Zespół popunkcyjny

Zespół popunkcyjny jest powikłaniem punkcji lędźwiowej, która ma miejsce przy pobieraniu płynu mózgowo-rdzeniowego do badań, punkcji diagnostycznej, zneczuleniu do porodu, takim jak znieczulenie zewnątrzoponowe i podpajęczynówkowe, może pojawić się także w każdym innym przypadku wprowadzenia igły do przestrzeni podpajęczynówkowej. Zespół popunkcyjny objawia się charakterystycznym bólem głowy i mdłościami. Symptomy zwykle ustępują same po kilku dniach.

Polecane wideo:

1. Przyczyny zespołu popunkcyjnego

Przyczyny zespołu popunkcyjnego nie są do końca jasne. Wiadomo na pewno, że wiąże się z wyciekiem płynu mózgowo-rdzeniowego, który występuje po nakłuciu lędźwiowym. Nie musi się to wiązać z pobieraniem płynu mózgowo-rdzeniowego, wystarczy, że pojawi się nakłucie. Ryzyko pojawienia się tego powikłania jest proporcjonalne do ilości utraconego płynu.

Najczęściej uznaje się, że to powikłanie jest skutkiem uszkodzenia opony twardej, co wywołuje wyciek płynu mózgowo-rdzeniowego i obniżenie ciśnienia śródczaszkowego. Aby kompensować zbyt niskie ciśnienie, naczynia krwionośne wewnątrzczaszkowe rozszerzają się – i to właśnie powoduje ból głowy, mdłości i inne objawy. Według innej teorii, obniżenie ciśnienia wewnątrzczaszkowego prowadzi do przemieszczania się struktur wewnątrzczaszkowych, co wywołuje ból w naciąganych tkankach.

Powikłania popunkcyjne tego typu mogą wystąpić w efekcie:

2. Objawy zespołu popunkcyjnego

Zespół popunkcyjny to przede wszystkim tępy ból głowy, w okolicach czoła lub potylicy, zazwyczaj obustronny, chociaż towarzyszą mu także inne objawy. Najczęściej występują mdłości. Innymi objawami są:

  • szum w uszach,
  • światłowstręt,
  • sztywność karku,
  • niedosłuch.

Charakterystyczny jest fakt, że objawy pojawiają się w pozycji stojącej lub siedzącej i ustępują po położeniu się. Czas ustępowania bólu jest proporcjonalny do czasu spędzonego w pozycji pionowej, a więc im szybciej dana osoba się położy, tym krócej będzie miała objawy zespołu popunkcyjnego. Zespół popunkcyjny pojawia się po maksymalnie pięciu dniach od nakłucia lędźwiowego i może trwać około tygodnia.

3. Zapobieganie zespołowi popunkcyjnemu

Zapobieganie powikłaniom popunkcyjnym to przede wszystkim wykorzystywanie igieł do punkcji o jak najmniejszej średnicy. Zmniejsza to uszkodzenia tkanek i ilość wypływającego płynu mózgowo-rdzeniowego. Dodatkowo ryzyko wystąpienia powikłań minimalizuje zastosowanie igieł atraumatycznych. Są one bardziej tępe niż inne igły, co sprawia, że tkanki podczas wkłucia są rozsuwane, a nie rozrywane jak w przypadku tradycyjnych igieł. Do rany po igle wprowadza się także mandryn, czyli rodzaj przetyczki. Ma to na celu usunięcie ewentualnego włókienka, które powstało wskutek wkłucia i które może utrudniać gojenie się rany. Przedłużone gojenie się wkłucia może oznaczać wypłynięcie większej ilości płynu mózgowo-rdzeniowego, co zwiększa ryzyko pojawienia się zespołu popunkcyjnego. Ryzyko zespołu popunkcyjnego zmniejsza się także, wprowadzając igłę równolegle do osi kręgosłupa. Ten manewr stosuje się w przypadku igieł tradycyjnych.

Komentarze

DYSKUSJE NA FORUM

Artykuły Znieczulenie podpajęczynówkowe
Znieczulenie podpajęczynówkowe

Powikłania znieczulenia podpajęczynówkowego

Znieczulenie podpajęczynówkowe wykorzystywane jest przy porodzie, cesarskich cięciach lub innych zabiegach wykonywanych w obrębie miednicy małej czy dolnej części jamy brzusznej. To znieczulenie jest...

Autyzm

Objawy autyzmu u dziecka

Objawy autyzmu u dziecka

Autyzm wczesnodziecięcy wymaga różnicowania z takimi chorobami, jak: zespół Aspergera, zespół Retta, mutyzm wybiórczy, schizofrenia, upośledzenie umysłowe, specyficzne zaburzenia mowy i języka czy zespół...

Zespół policystycznych jajników

PCOS

PCOS

Objawy PCOS są bardzo zróżnicowane. Zespół policystycznych jajników u różnych kobiet może objawiać się w odmienny sposób. Czym dokładnie jest PCOS? Do końca nie wiadomo.

Test PAPP-A

Zespół Turnera w późnej ciąży

Zespół Turnera w późnej ciąży

Zespół Turnera to zespół wad wrodzonych dotykający tylko dziewczynek. Nazywany jest także zespołem Ulricha, zespołem Ulricha-Turnera lub zespołem szczątkowych jajników.

Metody farmakologiczne

Znieczulenie podpajęczynówkowe

także i znieczulenie podpajęczynówkowe niesie ze sobą możliwość wystąpienia powikłań. Najpowszechniej występującym jest tak zwany zespół popunkcyjny. Polega on na występowaniu po znieczuleniu silnego bólu głowy. Aby...

Hiperprolaktynemia

Hiperprolaktynemia u kobiety

Hiperprolaktynemia u kobiety

Hiperprolaktynemia obejmuje zespół objawów chorobowych związanych z podwyższonym we krwi stężeniem prolaktyny - hormonu wydzielanego przez przedni płat przysadki mózgowej.

Zagrożenia ciąży po 35 r.ż.

Zespół Pataua w późnej ciąży

Zespół Pataua w późnej ciąży

Zespół Pataua jest stosunkowo mało znany, co nie zmienia faktu, że wiążą się z nim poważne zagrożenia dla zdrowia i życia dziecka. Ponad 80% dzieci z tym zespołem umiera w pierwszym roku życia.

Diagnostyka niepłodności

Konsultacja ginekologiczna

Konsultacja ginekologiczna

Zaburzenia hormonalne to częsta przyczyna niepłodności kobiecej. Do zaburzenia gospodarki hormonalnej doprowadzić może zespół policystycznych jajników, hiperprolaktynemia oraz choroby tarczycy.