Zmiany dotyczące ulgi prorodzinnej. Co należy wiedzieć?

Początek roku to zwykle czas wdrażania szeregu nowości. Zmiany dotyczą także ulgi prorodzinnej. Na co powinni przygotować się rodzice, którzy są podatnikami PIT?

Ulga dla każdego?

Od 1 stycznia bieżącego roku wzrostowi uległa ulga na trzecie dziecko. Należy mieć to na uwadze podczas nadchodzących rozliczeń podatkowych za ubiegły rok.

Polecane wideo:

Odliczenia związanego z opieką nad niepełnoletnimi mogą dokonać jedynie ci podatnicy, którzy wykonują nad nimi władzę rodzicielską, są prawnymi opiekunami dzieci, wraz z którymi zamieszkują, lub rodzicami zastępczymi na podstawie orzeczenia wydanego przez sąd lub umowy zawartej ze starostą. Dotyczy to także rodziców zastępczych oraz rodziców dzieci dorosłych, którzy mają wobec nich obowiązek alimentacyjny.

Zgodnie z postanowieniem Ministerstwa Finansów sam fakt wychowywania dziecka nie jest w takiej sytuacji wystarczający. Dzieci muszą otrzymywać zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną, ważny jest ponadto status ucznia lub studenta.

Jakie kwoty możemy odliczyć?

Jeżeli w danym roku wychowujemy jedno dziecko, kwota ta wynosi 1112,04 zł, w przypadku dwójki potomstwa suma ta się podwaja. Gdy opiekę sprawujemy nad trójką dzieci mamy prawo do odliczenia 4224,12 zł – ulga na trzecie dziecko wynosi od bieżącego roku 2000,04 zł, natomiast na czwarte i każde kolejne – 2700 zł.

Dzięki nowelizacji ok. 1200 rodzin, które dotąd płaciły zbyt niski podatek, przez co nie mogły korzystać z pełnego odliczenia, będą miały możliwość korzystania z niego w całości. Warunkiem jest jednak odpowiednia wysokość dochodów, która w przypadku jednego zarabiającego rodzica nie może przekroczyć 112 000 w skali roku, podczas którego korzystają z ulgi. Jeśli korzystają z niej oboje rodzice, na każdego z nich przypada 56 000 zł.

Jeżeli dojdzie do sytuacji, w której rodzice zdecydują o rozwodzie, będą oni musieli ustalić, jak będzie wyglądał podział ulgi, biorąc pod uwagę składane zeznania roczne. W przypadku, kiedy takie porozumienie nie będzie możliwe, sąd rozdzieli ją po połowie.

Co ze studentem?

Prawa do preferencji nie będą mieli rodzice dorosłych dzieci, które studiują na uczelniach wyższych i zarabiają więcej niż 3089 zł. Zdaniem Fiskusa pod uwagę należy brać kwotę przed potrąceniem składek przez ZUS. Zalicza się do niej także dochód uzyskany przez studenta poza granicami kraju, nawet wtedy, gdy nie osiąga on dochodów w Polsce, chociaż niektóre sądy w określonych przypadkach podważają zasadność takiej procedury.

Komentarze

DYSKUSJE NA FORUM

Artykuły Porady prawne dla rodziców
Porady prawne dla rodziców

Matka na działalności gospodarczej - jakie prawa jej przysługują?

Matka na działalności gospodarczej - jakie prawa jej przysługują?

Urlop macierzyński Przedsiębiorcze mamy pod względem prawa do urlopu macierzyńskiego i jego długości traktowane są na równi z pracownicami zatrudnionymi na etacie. Od 1 stycznia 2016 roku, dzięki nowelizacji Kodeksu pracy, kobieta prowadząca własną działalność...

Porady prawne dla rodziców

Urlop tacierzyński

Urlop tacierzyński

Urlop tacierzyński, określany także jako urlop ojcowski, to pełnopłatne zwolnienie z pracy, które pozwala ojcu włączyć się w opiekę nad dzieckiem. Długość urlopu ojcowskiego wynosi obecnie tydzień, jednak od 1 stycznia 2012 roku zostanie on wydłużony...

Porady prawne dla rodziców

62 dni wolnego na dziecko

62 dni wolnego na dziecko

społecznego w razie choroby i macierzyństwa podstawowym prawem rodzica chorego dziecka jest możliwość uzyskania zwolnienia lekarskiego na dziecko. Warunek (...) , rodzicowi przysługuje 60 dni zwolnienia z pracy w ciągu...

Porady prawne dla rodziców

Kary cielesne wobec dzieci w świetle polskiego prawa

życiu. Kodeks rodzinny stanowi, iż władza rodzicielska powinna być wykonywana tak, jak tego wymaga dobro dziecka i interes społeczny, a **rodzice (...) obowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka.** (https://parenting.pl/portal/6-bledow-jakie-popelniaja-rodzice-gdy-ucza-dziecko

Porady prawne dla rodziców

Świadczenia dla rodziców

Świadczenia dla rodziców

. Zasiłek rodzinny Rodzice i prawni opiekunowie dzieci mają prawo do korzystania z materialnej pomocy państwa. Jednym z podstawowych zapomóg (...) Świadczenia dla rodziców to forma finansowej...

Porady prawne dla rodziców

Nadchodzą poważne zmiany w urlopach dla rodziców

Nadchodzą poważne zmiany w urlopach dla rodziców

Już za kilka miesięcy rodziców zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące urlopów. Przewidywane zmiany wynikające z nowelizacji Kodeksu pracy są dość (...) bez narażenia budżetu przedsiębiorstw na szwank. Dzięki nowym zasadom przywileje...

Porady prawne dla rodziców

Urlopy macierzyńskie w pigułce

Urlopy macierzyńskie w pigułce

niewykorzystane. Specjalnie dla młodych rodziców Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej uruchomiło specjalny portal, na którym znajdą oni niezbędne przepisy, porady i odpowiedzi na wiele nurtujących pytań. ...