, jakie są konieczne do procedury adopcyjnej w tym ośrodku. Adopcja dziecka - warunki konieczne Kandydaci na rodziców adopcyjnych muszą (...) o adopcji dziecka obu małżonków, odpowiednie warunki materialne, wartościowa...

Rozwiązanie umowy o pracę w ciąży

Ochrona pracy kobiet w ciąży dotyczy szczególnie kobiet zatrudnionych na umowę o pracę. Złożenie zaświadczenia lekarskiego o ciąży gwarantuje (...) o ciężarne zatrudnione na umowę o pracę z dniem dostarczenia zaświadczenia...

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

alimentacyjnego: Zaświadczenie od komornika o egzekucji alimentów oraz zaświadczenie komornika sądowego o bezskuteczności egzekucji i wysokości (...) wyegzekwowanych świadczeń alimentacyjnych, Zaświadczenie...

Ciężarne dostaną się do specjalisty bez kolejki

się w rejestracji odpowiednim zaświadczeniem od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Możliwe jest też okazanie zaświadczenia od specjalisty ginekologa (...) i zagrażającą życiu chorobą, która powstała jeszcze w czasie...

Szkolne stołówki nie są „wege"?

decydują się na wybór innej placówki. Zdarzały się sytuacje, w których wymagano od rodziców specjalnego zaświadczenia o wegetarianizmie ich dziecka (...) jej zalecenia są odpowiednie dla zdrowia dziecka. Placówki nie mogą żądać „zaświadczeń...

Proces adopcyjny

, często wymaga się zaświadczeń o bezpłodności - ale nie w każdym ośrodku adopcyjnym, każda rodzina adopcyjna musi być gotowa przejść wywiad środowiskowy (...) adopcyjnym. Krok 3. Dokumenty, które należy złożyć do ośrodka adopcyjnego: odpis...

Małe zainteresowanie świadczeniami z ustawy "Za życiem"

od dochodu. Rodzice lub prawni opiekunowie powinni wypełnić wniosek i dołączyć dwa zaświadczenia. Jedno z nich to potwierdzenie, że kobieta (...) jest objęta opieką medyczną od 10. tygodnia ciąży do porodu. Drugi dokument to zaświadczenie...

Fundusz Alimentacyjny

Potrzebne dokumenty: wniosek o przyznanie alimentów z Funduszu Alimentacyjnego, oświadczenie o dochodach rodziny, zaświadczenie o tym, że egzekucja (...) dotyczące alimentów), akt urodzenia dziecka, zaświadczenie...

Nie zgodzili się na szczepienie dziecka. Sąd wydał wyrok

. Przedszkolanki opowiedziały, co je najbardziej wkurza w rodzicach Jak dodała sędzia, sąd został przekonany zaświadczeniami lekarskimi (...) od urodzenia zmagała się z wieloma dolegliwościami. Przedłożono też zaświadczenie...

Chrzciny - data, formalności, przyjęcie

pracujące w kancelarii parafialnej proszą, o przyniesie kilku dokumentów, do których należą: Akt urodzenia dziecka; Akt ślubu rodziców; Zaświadczenia (...) się na podjęcie tak ważnej funkcji, to muszą donieść do parafii zaświadczenie,...

Szkoła rodzenia

kobietom w ciąży, matkom samodzielnie wychowującym dzieci i rodzicom (prawo pracy, prawo podatkowe, prawo rodzinne, becikowe, prawa socjalne, prawa (...) , przy którym powstała szkoła rodzenia, czasami można liczyć na zniżki lub zapłacić...

Zasiłek opiekuńczy

opiekuńczego Aby otrzymać zasiłek opiekuńczy, niezbędne są pewne dokumenty. Jeśli chodzi o dziecko chore, to wymagane jest zaświadczenie lekarskie wystawione (...) oraz zaświadczenie lekarskie wystawione na zwykłym...

Jak wygląda poród w domu?

dziecka. Położna, która przyjęła poród daje rodzicom specjalne zaświadczenie o urodzeniu dziecka, które muszą oni zanieść do Urzędu Stanu Cywilnego w ciągu (...) dwóch tygodni po porodzie. Rodzice otrzymują także od położnej książeczkę...

Jak adoptować dziecko?

, akt małżeństwa, zaświadczenie o stanie zdrowia, zaświadczenie o sytuacji materialnej. Krok 2. Para, która chce adoptować dziecko, spotyka

Adopcja ze wskazaniem

, jeśli adoptuje osoba samotna, zaświadczenie o stanie majątkowym, zaświadczenie o stanie zdrowotnym. Adopcja ze wskazaniem w rodzinie

Tokofobia wskazaniem do cesarskiego cięcia?

w ten sposób. By nie spotkały się z odmową, przedstawiają zaświadczenia lekarskie o niemożności urodzenia dziecka siłami natury. Za powód podają tokofobię, czyli lęk (...) przed porodem. Oficjalnie zburzenie to nie stanowi przeciwwskazania...

Procedury adopcyjne

sakramentalnego oraz opinii od proboszcza lub zaprzyjaźnionego księdza; akt urodzenia - w przypadku osób samotnych ubiegających się o dziecko; zaświadczenie (...) o zarobkach lub zaświadczenie z urzędu gminy w przypadku...

Zasiłek rehabilitacyjny w ciąży

musi być potwierdzony badaniem lekarskim i stosownym zaświadczeniem. Należy zwrócić uwagę, że wynagrodzenie w czasie zwolnienia liczone jest jako średnia

Prawo pracy a ciąża

pracodawcy zaświadczenia o ciąży jest on zobowiązany do udzielania pracownicy zwolnień z pracy w razie wykonywania przez nią koniecznych w przebiegu ciąży badań lekarskich - za które ma płacone pełne wynagrodzenie.

Okres zasiłkowy kobiety w ciąży

, jeśli przedstawi ona pracodawcy odpowiednie zaświadczenie. Szczególna ochrona stosunku pracy nie pozwala pracodawcy na zwolnienie ciężarnej w tym czasie (...) dodatkowym zaświadczeniem lekarskim. Jeden okres zasiłkowy...

Ulga na dziecko 2010

jest obowiązany przedstawić zaświadczenia, oświadczenia oraz inne dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, w szczególności: odpis aktu (...) urodzenia dziecka, zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna...

Urlop macierzyński w Polsce i Europie

wykorzystać może urlop na 6 tygodni przed porodem i do 16 tygodni po narodzinach dziecka. Rodziny otrzymują także becikowe, którego kwota zależy (...) od dochodów. Państwo przy wypłacie becikowego bierze również pod...

Świadczenia dla rodziców

się konieczne jest zaświadczenie o znacznym bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.Wysokość zasiłku rodzinnegojest uzależniona od ilości posiadanych (...) na dziecko, tzw. „becikowe" w wysokości 1000zł; kształcenia...

Prawa samotnej matki

- tzw. becikowe. Jest to jednorazowa kwota w wysokości 1000 zł. Oprócz tego matki samotnie wychowujące dzieci mogą ubiegać się o zasiłek. Jest to możliwe

Zasiłek rodzinny - zasady, dokumenty, wysokość

zasiłek rodzinny muszą złożyć do gminy następujące dokumenty: wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków; zaświadczenia i dowody; kopia (...) dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby uprawnionej; kopia skróconego...

Porady prawne dla rodziców

, tzw. becikowe nie stanowi wystarczającego zabezpieczenia materialnego, by każda mama zatrudniona na etacie mogła przez 3 lata pozostać z maluchem w domu