Zmiany w zasiłkach i dodatkach na dzieci

1 listopada wchodzą w życie nowe stawki zasiłków dla rodziców oraz dodatków do nich.  Sprawdź, kto zyska, a kto straci na zmianach.

Podstawą przyznania zasiłku z  pomocy społecznej jest kryterium dochodowe. Obecnie zapomoga przysługuje tym rodzinom, w których dochód miesięczny w przeliczeniu na jednego jej członka nie przekracza 574 zł lub 664 zł - jeśli któreś z dzieci jest niepełnosprawne.

Polecane wideo:

Od listopada nastąpi wzrost progów uprawniających rodziców do korzystania z pomocy finansowej o kwotę 100 złotych. Będzie zatem wynosić kolejno 674 oraz 764 złote. Wzrosną także sumy zasiłków oraz niektórych dodatków.

Aktualnie zasiłek na dziecko, które nie ukończyło jeszcze 5. roku życia, wynosi 77 złotych. Od listopada kwota wzrośnie do 89 złotych. W przypadku świadczenia pobieranego na dziecko pomiędzy 5. a 18. rokiem życia suma także zwiększy się o 12 złotych – ze 106 do 118 złotych. Taka sama zmiana będzie mieć miejsce w przypadku potomka, który osiągnął wiek pełnoletni, ale nie ma więcej niż 24 lata. Zasiłek wzrośnie ze 115 do 129 złotych miesięcznie.

W najbliższym czasie planowana jest także zmiana kwoty czterech z siedmiu dodatków do zasiłku.

Dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka od listopada będzie wynosił 185 lub 370 zł (w sytuacji, kiedy w rodzinie znajduje się większa liczba niepełnoletnich dzieci), czyli kolejno o 15 i 30 złotych więcej niż miało to miejsce do tej pory. W dalszym ciągu możliwe będzie zwiększenie kwoty zasiłku o 80 złotych z tytułu posiadania potomka niepełnosprawnego (bądź o 160 złotych, jeśli dysfunkcja dotyczy więcej niż jednego potomka).

90, a nie jak dotychczas 80 złotych dostaną rodziny wielodzietne. Kolejna zmiana dotyczy dodatku związanego z rehabilitacją i kształceniem niepełnosprawnego dziecka. Do tej pory wynosił on 60 złotych dla malucha przed 5. rokiem życia lub 80 złotych dla osoby przed 24 urodzinami. Teraz obydwie sumy będą wyższe o 20 złotych, a więc wyniosą kolejno 80 i 100 złotych.

Ostatnia z podwyżek dotyczy dodatku wypłacanego rodzicom dzieci, które uczą się poza miejscem zamieszkania. W przypadku, kiedy będą one dojeżdżać do innej miejscowości, kwota wzrośnie z 50 do 63 złotych. Jeśli natomiast zdecydują się na przeniesienie, rodzic otrzyma nie 90, a 105 złotych.

Dobrą wiadomością jest ponadto fakt, że zarówno zasiłki, jak i dodatki będą powiększane w kolejnych okresach zasiłkowych, które rozpoczynają się 1 listopada 2016 roku oraz 1 listopada 2017 roku.

Nie przewiduje się natomiast zmian kwot pozostałych dodatków, które przez trzy kolejne okresy zasiłkowe będą wynosić:

1000 złotych – jednorazowy dodatek z tytułu urodzenia dziecka,

400 złotych/miesiąc – dodatek na opiekę nad dzieckiem w czasie urlopu wychowawczego,

100 złotych – dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.

Komentarze

DYSKUSJE NA FORUM

Pomocy...

DzIaBoNg • ostatni post 1 tydzień temu

5
Artykuły Świadczenia dla rodziców
Świadczenia dla rodziców

Korzystne zmiany dla rodziców od stycznia 2016

Korzystne zmiany dla rodziców od stycznia 2016

macierzyński, ale jest niższy niż 1000 złotych, zostanie on automatycznie podniesiony do tej kwoty. Ze świadczenia mogą też skorzystać rodzice (...) Udogodnienia dla rodziców Ważne zmiany dla rodziców...

Świadczenia dla rodziców

Ulga dla matek prowadzących działalność gospodarczą

Na początku kwietnia 2009 r. zostały uchwalone zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Oznacza to, że od 1 września 2009 r. kobieta, która prowadzi działalność gospodarczą i korzysta z urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego, nie...

Świadczenia dla rodziców

Ulga na dziecko 2009

to dla rodziców jeden z najlepszych sposobów, aby w rozliczeniu podatkowym zaoszczędzić naprawdę spore kwoty, bez wątpienia przydatne na wiele innych celów (...) lub przysposobione), czyli jesteś rodzicem lub opiekunem, jesteś...

Świadczenia dla rodziców

Sprawy urzędowe po porodzie

potrzebne jest jeszcze zaświadczenie lekarskie, które zamiast szpitala, rodzic (zazwyczaj tata ) niesie do urzędu w ciągu 14 dni od urodzenia. Reszta (...) gminy lub w ośrodku pomocy społecznej (tam, gdzie wypłacane są świadczenia...

Świadczenia dla rodziców

Becikowe - nowe zasady, zaświadczenie od lekarza

Czyli o nowych zasadach przyznawania becikowego. Od 1 listopada 2009 roku w życie weszły nowe (//parenting.pl/portal/warunki-otrzymania-becikowego), które nakładają na kobiety obowiązek potwierdzenia opieki medycznej w czasie ciąży. U podstaw tych zmian,...

Świadczenia dla rodziców

Wniosek o becikowe

Wniosek o becikowe

Pisemny wniosek o becikowe należy złożyć w urzędzie gminy lub ośrodku pomocy społecznej.

Świadczenia dla rodziców

Dokumenty do becikowego - potrzebne papiery, warunki otrzymania zapomogi

Narodziny dziecka to niezwykłe wydarzenie w życiu rodziny. (//parenting.pl/portal/nowe-becikowe) jest znakiem życzliwości i uznania dla narodzin nowego obywatela. Dla wielu, zwłaszcza mniej zamożnych rodzin, jest bardzo potrzebnym i ważnym gestem. Bez...

Świadczenia dla rodziców

Becikowe za granicą

się o becikowe, skrócony odpis aktu urodzenia dziecka, pisemne oświadczenie podpisane przez drugiego rodzica, że nie zostało przez niego pobrane (...) świadczeń wypowiadają się w następujący sposób - jeśli dokument...