Umowa uaktywniająca

Umowa z nianią

lub niani. Zgodnie z ustawą z 4 lutego 2011 roku, osobę opiekującą się dzieckiem można zatrudnić na podstawie umowy uaktywniającej. Taka umowa z nianią (...) przypadkach - do 4 urodzin. Kwestie formalne...

Umowa zlecenia a ciąża

Wiele przyszłych mam staje przed kwestią formalną, jaką jest problem uzgodnienia z pracodawcą wynagrodzenia i warunków zatrudnienia, w tym ubezpieczenia zdrowotnego, w okresie ciąży i następnie w pierwszych miesiącach po porodzie. W wypadku umowy...

Rozwiązanie umowy o pracę w ciąży

zatrudnionych na umowę na czas określony, na wykonanie danej pracy lub okres próbny dłuższy niż jeden miesiąc, gdyż umowa o pracę wygasa z dniem porodu (...) . Rozwiązanie umowy o pracę w ciąży może mieć miejsce w przypadku...

Umowa na zastępstwo a ciąża

umowy o pracę do samego dnia porodu. Nic więc dziwnego, że wiele kobiet zastanawia się, czy te same zasady obowiązują również w przypadku ciężarnych (...) zatrudnionych na zastępstwo. Czy one także mają specjalne prawa? Praca na...

Umowa na czas określony a ciąża

lub wypowiedzieć umowy na podstawie złożonego wcześniej oświadczenia, które miało na celu wypowiedzenie umowy. Ochrona stosunku pracy kobiet (...) w ciąży Umowa na czas określony charakteryzuje...

Rozwiązanie umowy o prace w trakcie ciąży

Ochrona pracy kobiet w ciąży dotyczy szczególnie kobiet zatrudnionych na umowę o pracę. Złożenie zaświadczenia lekarskiego o ciąży gwarantuje ciężarnym, że nie zostaną one zwolnione do dnia porodu, a później do zakończenia urlopu wychowawczego.

Umowa o pracę na zastępstwo a ciąża pracownicy

Umowa o pracę na zastępstwo jest umową na czas określony, co wiąże się z ograniczonymi prawami pracowniczymi. Dotyczy to także kobiet w ciąży (...) ją wraz z wygaśnięciem umowy. Umowa...

Ustawa żłobkowa

. K.C. dotyczące umowy zlecenia) „umową uaktywniającą", rodzic uzyskuje od państwa wsparcie przy opłacaniu składek zusowskich. By z tej pomocy (...) jest również dostęp bezpośredni do własnego, odgrodzonego...

Prawo pracy a ciąża

. W wytyczaniu zakresu praw i przywilejów pracownicy w ciąży istotną rolę odgrywa rodzaj zawartej umowy. Zgodnie z art. 177 Kodeksu pracy, pracodawca (...) nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę z kobietą...

Ograniczenia ochrony pracowniczej w ciąży

umowę o pracę do dnia porodu. Ochrona stosunku pracy nie ma miejsca w przypadku kobiety zatrudnionej na zastępstwo, której umowa wygasa z dniem powrotu (...) gwarantowanych przez prawo pracy. Przede wszystkim pracodawca nie może rozwiązać...

Na co zwracać uwagę, kupując polisę?

Polisa ubezpieczeniowa to dokument potwierdzający zawarcie umowy pomiędzy osobą ubezpieczoną a ubezpieczycielem. Gwarantuje ona wypłatę świadczeń (...) ze względu na podmiot czy przedmiot ubezpieczenia (polisa zdrowotna, ubezpieczenie...

1000 złotych na dziecko. Kto otrzyma nowy rodzaj zasiłku?

przepisami na zasiłek macierzyński mogą liczyć jedynie ci, którzy regularnie opłacają składki, a więc są zatrudnieni w ramach umowy o pracę lub umowy (...) zlecenie - o ile uiszczają je dobrowolnie. Bezrobotni, rolnicy,...

Jak zrezygnować z polisy ubezpieczeniowej?

swobodę i w razie zmiany zdania, chcemy mieć możliwość rozwiązania umowy. Czy faktycznie mamy do tego prawo i jak to wygląda w praktyce? Przez całe (...) zapoznać się z ich treścią i dowiedzieć się, czy mamy możliwość bezproblemowego...

Urzędnicy zabrali rodzinie 500+

więc, że poinformowanie urzędników nie jest obowiązkiem. Winna zmiana umowy Zmiana stosunku pracy okazała się jednak bardzo istotna dla urzędników. MOPS (...) jednocześnie, że w każydm przypadku, kiedy umowa-zlecenie,...

Zwolnienie po urlopie macierzyńskim

ochronie przed wypowiedzeniem, dlatego pracodawca nie może rozwiązać lub wypowiedzieć umowy o pracę. Taka sytuacja jest dopuszczalna jedynie wtedy (...) , gdy pracownica naruszyła warunki umowy. Czy prawo chroni jednak...

Ciąża na urlopie wychowawczym

umowy o pracę na czas nieokreślony. Kiedy natomiast kobieta świadczy pracę na podstawie umowy terminowej i umowa ta uległyby rozwiązaniu (...) przed upływem trzeciego miesiąca ciąży, pracownica nie...

Czym są ubezpieczenia inwestycyjne?

jednocześnie inwestować swoje pieniądze i ubezpieczać się na życie. Umowa ubezpieczenia jest zwykle podpisywana na czas nieokreślony. Ubezpieczający (...) , że po wielu latach inwestowania umowa nie przyniesie zysku,...

Powrót do pracy po urlopie wychowawczym

nieokreślony. Ci, którzy są zatrudnieni na czas określony muszą urlop zakończyć maksymalnie w dniu rozwiązania umowy o pracę. Sytuacja zmieni (...) go u drugiego (lub w przypadku podpisania kolejnej umowy u tego samego...

Ubezpieczenie dla nastolatka

dobrowolny, tzn. że zarówno dyrektor szkoły, jak i rodzice nie mają obowiązku, aby ubezpieczyć ucznia. Decyzja o podpisaniu umowy z konkretną firmą (...) szkoły do działania w tym zakresie, jednak nie może ona samodzielnie rozporządzać...

Ubezpieczenie dla seniora

osoby starszej Ponadto, niektórzy ubezpieczyciele przed podpisaniem umowy chcą znać stan zdrowia seniora. W tym celu wymagają przedstawienia (...) ryzyko zachorowania. Spowalnia to jednak procedurę zawarcia umowy oraz...

Jak podnieść swoją zdolność kredytową?

. Bank bierze pod uwagę wysokość twoich dochodów, rodzaj posiadanej umowy o pracę, inne zadłużenia i to, czy masz rodzinę. Jak te czynniki wpływają (...) . Również zawarcie związku małżeńskiego ma pozytywny wpływ na zwiększenie zdolności...

Urlop wychowawczy a urlop wypoczynkowy

od rodzaju umowy. Jeśli kobieta ma umowę na czas określony, może wykorzystać urlop wypoczynkowy za pozostałe do końca umowy miesiące (...) . Jeśli jednak jej umowa jest dłuższa niż do końca roku, długość...

Co zrobić, by nie paść ofiarą nieuczciwego mechanika?

, że w przypadku usterek samochodowych egzamin zdaje tylko zasada ograniczonego zaufania. Umowa z serwisem samochodowym Dla wielu kierowców usterki w aucie (...) samochodowy. Ustal również granice odpowiedzialności kontraktowej (wynikającej...

Zmiany w 500+. Sprawdź czy kwalifikujesz się do programu

się w związku nieformalnym. Odnotowano wiele sytuacji, w których osoby pracujące prosiły swoich pracodawców o rozwiązanie umowy i ponowne zatrudnienie (...) , że po rozwiązaniu umowy z pracodawcą, w przeciągu 3 kolejnych...

Zwolnienie po urlopie wychowawczym

, może to zrobić nawet w dniu powrotu pracownika do pracy po urlopie. Dni spędzone na urlopie wychowawczym wliczają się do czasu stażu pracy pracownika. Jeśli umowa (...) . Są to przypadki upadłości i likwidacji firmy oraz w momencie,...

Jaką polisę wybrać?

którym poczujemy się bardziej pewni i bezpieczniejsi w razie wypadku. Najważniejsze przed podpisaniem umowy ubezpieczeniowej jest zapoznanie się z ogólnymi (...) , co trzeba zrobić, aby w razie czego odstąpić od umowy...

Komu przysługuje zasiłek opiekuńczy?

przysługuje: pracownikom, członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych, osobom wykonującym pracę na podstawie umowy (...) agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy...

Co może dać polisa chroniąca od ciężkich zachorowań?

, które obejmuje polisa, mogą różnić się w każdym towarzystwie ubezpieczeniowym, dlatego warto dokładnie zapoznać się z treścią umowy i poznać sytuacje (...) ubezpieczeniem objęta jest osoba ubezpieczona według umowy...

Ważna decyzja przed porodem

na pobranie krwi do specjalnego zestawu (rodzice otrzymują go przy podpisaniu umowy z bankiem rodzinnym), następnie krew jest transportowana

Zasiłki rodzinne

rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy

Ciąża w pracy

w pracy. Kobietę w ciąży prawo chroni przed: zwolnieniem z pracy, wygaśnięciem umowy o pracę na czas określony przed terminem porodu, delegacjami

Dodatkowy urlop macierzyński

urlopie macierzyńskim pracownik jest chroniony przez prawo. Oznacza to, że pracodawca nie ma prawa wypowiedzieć lub rozwiązać umowy o pracę. Umowę (...) wyrażą zgodę. Umowa o pracę może zostać rozwiązana w czasie dodatkowego...

Czy warto kupić polisę zdrowotną?

warunki umowy Żeby jednak odnieść pełną satysfakcję, powinno się dokładnie sprawdzić, czego dotyczy konkretna decyzja, jeszcze przed podpisaniem (...) umowy. Zazwyczaj objęte są nią zaplanowane zabiegi, nie zaś interwencja...

Adopcja ze wskazaniem

dziecka musi być wyrażona po 6 tygodniach od urodzenia dziecka. Do tego czasu wszelkie umowy osób chcących adoptować dziecko z rodzicami biologicznymi

Podział majątku po rozwodzie

umowy zawartej między byłymi małżonkami. Z kolei w sądzie można dokonać podziału jeszcze w czasie postępowania rozwodowego (w sądzie okręgowym