Wysokość zasiłku opiekuńczego

Zasiłek opiekuńczy należy się każdej osobie ubezpieczonej, objętej ubezpieczeniem chorobowym, która jest zwolniona z wykonywania pracy, ponieważ musi sprawować osobistą opiekę nad dzieckiem do lat ośmiu w przypadku porodu, choroby lub pobytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej małżonka, który do tej pory stale opiekował się dzieckiem. Zasiłek opiekuńczy przysługuje również w przypadku niespodziewanego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do której uczęszczało dziecko, w przypadku konieczności sprawowania opieki nad chorym dzieckiem w wieku do lat 14 lub innym chorym członkiem rodziny, np. małżonkiem, rodzicami, teściami czy rodzeństwem. Ile wynosi wysokość zasiłku opiekuńczego?

Polecane wideo:

Zasiłek opiekuńczy

Prawo do zasiłku opiekuńczego przysługuje zarówno matce, jak i ojcu dziecka, ale zasiłek wypłaca się tylko jednemu rodzicowi, a mianowicie temu, który złożył wniosek o wypłatę zasiłku za dany okres. Ponadto, zasiłek opiekuńczy przysługuje nie dłużej niż 60 dni w roku kalendarzowym – w sytuacji sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem do lat ośmiu lub chorym dzieckiem do lat 14, albo 14 dni w roku kalendarzowym – w sytuacji sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku ponad 14 lat lub nad innymi chorymi członkami rodziny. Zasiłek opiekuńczy nie zostanie wypłacony, jeżeli w gospodarstwie są obecni inni członkowie rodziny, którzy mogliby zapewnić opiekę. Jednak w przypadku, kiedy opieka dotyczy chorego dziecka do lat dwóch, nawet obecność innych członków rodziny nie wyklucza prawa do zasiłku opiekuńczego.

Zasiłek opiekuńczy nie przysługuje za okres, w którym osoba ubezpieczona zachowuje nadal prawo do wynagrodzenia, w okresie urlopu wychowawczego lub bezpłatnego, w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności (chyba że aresztowany wykonuje odpłatną pracę na podstawie skierowania do pracy i jest ubezpieczony chorobowo) oraz za okres objęty zaświadczeniem lekarskim, kiedy podczas zwolnienia lekarskiego wykonywano pracę zarobkową. Ile wynosi zasiłek opiekuńczy? Zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 80% wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru zasiłku. Podstawa wymiaru zasiłku to przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracownika wypłacone za okres dwunastu miesięcy poprzedzających powstanie niezdolności do pracy. Do ustalenia podstawy wymiaru bierze się pod uwagę przychód stanowiący podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu potrąconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenie społeczne.

Np. jeżeli pracownik w czerwcu 2008 roku dostarczył do firmy zwolnienie lekarskie na okres 12 dni z racji konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku ośmiu lat, gdyż w tym czasie nie ma w domu innego członka rodziny, który mógłby sprawować taką opiekę, to podstawą do naliczenia zasiłku opiekuńczego dla tego pracownika będzie jego średnie wynagrodzenie wypłacone mu w ciągu ostatniego roku kalendarzowego poprzedzającego okres niezdolności i stanowiące podstawę składki na ubezpieczenie chorobowe, czyli w tym przypadku od czerwca 2007 roku do maja 2008 roku. Wysokość zasiłku będzie opiewała na kwotę 80% ustalonej podstawy.

Komentarze

DYSKUSJE NA FORUM

Artykuły Zasiłek opiekuńczy
Zasiłek opiekuńczy

Ciężarne pod lupą ZUS-u

Ciężarne pod lupą ZUS-u

Każda mama pracująca na umowę o pracę lub na umowę-zlecenie w chwili zajścia w ciążę myśli o swoich dochodach i wysokości zasiłku. Problem ten wydaje (...) się być mniejszy w przypadku kobiet mających stałą umowę o pracę, w innym przypadku...

Zasiłek opiekuńczy

Jak obliczyć zasiłek opiekuńczy?

Wiele osób wie, czym jest zasiłek opiekuńczy i kiedy można się o niego ubiegać, ale niewielu zdaje sobie sprawę, jak obliczyć wysokość zasiłku opiekuńczego. Najprościej mówiąc, miesięczny zasiłek...

Urlop macierzyński - zasady, wniosek

Zasiłek opiekuńczy

zasiłku opiekuńczego Wysokość pomocy materialnej stanowi 80 % wynagrodzenia, natomiast jego podstawę wynosi odpowiednio dla pracowników przeciętne (...) opiekuńczego. Z takiego zasiłku...

Porady prawne dla rodziców

Alimenty na rzecz rodziców

Alimenty na rzecz rodziców

, renty, emerytury, zasiłku, czynszu z wynajmu nieruchomości). Zawsze ocenia się to indywidualnie.  Sąd bada, czy brak dochodu w kwocie wystarczającej (...) , np. przekazując im żywność, odzież, leki. Jeśli tak się dzieje, tę okoliczność...

Świadczenia dla rodziców

Korzystne zmiany dla rodziców od stycznia 2016

Korzystne zmiany dla rodziców od stycznia 2016

oraz pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych. Przysługuje im bez względu na wysokość dochodów. Co ważne, osobom, którym przysługuje zasiłek (...) zatrudnienia. W praktyce oznacza to, że np. ojciec z umową o pracę...

Relacje z dziećmi

W tych krajach najlepiej wychowywać dzieci

W tych krajach najlepiej wychowywać dzieci

tygodni obowiązkowo musi wziąć mama, następne - przysługują również ojcu. Zasiłek macierzyński wynosi 55 procent wysokości zarobków matki (...) To są kraje dla młodych Mają wysokie zasiłki socjalne,...

Porady prawne dla rodziców

Świadczenia dla rodziców

Świadczenia dla rodziców

co miesiąc w identycznej kwocie w całej Polsce. Różnić się mogą dodatki do zasiłku rodzinnego, których wysokość ustala rada gminy. Może ona zachować (...) na dziecko, tzw. „becikowe" w wysokości 1000zł; kształcenia...