Zaświadczenie o ciąży

Pracownica w ciąży podlega specjalnym przywilejom, wynikającym z Kodeksu pracy. Jednak żeby mogła z nich w pełni korzystać, musi przedłożyć swojemu pracodawcy zaświadczenie lekarskie stwierdzające ciążę. Zaświadczenie to przewidziane w art. 185 § 1 k.p. nie musi odpowiadać żadnym szczególnym wymaganiom formalnym, byleby tylko wydane zostało przez lekarza i stwierdzało fakt ciąży pracownicy. Od tej chwili pracodawca jest obowiązany udzielać pracownicy ciężarnej zwolnień od pracy na zalecone przez lekarza badania lekarskie przeprowadzane w związku z ciążą, jeżeli badania te nie mogą być wykonane poza godzinami pracy.

Polecane wideo:

1. Przywileje dla pracujących na etacie

Komentarze

DYSKUSJE NA FORUM

Artykuły Pracownica w ciąży – kiedy poinformować szefa?
Pracownica w ciąży – kiedy poinformować szefa?

Kiedy powiedzieć w pracy o ciąży?

z poinformowaniem szefa o ciąży. Reakcja szefa na wiadomość o ciąży A zatem jest tak, że każdy pracodawca wie, że ciąża to stan naturalny...

Pracownica w ciąży – kiedy poinformować szefa?

Zaświadczenie o byciu w ciąży

Zaświadczenie o byciu w ciąży

Pracownica w ciąży podlega specjalnym przywilejom, wynikającym z Kodeksu pracy.

Pracownica w ciąży – kiedy poinformować szefa?

Jak powiedzieć szefowi o ciąży?

od lekarza, na którym widnieje adnotacja o twojej ciąży. Jak przygotować się do rozmowy o ciąży? Pamiętaj, że szefa należy poinformować o wieku (...) jednak rozważyć wczesne powiadomienie...

Latanie samolotem w ciąży

Loty samolotem w ciąży

ciąży bez zaświadczenia; pomiędzy 28 a 36 tygodniem zaświadczenie konieczne, zaś od 36 tygodnia kobiety w ciąży nie mogą latać tą linią. Wizzair - do 28 (...) tygodnia ciąży...

Świadczenia dla rodziców

Nowe becikowe

raz, w każdym trymestrze ciąży. Zaświadczenie od lekarza Zmiany te nie zostały jednak do końca dopracowane, przez co wiele kobiet (...) , wystarczy zaświadczenie, że kobieta w trakcie...

Świadczenia dla rodziców

Becikowe za granicą

, że nie zostało przez niego pobrane becikowe oraz zaświadczenie lekarskie o opiece medycznej od 10 tygodnia ciąży. Ustawa o becikowym (...) ? Nie jest bowiem wiadome jak ma wyglądać kwestia honorowania zaświadczeń...

Prawo pracy a ciąża

Rozwiązanie umowy o pracę w ciąży

Ochrona pracy kobiet w ciąży dotyczy szczególnie kobiet zatrudnionych na umowę o pracę. Złożenie zaświadczenia lekarskiego o ciąży gwarantuje (...) z ich stanu. Jeśli chodzi o ciężarne zatrudnione na...

Świadczenia dla rodziców

Warunki otrzymania becikowego

000 zł. WAŻNE - od 1 listopada 2009 r. do wypłaty tzw. becikowego wymagane będzie zaświadczenie lekarskie potwierdzające (...) , że matka dziecka pozostawała pod opieką lekarską od 10 tygodnia ciąży...

Adopcja i rodzicielstwo zastępcze

Procedury adopcyjne

Procedury adopcyjne

, a więc jest zaplanowany tak, by przypominał naturalną ciążę. Rzadko kiedy proces przysposobienia dziecka wydłuża się do ponad roku. Comiesięczne (...) ", gdy matka biologiczna jest w ciąży. Dokumenty potrzebne...

Świadczenia dla rodziców

Sprawy urzędowe po porodzie

poza szpitalem - wówczas potrzebne jest jeszcze zaświadczenie lekarskie, które zamiast szpitala, rodzic (zazwyczaj tata ) niesie do urzędu w ciągu 14 dni (...) odpis aktu urodzenia pisemne oświadczenie, że na dziecko nie zostało wcześniej...