Pokaż kategorie Parenting.pl
Pokaż kategorie

Zagrożenia ciąży po 35 r.ż.

W dzisiejszych czasach coraz więcej kobiet odkłada w czasie decyzję o zajściu w ciążę i decyduje się na późne macierzyństwo ze względu na chęć zdobycia odpowiednich kwalifikacji i rozwoju zawodowego. Powoduje to, że z każdym rokiem wzrasta liczba kobiet ciężarnych, często pierworódek powyżej 35. roku życia. Lekarze ginekolodzy określają takie ciąże jako ciąże wysokiego ryzyka.

Opieka prenatalna

Ciąża po 35. urodzinach może być udana. Ale wymaga szczególnej opieki prenatalnej.


Przyczyną tego jest to, że według doniesień naukowych, w takim wieku wzrasta już istotnie ryzyko wystąpienia powikłań zarówno dla matki, jak i dla płodu, a szansa na urodzenie zdrowego dziecka jest nieco mniejsza niż u kobiet w młodszym wieku. W związku z tym kobiety w ciąży po 35. roku życia powinny być objęte szczególnym nadzorem medycznym zarówno w okresie planowania ciąży, jak i podczas jej trwania, a zwłaszcza w trakcie porodu. Powinny być również poinformowane o możliwości, a wręcz konieczności wykonania badań prenatalnych, które pozwolą na określenie ryzyka lub nawet wczesne wykrycie wad genetycznych u płodu. Ponadto kobiety takie powinny być poddane szczególnej kontroli jeśli chodzi o możliwość wystąpienia u nich schorzeń, takich jak cukrzyca ciążowa lub nadciśnienie tętnicze wikłające ciążę.

Powikłania późnej ciąży

Przede wszystkim należy wspomnieć o tym, że w przypadku kobiet powyżej 35. roku życia częściej zdarzają się trudności w zajściu w ciążę. Problem niepłodności w tej grupie wiekowej jest zdecydowanie częstszy niż wśród kobiet w młodszym wieku. Jednak największe zagrożenie, jeśli chodzi o ciąże po 35. roku życia, jest związane z możliwością występowania wad genetycznych u płodu, takich jak zespół Downa, zespół Edwardsa czy zespół Pataua. Rośnie także ryzyko wad rozwojowych płodu o typie embriopatii lub fetopatii, jak przepukliny mózgowo-rdzeniowe, wady serca, wady w obrębie przewodu pokarmowego itp. Ryzyko takie jest szczególnie duże w przypadku wcześniejszego urodzenia dziecka z wadami genetycznymi oraz w przypadku występowania takich wad w najbliższej rodzinie. Wiąże się to prawdopodobnie ze wzrostem wraz z wiekiem odsetka komórek jajowych z nieprawidłowym materiałem genetycznym. Ze względu na to u wszystkich kobiet ciężarnych powyżej 35. roku życia, a zwłaszcza w przypadku dodatkowych czynników ryzyka, zaleca się przeprowadzanie pełnej diagnostyki prenatalnej.

Kolejnym powikłaniem związanym z późną ciążą jest większa częstość poronień. Często zdarza się, że są to poronienia nawracające, czyli trzy lub więcej następujące po sobie poronienia. Przyczyn takiego stanu upatruje się właśnie w zwiększonej częstości wad genetycznych u płodów, co doprowadza do ich samoistnego wydalenia z jamy macicy.

Wśród innych powikłań ciąży powyżej 35. roku życia wymienia się wzrost odsetka płodów hipotroficznych (o zbyt małej masie), makrosomii płodu (zbyt duża masa), większą częstość zgonów wewnątrzmacicznych oraz porodów przedwczesnych. Częściej także u takich kobiet porody odbywają się drogą cięcia cesarskiego. Jeżeli chodzi o powikłania późnej ciąży dla kobiety, to należy wspomnieć o wzroście ryzyka występowania cukrzycy ciążowej i nadciśnienia tętniczego wikłającego ciążę ze wszystkimi ich konsekwencjami zarówno dla matki, jak i dla płodu.

Badania prenatalne u kobiet powyżej 35. roku życia

Kompleksowymi badaniami prenatalnymi mającymi na celu wykrycie wad genetycznych płodu są objęte wszystkie kobiety powyżej 35. roku życia oraz kobiety, które w poprzednich ciążach urodziły dzieci z wadami genetycznymi lub innymi wadami wrodzonymi. Badania te możemy podzielić na nieinwazyjne i inwazyjne. Do metod nieinwazyjnych zaliczamy rutynowo stosowaną u każdej kobiety ultrasonografię. Ocenia się w tym badaniu tak zwaną przezierność karkową (NT) oraz budowę kości nosowej płodu, co ma znaczenie w diagnostyce zespołu Downa. Ponadto powyżej 20. tygodnia ciąży ocenia się narządy wewnętrzne w celu wykrycia wad rozwojowych. Badaniami nieinwazyjnymi, które są wykonywane jedynie u kobiet z grupy podwyższonego ryzyka, są test podwójny oraz test potrójny. Test podwójny wykonuje się pomiędzy 10. a 14. tygodniem ciąży i polega on na oznaczeniu w surowicy krwi ciężarnej stężenia białka ciążowego A (PAPP-A) oraz podjednostki beta gonadotropiny kosmówkowej (beta-HCG). Z kolei test potrójny wykonuje się między 15. a 17. tygodniem ciąży, a oznacza się w nim stężenia podjednostki beta gonadotropiny kosmówkowej (beta-HCG), estriolu oraz alfa fetoproteiny (AFP). W obu testach w zależności od uzyskanych wartości określa się ryzyko wystąpienia wad genetycznych. Zarówno USG, jak i testy podwójny i potrójny są to jedynie badania przesiewowe mające na celu określenie ryzyka wady płodu, natomiast pewne rozpoznanie uzyskuje się dopiero po wykonaniu badań inwazyjnych, takich jak amniopunkcja (pobranie płynu owodniowego drogą nakłucia przez powłoki brzuszne wykonywanego między 12. a 15. tygodniem ciąży), biopsja kosmówki (pobranie fragmentu kosmówki między 11. a 12. tygodniem ciąży) oraz kordocenteza (pobranie próbki krwi płodu drogą nakłucia naczyń pępowinowych). Uzyskany w ten sposób materiał poddaje się badaniom genetycznym, które potwierdzają lub wykluczają istnienie wady genetycznej u płodu. Badania inwazyjne są obarczone pewnym ryzykiem, ale jest ono bardzo niewielkie.

Magdalena Pikul,
Komentarze

dyskusje na forum

Artykuły Zagrożenia ciąży po 35 r.ż.
Zagrożenia ciąży po 35 r.ż.

Późna ciąża

Późna ciąża

Wiele kobiet w dzisiejszych czasach decyduje się na późne macierzyństwo. Praca, kariera, chęć „dorobienia się” przesuwają w czasie tę ważną dla każdej kobiety decyzję. Coraz więcej pań stara się zostać mamą dopiero po trzydziestym roku życia.

Zagrożenia ciąży po 35 r.ż.

Zespół Pataua

Zespół Pataua, czyli trisomia chromosomu 13, jest najrzadziej występującą trisomią. Znacznie bardziej powszechny jest zespół Downa (trisomia chromosomu 21) oraz zespół Edwardsa(trisomia chromosomu 18). Dodatkowa kopia chromosomu 13 u dzieci z zespołem...

Zagrożenia ciąży po 35 r.ż.

Poronienia nawykowe

Poronienia nawykowe

Poronienia nawykowe to takie poronienia, kiedy do samoistnego przerwania ciąży dochodzi przynajmniej trzy razy pod rząd. Poronienie to dla kobiety traumatyczne przeżycie, ponieważ wiąże się z utratą dziecka. Większość kobiet po poronieniu zachodzi jeszcze...

Ciąża miesiąc po miesiącu

Wszystko o ciąży

Marzeniem większości kobiet jest posiadanie dziecka. Nie każdej udaje się to od razu, a jeśli nawet starania zakończą się powodzeniem, zdarza się, że dopadają nas sytuacje, w który

Zioła w ciąży

Pokrzywa w ciąży

Pokrzywa w ciąży jest zalecana przez lekarzy i dietetyków, ponieważ zawiera dużo wapnia, żelaza i witamin. Herbata z pokrzywy pita po urodzeniu dziecka wzmaga produkcję mleka w pie

Palenie w ciąży

Marihuana w ciąży

Marihuana w ciąży może skutkować zaburzeniami w rozwoju dziecka, ponieważ substancje psychoaktywne marihuany mają zdolność przechodzenia do płodu przez łożysko. Marihuana, poto

WR (odczyn Wassermanna)

Kiła w ciąży

Kiła w ciąży wykrywana jest dzięki tzw. badaniu WR, zwanemu również próbą Wassermanna. Test wykrywający obecność kiły u płodu jest bardzo ważnym badaniem, ponieważ pozwala uniknąć

Upały w ciąży

Solarium w ciąży

Solarium w ciąży jest powszechnie odradzane przyszłym mamom. Może bowiem powodować wzrost ciśnienia krwi, zawroty i bóle głowy, przebarwienia pigmentacyjne i sprzyjać powstawaniu r

Przyczyny wcześniactwa

Wielowodzie w ciąży

Wielowodzie w ciąży oznacza, że w przebiegu ciąży pojawia się zbyt dużo płynu owodniowego. Zdarza się to w około 1 proc. ciąż. W połowie przypadków nie wiadomo, co jest przycz

Przeziębienie w ciąży

Kaszel w ciąży

Dla wielu przyszłych mam najtrudniejszy do leczenia podczas przeziębienia jest kaszel. Z katarem i gorączką łatwiej sobie poradzić – można nawet sięgnąć po paracetamol w niew