Na czym polega zaprzeczenie ojcostwa i kto może je przeprowadzić?

W polskim prawie istnieje tzw. domniemanie, że dziecko pochodzi od męża jego matki i ma to miejsce w dwóch sytuacjach:

  • gdy dziecko urodziło się podczas trwania ich małżeństwa;
  • gdy dziecko urodziło się przed upływem 300 dni od ustania (np. w wyniku rozwodu) albo unieważnienia małżeństwa.

Polecane wideo:

Mąż matki, który ma wątpliwości czy jest ojcem dziecka (a czasami nawet pewność, że nim nie jest), musi wytoczyć przed sądem opiekuńczym powództwo o zaprzeczenie ojcostwa. Jest to sposób na obalenie tego przypuszczenia. Na złożenie pozwu ma sześć miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o narodzinach dziecka przez żonę, ale nie później niż do osiągnięcia przez dziecko pełnoletności.

Formalnie wygląda to tak, że mężczyzna, który składa pozew musi oskarżyć w nim matkę i dziecko, a jeśli matka nie żyje – wyłącznie potomka. Na nim będzie spoczywał ciężar wykazania przed sądem, że to nie on jest ojcem. W piśmie powinien przytoczyć faktyczne zdarzenia, np. udowodnić, że w okresie poczęcia dziecka, nie było go w kraju lub matka dopuściła się zdrady w czasie trwania małżeństwa.

Zwykle sąd dopuszcza dowód z badania DNA, który ostatecznie wyklucza ojcostwo. Zgodnie z art. 68 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zaprzeczenie ojcostwa nie jest dopuszczalne, jeżeli dziecko urodziło się w następstwie procedury medycznie wspomaganej prokreacji (in vitro), na którą mąż matki wyraził zgodę.

Należy pamiętać, że matka także może wnieść podobne powództwo w ciągu sześciu miesięcy od porodu. Taką możliwość posiada również samo dziecko po osiągnięciu wieku 18 lat (nie później jednak niż w ciągu trzech lat od tego momentu). Zaprzeczenie ojcostwa nie jest dopuszczalne po śmierci dziecka.

Wniosek o zaprzeczenie ojcostwa może wytoczyć również prokurator, gdy wymaga tego dobro dziecka lub ochrona interesu społecznego. Co ważne, nie musi on przestrzegać żadnych terminów związanych z wytoczeniem powództwa. W sytuacji, gdy mężczyzna nie zastosował się do terminu złożenia pisma, o którym mowa jest wyżej, może zwrócić się do prokuratora z wnioskiem, by ten skorzystał ze swego uprawnienia.

Tekst autorstwa Kancelarii radcy prawnego Dorota Kupper

Komentarze

DYSKUSJE NA FORUM

Laktator

Nova2 • ostatni post 5 dni temu

1
Artykuły Porady prawne dla rodziców
Porady prawne dla rodziców

Matka na działalności gospodarczej - jakie prawa jej przysługują?

Matka na działalności gospodarczej - jakie prawa jej przysługują?

Urlop macierzyński Przedsiębiorcze mamy pod względem prawa do urlopu macierzyńskiego i jego długości traktowane są na równi z pracownicami zatrudnionymi na etacie. Od 1 stycznia 2016 roku, dzięki nowelizacji Kodeksu pracy, kobieta prowadząca własną działalność...

Porady prawne dla rodziców

62 dni wolnego na dziecko

62 dni wolnego na dziecko

społecznego w razie choroby i macierzyństwa podstawowym prawem rodzica chorego dziecka jest możliwość uzyskania zwolnienia lekarskiego na dziecko. Warunek (...) , rodzicowi przysługuje 60 dni zwolnienia z pracy w ciągu...

Porady prawne dla rodziców

Kary cielesne wobec dzieci w świetle polskiego prawa

życiu. Kodeks rodzinny stanowi, iż władza rodzicielska powinna być wykonywana tak, jak tego wymaga dobro dziecka i interes społeczny, a **rodzice (...) obowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka.** (https://parenting.pl/portal/6-bledow-jakie-popelniaja-rodzice-gdy-ucza-dziecko

Porady prawne dla rodziców

Świadczenia dla rodziców

Świadczenia dla rodziców

. Zasiłek rodzinny Rodzice i prawni opiekunowie dzieci mają prawo do korzystania z materialnej pomocy państwa. Jednym z podstawowych zapomóg (...) Świadczenia dla rodziców to forma finansowej...

Porady prawne dla rodziców

Nadchodzą poważne zmiany w urlopach dla rodziców

Nadchodzą poważne zmiany w urlopach dla rodziców

Już za kilka miesięcy rodziców zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące urlopów. Przewidywane zmiany wynikające z nowelizacji Kodeksu pracy są dość (...) bez narażenia budżetu przedsiębiorstw na szwank. Dzięki nowym zasadom przywileje...

Porady prawne dla rodziców

Urlopy macierzyńskie w pigułce

Urlopy macierzyńskie w pigułce

niewykorzystane. Specjalnie dla młodych rodziców Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej uruchomiło specjalny portal, na którym znajdą oni niezbędne przepisy, porady i odpowiedzi na wiele nurtujących pytań. ...