USG 3D

USG 3D to USG trójwymiarowe, umożliwiające zobaczenie twarzy i ciała dziecka przez rodziców prawie tak, jak widoczne byłyby na zdjęciu. Wielu psychologów uważa, że USG 3D przyczynia się do wytworzenia wcześniejszej silnej więzi emocjonalnej między przyszłymi rodzicami a dzieckiem. Obserwacja obrazu dziecka rozwijającego się w łonie kobiety w czasie badania USG ma nie tylko charakter rozrywki, ale również wzmacnia poczucie związku matki z nienarodzonym dzieckiem.

Co to jest USG 3D?

Podstawowe badanie USG w ciąży odbywa się w prezentacji dwuwymiarowej. Jest to tzw. USG 2D. USG dwuwymiarowe umożliwia obserwowanie przekroju wnętrza macicy i zarysów ciała płodu wraz z obrazem jego narządów wewnętrznych. USG 2D stanowi najważniejszą część ciążowego badania ultrasonograficznego, ponieważ pozwala ocenić wielkość i kształt różnych części ciała dziecka, jego struktur anatomicznych, budowę i położenie łożyska oraz ilość wód płodowych. Aparaty USG nowej generacji umożliwiają również ocenę przepływu krwi przez naczynia krwionośne matki i płodu – jest to tzw. USG dopplerowskie.

Polecane wideo:

USG 3D rekonstruuje obraz płodu i wnętrza macicy w prezentacji trójwymiarowej. USG trójwymiarowe pozwala uzyskać piękny obraz dziecka – zrozumiały dla obserwującej badanie kobiety ciężarnej i jej partnera. Badanie USG 3D pozwala również otrzymać przekroje anatomiczne płodu niedostępne w USG 2D, co ułatwia rozpoznawanie ewentualnych wad wrodzonych u dziecka. Trójwymiarowe USG w ciąży rejestruje obraz przestrzenny całego płodu i w dowolnym momencie umożliwia powrót do badania na aparacie USG lub na komputerze zewnętrznym, by ocenić dowolny przekrój, dokonać jego pomiarów, analiz i ułatwić postawienie diagnozy. Cena badania USG 3D wynosi około 200-250 zł. Nagrania USG wykonywane w technice 3D na życzenie mogą być przekazane pacjentom w formacie DVD. Tak zapisany obraz nienarodzonego dziecka stanowi dla przyszłych rodziców unikalną pamiątkę.

Obrazowanie 3D w ocenie wad wrodzonych u dziecka

Obrazowanie trójwymiarowe ma duże znaczenie w diagnostyce niektórych chorób genetycznych i wad wrodzonych u dziecka jeszcze na etapie rozwoju prenatalnego. USG 3D ułatwia m.in. rozpoznawanie zespołu Downa. Dzięki obrazowi przestrzennemu możliwe jest precyzyjne sprawdzenie kości nosowych płodu, czyli parametru bardzo ważnego w ocenie ryzyka zespołu Downa. Dzięki USG 3D okazało się, że niektóre dzieci z zespołem Downa mają nieprawidłową tylko jedną z dwóch kości nosowych. Taka budowa części nosowej twarzy u płodu jest trudna do weryfikacji w obrazie 2D i stanowi wskazanie do inwazyjnych badań genetycznych.

Niektóre zdrowe płody mają zaś dość szeroką przerwę pomiędzy lewą i prawą kością nosową, która w obrazie płaskim może być błędnie interpretowana jako brak kości nosowych. Taka diagnoza może prowadzić do niepotrzebnej amniopunkcji. W obrazie trójwymiarowym ocena przerwy między kościami nosowymi jest łatwiejsza, co oszczędza pacjentce niepotrzebnego niepokoju. W USG 3D bardziej dokładna i powtarzalna niż w 2D jest także ocena przezierności karkowej płodu, która służy diagnostyce rozszczepu kręgosłupa.

Badanie USG kobiet w ciąży

Badanie USG w ciąży jest obecnie uznawane za standardowe. Pozwala niemal bezbłędnie monitorować rozwój prenatalny dziecka. Ginekolodzy zalecają wykonanie badania USG przynajmniej trzy razy w ciągu całej ciąży: między 11. a 14. tygodniem, około 20. tygodnia ciąży i po 30. tygodniu ciąży. Częstsze badania USG przeprowadza się w przypadku ciąży bliźniaczej, nadciśnienia ciężarnej lub cukrzycy. USG w ciąży jest dla kobiety bezbolesne i nie wymaga specjalnych przygotowań. Trwa zwykle około 20 minut. Na podstawie pomiarów wielkości płodu aparat USG jest w stanie obliczyć wiek płodu i przybliżoną datę porodu.

USG pozwala ocenić, czy wielkość dziecka zgadza się z czasem trwania ciąży. Badanie ocenia budowę narządów wewnętrznych płodu: serca, mózgu, nerek, kręgosłupa, żołądka, pęcherza moczowego. Wady rozwojowe struktur wewnętrznych najlepiej widać po 20. tygodniu ciąży. Analiza położenia płodu i umiejscowienia łożyska umożliwiają bezpieczne przeprowadzenie porodu. Świadomość prawidłowego wzrastania i rozwoju dziecka jest dla przyszłych rodziców bardzo ważna. W przypadku wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości u płodu można rozpocząć leczenie już w okresie trwania ciąży, a po porodzie jest się przygotowanym na ewentualne dodatkowe terapie czy zabiegi, chroniące zdrowie bądź życie dziecka.

Joanna Krocz

Redakcja parenting.pl, ponad rok temu

Interpretacja badań USG

Komentarze

DYSKUSJE NA FORUM

ciaza

nieobliczalna94 • ostatni post wczoraj

1
Artykuły Interpretacja badań USG
Interpretacja badań USG

Jak często USG w ciąży?

Jak często robi się USG w ciąży? W niezagrożonej, prawidłowo rozwijającej się ciąży wystarczy trzykrotne lub czterokrotne badanie ultrasonograficzne (...) , kiedy podejrzewane są powikłania ciąży. Jak często robi się...

Interpretacja badań USG

USG ciąży

Badania USG na szeroką skalę dostępne są od lat 80. XX wieku. Pomimo to, ze względu na swą dość dużą precyzyjność, stosunkowo niskie koszty (...) w diagnostyce prenatalnej. Choć ma dość krótką historię, obecnie chyba...

USG genetyczne

Kiedy zrobić USG genetyczne?

Kiedy zrobić USG genetyczne?

USG genetyczne to bardzo dokładne badanie USG (USG 3D, USG 4D lub USG kolorowe). Jest to badanie skupione na wykryciu ewentualnych wad genetycznych...

USG (transwaginalne)

Trójwymiarowe USG

Trójwymiarowe USG Odtwórz wideo

Badanie USG jest metodą, która pozwala na określenie wielkości płodu, jego wieku, ogólnego zdrowia czy wczesnego wykrycia jego wad rozwojowych (...) , zaś po tym czasie USG jest przeprowadzane przez powłoki brzuszne....

Badania w ciąży

Jak wygląda usg trójwymiarowe?

się bardzo dokładne zdjęcia płodu (USG 3D). Można na nich zobaczyć powierzchnię zewnętrzną dziecka. Rodzice mogą obserwować twarz swojego dziecka i zobaczyć uśmiech maleństwa. Na pamiątkę dostają płytę z zapisem obrazu...

Zakupy w ciąży

Dziecko z drukarki 3D?

Dziecko z drukarki 3D?

Wkrótce młodzi rodzice nie będą oprawiać w ramki zdjęć USG swoich nienarodzonych dzieci. Wszystko wskazuje na to, że już niedługo będzie można zabrać (...) do domu model rozwijającego się dziecka wydrukowany w technologii 3D. Dziecko...

Badania w ciąży

USG ciążowe

USG ciążowe

łożyska. Obecnie coraz częściej rodzice decydują się na wykonanie USG 3D lub 4D. USG 4D, czyli badanie trójwymiarowe w czasie rzeczywistym, daje (...) USG należy do jednych z najczęściej...

Interpretacja skrótów USG

USG 2D

Badanie USG należy do rutynowych procedur, którym poddawane są kobiety spodziewające się dziecka. Badanie USG 2D pozwala ocenić lekarzowi rozwijający się płód i pokazać jego zarysy podekscytowanym rodzicom. Jest to całkowicie...