Zakażenie wewnątrzmaciczne

Zakażenie wewnątrzmaciczne może nastąpić przez krew i łożysko, przez kanał szyjki macicy i ognisko zakażeń w jamie brzusznej. Zakażenie wewnątrzmaciczne w ciąży może spowodować bardzo poważne powikłania ciąży, łącznie z obumarciem płodu i poronieniem, poważnymi wadami rozwojowymi czy poważnym osłabieniem odporności. Ta dolegliwość ciążowa odpowiada także za połowę przedwczesnych porodów, które - jeśli następują zbyt wcześnie - wiążą się ze śmiercią noworodka. Tylko w nielicznych przypadkach możliwe jest przeżycie dziecka, które następne kilka lub kilkanaście tygodni spędza w inkubatorze.

Polecane wideo:

Zakażenie wewnątrzmaciczne w ciąży

Zakażenie wewnątrzmaciczne to jedna z najczęstszych powikłań w przebiegu ciąży i przyczyn porodu przedwczesnego. Odpowiada za ok. 50% samoistnych porodów przedwczesnych. Drobnoustroje mogą wnikać do organizmu następującymi drogami:

  • poprzez krew i łożysko - są to zakażenia ogólnoustrojowe (odmiedniczkowe zapalenie nerek, zapalenie ozębnej, zapalenie płuc czy zapalenie otrzewnej, asymptomatyczna bakteriuria ciężarnych) lub ogniska zakażeniowe objawowe lub bezobjawowe;
  • przez kanał szyjki macicy;
  • poprzez ognisko zakażeń w jamie brzusznej.

Oddziaływanie bakterii i drobnoustrojów, które znalazły się w organizmie płodu, zależy od rodzaju i drogi zakażenia oraz wieku płodu. We wczesnym okresie rozwoju, kiedy następuje rozwój organów, infekcje bakteryjne mogą prowadzić do uszkodzeń strukturalnych płodu, obumarcia płodu i poronień. W okresie, gdy narządy zostały już wykształcone, może dojść do poważnych wad rozwojowych, które mogą spowodować opóźnienia psychorozwojowe, zaburzenia metaboliczne, osłabienie odporności, skłonność do infekcji, uszkodzenia słuchu, głuchotę, powstawanie nowotworów. Zakażenie jaja płodowego powoduje często tzw. waginoza bakteryjna (bacterial vaginosis, BV), która dotyczy 10-64% kobiet w wieku rozrodczym i ok. 5-40% ciężarnych. Przedwczesny poród może być wywołany także przez Chlamydia trachomatis, choć powikłania okołoporodowe związane z tą bakterią nie są dokładnie potwierdzone.

Utrata płodu

W rozpoznaniu zakażenia wewnątrzmacicznego mogą pomóc: wywiad położniczy, objawy kliniczne, wyniki badań laboratoryjnych; badania bakteriologiczne płynów ustrojowych, rutynowe wymazy z miejsc objętych zakażeniem. Niestety, czasem ryzyko wystąpienia zakażenia wewnątrzmacicznego jest diagnozowane zbyt późno i zachodzi konieczność podjęcia radykalnych kroków. W przypadku łagodnego zakażenia pacjentce podaje się leki, jednakże w skrajnych przypadkach następuje sztuczne wywołanie porodu, by zakażone wody płodowe nie doprowadziły do sepsy (posocznicy) i nie wywołały śmierci ciężarnej. Jeśli zakażenie wewnątrzmaciczne nastąpiło we wczesnym okresie rozwojowym, to niemożliwe staje się uratowanie noworodka. Jeśli natomiast przedwczesny poród pozwolił na wykształcenie ważnych dla dziecka narządów, istnieje szansa, że dziecko przeżyje w inkubatorze. Określenie, od którego tygodnia ciąży możliwe jest uratowanie życia dziecka jest bardzo trudne, ponieważ zależy ono też od stanu, w jakim urodził się noworodek.

Zakażenie wewnątrzmaciczne należy odróżnić od posoczniczy noworodków, która pojawia się w ciągu 30 dni od urodzenia. Przyczyną tej choroby jest bakteryjne zakażenie krwi wywołane przez paciorkowce, gronkowce, pałeczki okrężnicy.

Zakażenie wewnątrzmaciczne może nastąpić przez krew i łożysko, przez kanał szyjki macicy i ognisko zakażeń w jamie brzusznej. Odpowiada za 50% przedwczesnych porodów.

Ewelina Stanios, ponad rok temu

Przyczyny porodu przedwczesnego

Komentarze

DYSKUSJE NA FORUM

Artykuły Przyczyny porodu przedwczesnego
Przyczyny porodu przedwczesnego

Przyczyny przedwczesnego zakończenia ciąży

* (//parenting.pl/portal/porod-przedwczesny) - szyjka macicy zaczyna się rozwierać pod wpływem skurczów macicy po (//parenting.pl/portal/24-tydzien-ciazy) a (...) ciąży, która trwa krócej niż 22 tygodnie, * przedwczesne...

Przyczyny porodu przedwczesnego

Wielowodzie w czasie ciąży

Wielowodzie w czasie ciąży

Wielowodzie w ciąży to sytuacja, gdy ilość wód płodowych otaczających dziecko jest większa niż przewiduje norma. Wielowodzie to powikłanie, które dotyka 1,5% kobiet ciężarnych.

Przyczyny porodu przedwczesnego

Wielowodzie

do powikłań w trakcie samego porodu. Wielowodzie bardzo często występuje w przypadku (//parenting.pl/portal/ciaza-trojacza) (np. bliźniaczych). Niezwykle (...) istotna jest kontrola ilości wód płodowych, czyli ocena indeksu AFI podczas...

Przyczyny porodu przedwczesnego

Krwawienie przed porodem

, podtrzymania ciąży lub jej zakończenia. ## Przedwczesne odklejenie się łożyska jako przyczyna krwawienia przed porodem Przedwczesne odklejenie (...) /zagrozenia-ciazy-po-35-rz), ...

Przyczyny porodu przedwczesnego

Niewydolność cieśniowo-szyjkowa

szyjki macicy**; uszkodzenie szyjki macicy będące efektem przebytego (//parenting.pl/portal/porod-przedwczesny), poprzedzonego bezbolesnym (...) Niewydolność cieśniowo-szyjkowa to niezdolność szyjki macicy do utrzymania...

Test na obecność wirusa cytomegalii

Wyniki cytomegalii

Wyniki cytomegalii

ją przed ponowną infekcją i czynią zakażenie wewnątrzmaciczne płodu mało prawdopodobnym. Przeciwciała IgM poniżej 0,7 0,7-0,9 powyżej 0,9 (...) na obecność wirusa cytomegalii, w którym oznacza się miana...

Objawy poronienia

Emocje po obumarciu płodu

Emocje po obumarciu płodu

Wewnątrzmaciczne obumarcie płodu to dramatyczna sytuacja dla każdej rodziny, a przede wszystkim dla kobiety oczekującej dziecka.

Poronienie

Przyczyny poronienia

Przyczyny poronienia

hormonalne przedwcześnie rozwierająca się szyjka macicy pęknięcie pęcherza płodowego zakażenie wewnątrzmaciczne. (...) macicy (macica częściowo przegrodzona, macica dwurożna), zrosty wewnątrzmaciczne...

Słuch noworodka

Przyczyny wrodzonych wad słuchu

i w obrębie szyi, schorzenia neurologiczne oraz stany zapalne uszu. Problemy związane z zakażeniami wrodzonymi częściej występują u dzieci (...) , których matki były hospitalizowane w okresie ciąży. Ważną przyczyną zwiększonej liczby...

Problemy zdrowotne wcześniaka

Zapalenie jelita u wcześniaka

Zapalenie jelita u wcześniaka

Nekrotyczne zapalenie jelita grubego to inaczej martwicze zapalenie jelita grubego. Prawdopodobnie jego przyczyną jest zakażenie Pseudomonas aeruginosa.