WR (odczyn Wassermanna)

Odczyn Wassermana jest przesiewowym badaniem wykorzystywanym w diagnostyce kiły. Obecnie ma on już coraz mniejsze znaczenie i jest zastępowany przez inne testy diagnostyczne. Kiła należy do chorób przenoszonych drogą płciową. Charakteryzuje się różnorodnością objawów związanych z zajęciem wielu narządów i układów. W przypadku kobiet ciężarnych może także prowadzić do zakażenia płodu na drodze przezłożyskowej, co prowadzi do poważnych konsekwencji pod postacią samoistnych poronień, przedwczesnych porodów, wewnątrzmacicznego obumarcia płodu, zgonów noworodków czy występowania u nich kiły wrodzonej. W związku z tak poważnymi konsekwencjami kiły dla rozwijającego się płodu oraz ze względu na stosunkowo częste występowanie tej choroby, istnieje obowiązek wykonywania u ciężarnych serologicznych badań przesiewowych w kierunku kiły w I i III trymestrze ciąży.

Polecane wideo:

Postaci kiły

Kiła jest chorobą bakteryjną wywoływaną przez krętka bladego. Przenosi się ona z człowieka na człowieka drogą kontaktów seksualnych. Choroba ta ma wieloletni przebieg i w zależności od czasu trwania daje różnorodny obraz kliniczny. W związku z tym wyróżniamy kilka postaci kiły nabytej oraz kiłę wrodzoną. Kiła nabyta dzieli się na kiłę pierwszorzędową, drugorzędową i utajoną wczesną (te postaci są łącznie określane jako kiła wczesna) oraz na kiłę utajoną późną i kiłę trzeciorzędową (łącznie określane jako kiła późna). W każdej z tych postaci występują odmienne objawy. Na początku pojawia się tak zwana zmiana pierwotna (wrzód twardy), po pewnym czasie powstaje plamisto-grudkowa wysypka, tak zwana osutka kiłowa, później dochodzi do zmian w różnych układach i narządach, przede wszystkim w układzie nerwowym, układzie sercowo-naczyniowym, układzie ruchu.

Jeśli kiła występuje u kobiety ciężarnej, to jest duże prawdopodobieństwo przeniesienia zakażenia na płód drogą przezłożyskową, a także w czasie porodu poprzez kontakt ze zmianą pierwotną na narządach płciowych. W zależności od tego, w jakim stadium ciąży dojdzie do zakażenia, konsekwencje mogą być różne, od poronień samoistnych, porodów przedwczesnych, obumarcia płodu w macicy, zgonów noworodków oraz wystąpienia u dziecka kiły wrodzonej z charakterystycznymi zmianami w wyglądzie zewnętrznym oraz zmianami w wielu narządach. W związku z tym, że kiła może być skutecznie leczona także w czasie ciąży, wykonywanie badań przesiewowych u ciężarnych w celu jej wczesnego wykrycia jest bardzo istotne.

Diagnostyka kiły

W diagnostyce kiły są wykorzystywane różnorodne badania serologiczne, polegające na wykrywaniu w surowicy krwi przeciwciał powstających w odpowiedzi na zakażenie krętkiem bladym. Testy te mogą być nieswoiste, wykrywające nieswoiste przeciwciała przeciwko lipidowym składnikom bakterii, które powstają także w odpowiedzi na zakażenia innymi krętkami oraz mogą być fałszywie dodatnie w wielu innych chorobach (na przykład w zespole antyfosfolipidowym). Do testów nieswoistych zaliczamy właśnie odczyn Wassermana (odczyn wiązania dopełniacza, obecnie rzadko stosowany), testy kłaczkujące VDRL oraz USR (najczęściej wykorzystywane).

Testy nieswoiste służą przede wszystkim badaniom przesiewowym. Natomiast do potwierdzenia rozpoznania są wykorzystywane testy swoiste, wykrywające przeciwciała skierowane przeciwko antygenom wielocukrowym i białkowym charakterystycznym wyłącznie dla krętka bladego. U kobiety ciężarnej w I i III trymestrze ciąży wykonuje się właśnie testy nieswoiste, a w przypadku pozytywnego wyniku potwierdza się zakażenie krętkiem bladym za pomocą testów swoistych i w razie potrzeby rozpoczyna właściwe leczenie kiły.

Komentarze

dyskusje na forum

Ciaza

Jadziagabi • ostatni post 2 tygodnie temu

1
Artykuły WR (odczyn Wassermanna)
WR (odczyn Wassermanna)

Kiła w ciąży

dziecka na świat było bezpieczne i szczęśliwe. Odczyn Wassermanna to badanie niezwykle ważne. Im szybciej zdiagnozowana kiła w ciąży, tym łatwiejsze (...) . Ujemny wynik badania VRDL to brak zakażenia, ale dodatni nie...

WR (odczyn Wassermanna)

Płód zakażony kiłą

Płód zakażony kiłą

Kiła wrodzona występuje wtedy, gdy do zakażenia krętkiem bladym dochodzi u dziecka w życiu płodowym od chorej matki.

WR (odczyn Wassermanna)

Kiła wrodzona

wykonywanie odczynu Wassermanna na obecność kiły we wczesnej ciąży jest wśród przyszłych mam badaniem rutynowym. W grupach wysokiego ryzyka badania

Badania w ciąży

Kalendarium badań w ciąży

: grupa krwi i Rh przeciwciała odpornościowe (anty Rh) morfologia krwi cytologia badanie moczu poziom cukru na czczo WR (odczyn Wassermanna) przeciwciała (...) ) ocena ruchliwości płodu przez ciężarną 33-37...

Badania w ciąży

Badania kontrolne w 3 trymestrze ciąży

ruchliwości płodu przez ciężarną; WR (odczyn Wassermanna) - badanie wykrywające kiłę, które przeprowadza się na początku i pod koniec ciąży; posiew z pochwy

Torba do szpitala - co zabrać, co dla dziecka

Dokumenty do porodu

, WR (odczyn Wassermanna), HbsAg (obecność antygenu HBs), cytologia, posiew z kanału szyjki macicy, USG płodu (przede wszystkim to najnowsze), badanie

Badania w ciąży

Badania kontrolne w 1 trymestrze ciąży

. Jeśli i ten test będzie nieprawidłowy - oznacza to cukrzycę ciężarnych. WR (odczyn Wassermanna) - jest to badanie wykrywające kiłę. Przeprowadza się je na początku i pod koniec ciąży. Badanie grupy...

Kalendarz ciąży - ostatnia miesiączka, zajście w ciążę

Przebieg ciąży

na czczo, WR (odczyn Wassermanna), przeciwciała różyczki, przeciwciała toksoplazmozy, konsultacja stomatologiczna, przeciwciała HIV, pomiar ciśnienia (...) (odczyn Wassermanna),...

Przeciwciała odpornościowe

Nieuzasadnione zmęczenie

Nieuzasadnione zmęczenie

Bezpośredni odczyn Coombsa przeprowadza się wtedy, gdy u pacjenta występują objawy sugerujące anemię hemolityczną, np. nieuzasadnione zmęczenie