Pokaż kategorie Parenting.pl
Pokaż kategorie

Wysokość zasiłku opiekuńczego

Zasiłek opiekuńczy należy się każdej osobie ubezpieczonej, objętej ubezpieczeniem chorobowym, która jest zwolniona z wykonywania pracy, ponieważ musi sprawować osobistą opiekę nad dzieckiem do lat ośmiu w przypadku porodu, choroby lub pobytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej małżonka, który do tej pory stale opiekował się dzieckiem. Zasiłek opiekuńczy przysługuje również w przypadku niespodziewanego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do której uczęszczało dziecko, w przypadku konieczności sprawowania opieki nad chorym dzieckiem w wieku do lat 14 lub innym chorym członkiem rodziny, np. małżonkiem, rodzicami, teściami czy rodzeństwem. Ile wynosi wysokość zasiłku opiekuńczego?

Polecane wideo:

Zasiłek opiekuńczy

Prawo do zasiłku opiekuńczego przysługuje zarówno matce, jak i ojcu dziecka, ale zasiłek wypłaca się tylko jednemu rodzicowi, a mianowicie temu, który złożył wniosek o wypłatę zasiłku za dany okres. Ponadto, zasiłek opiekuńczy przysługuje nie dłużej niż 60 dni w roku kalendarzowym – w sytuacji sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem do lat ośmiu lub chorym dzieckiem do lat 14, albo 14 dni w roku kalendarzowym – w sytuacji sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku ponad 14 lat lub nad innymi chorymi członkami rodziny. Zasiłek opiekuńczy nie zostanie wypłacony, jeżeli w gospodarstwie są obecni inni członkowie rodziny, którzy mogliby zapewnić opiekę. Jednak w przypadku, kiedy opieka dotyczy chorego dziecka do lat dwóch, nawet obecność innych członków rodziny nie wyklucza prawa do zasiłku opiekuńczego.

Zasiłek opiekuńczy nie przysługuje za okres, w którym osoba ubezpieczona zachowuje nadal prawo do wynagrodzenia, w okresie urlopu wychowawczego lub bezpłatnego, w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności (chyba że aresztowany wykonuje odpłatną pracę na podstawie skierowania do pracy i jest ubezpieczony chorobowo) oraz za okres objęty zaświadczeniem lekarskim, kiedy podczas zwolnienia lekarskiego wykonywano pracę zarobkową. Ile wynosi zasiłek opiekuńczy? Zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 80% wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru zasiłku. Podstawa wymiaru zasiłku to przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracownika wypłacone za okres dwunastu miesięcy poprzedzających powstanie niezdolności do pracy. Do ustalenia podstawy wymiaru bierze się pod uwagę przychód stanowiący podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu potrąconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenie społeczne.

Np. jeżeli pracownik w czerwcu 2008 roku dostarczył do firmy zwolnienie lekarskie na okres 12 dni z racji konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku ośmiu lat, gdyż w tym czasie nie ma w domu innego członka rodziny, który mógłby sprawować taką opiekę, to podstawą do naliczenia zasiłku opiekuńczego dla tego pracownika będzie jego średnie wynagrodzenie wypłacone mu w ciągu ostatniego roku kalendarzowego poprzedzającego okres niezdolności i stanowiące podstawę składki na ubezpieczenie chorobowe, czyli w tym przypadku od czerwca 2007 roku do maja 2008 roku. Wysokość zasiłku będzie opiewała na kwotę 80% ustalonej podstawy.

Polecane wideo:

Komentarze

DYSKUSJE NA FORUM

Artykuły Zasiłek opiekuńczy
Zasiłek opiekuńczy

Jak obliczyć zasiłek opiekuńczy?

Wiele osób wie, czym jest zasiłek opiekuńczy i kiedy można się o niego ubiegać, ale niewielu zdaje sobie sprawę, jak obliczyć wysokość zasiłku opiekuńczego. Najprościej mówiąc, miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80% podstawy wymiaru, tzn. pracownikowi za okres zwolnienia lekarskiego z powodu konieczności sprawowania opieki nad członkiem własnej rodziny należy się zasiłek w wysokości 80% przyjętej podstawy wynagrodzenia z okresu dwunastu miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Komu przysługuje zasiłek opiekuńczy? Zasiłek opiekuńczy należy się ubezpieczonemu, który podlega obowiązkowemu lub/i dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu i nie może wykonywać pracy ani zarabiać pieniędzy z powodu konieczności sprawowania osobistej opieki nad: zdrowym dzieckiem do lat 8 w przypadku, kiedy zamknięto nagle żłobek, przedszkole lub szkołę, do której uczęszczało dziecko; w sytuacji porodu, choroby lub pobytu w szpitalu małżonka, który dotąd stale opiekował się dzieckiem; chorym dzieckiem w wieku do 14 lat; małżonkiem, który stale opiekował się dzieckiem, ale obecnie przebywa w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej; innym chorym członkiem rodziny, który pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą ubezpieczoną. Zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli w gospodarstwie domowym są obecni inni członkowie rodziny, którzy mogliby sprawować opiekę nad chorym członkiem rodziny lub dzieckiem. Zasada ta jednak nie stosuje się do sytuacji, kiedy opieki wymaga chore dziecko do 2 lat - wówczas nawet obecność innych członków rodziny we wspólnym domu upoważnia do otrzymania zasiłku opiekuńczego. Okres pobierania zasiłku opiekuńczego nie może być dłuższy niż 60 dni w roku kalendarzowym. Wysokość zasiłku Jeżeli pracownik jakiejś firmy złoży zwolnienie lekarskie z powodu konieczności sprawowania opieki nad członkiem rodziny, np. nad żoną, która jest po porodzie, oraz przedłoży oświadczenie, potwierdzające, że nie ma nikogo z rodziny, kto mógłby w tym czasie zaopiekować się małżonką, to przysługuje mu zasiłek opiekuńczy za dany okres. Wysokość świadczenia to 80% przyjętej podstawy wynagrodzenia z okresu 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. W podstawie wymiaru zasiłku uwzględnia się wynagrodzenie pracownika, które stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu potrąconych składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, finansowanych ze środków pracownika. Warto pamiętać, że prawo do zasiłku przysługuje bez okresu wyczekiwania już od pierwszego dnia podlegania ubezpieczeniu chorobowemu. Np. jeżeli pracownik dostarczył do firmy zwolnienie lekarskie w kwietniu 2010 roku z racji konieczności opiekowania się chorym dzieckiem, to podstawą naliczenia zasiłku opiekuńczego będzie średnie wynagrodzenie wypłacane od kwietnia 2009 roku do marca 2010 roku. Wysokość zasiłku opiekuńczego będzie wynosiła 80% ustalonej podstawy.

Zasiłek opiekuńczy

Ciężarne pod lupą ZUS-u

Ciężarne pod lupą ZUS-u

Każda mama pracująca na umowę o pracę lub na umowę-zlecenie w chwili zajścia w ciążę myśli o swoich dochodach i wysokości zasiłku. Problem ten wydaje się być mniejszy w przypadku kobiet mających stałą umowę o pracę, w innym przypadku może czekać je prawdziwa batalia z ZUS-em o wysokość zasiłku macierzyńskiego. Przedsiębiorcze przyszłe mamy Solą w oku ZUS-u są przyszłe mamy, które zakładają działalność gospodarczą lub podpisują umowę o pracę, będąc w ciąży. ZUS staje się szczególnie podejrzliwy, jeśli pensja, jaką otrzymują, jest szczególnie wysoka lub czas, jaki mija pomiędzy zatrudnieniem danej osoby a rozwiązaniem, jest krótki. W takich wypadkach często nakazuje on wyjaśnienie sprawy, wzywając do siebie głównie pracodawcę, czasami o stawienie się proszona jest także kobieta. Na takiej komisji ustala się, czy zasiłek w wyliczonej kwocie należy się czy też nie. Jeśli komisja uzna, że doszło do naruszenia przepisów, może obniżyć zasiłek macierzyński lub zupełnie go anulować. W czasie trwania postępowania wyjaśniającego wypłata zasiłku jest wstrzymana. Ile kobiet straciło lub dostało zmniejszony zasiłek nie wiadomo, bo nikt nie prowadzi takich statystyk. Macierzyński na bogato Przyszłe mamy, chcąc nie martwić się o fundusze na urlopie macierzyńskim, czasem wykorzystują lukę w prawie lub uciekają się do innych podstępów. Jak otrzymać zasiłek wysokości 6,6 tys zł? Wystarczy przed porodem otworzyć działalność gospodarczą i opłacić jedną, najwyższą składkę ZUS. Firma nie musi przynieść dochodu. Inny sposób to dogadanie się z pośrednikiem. Przyszła mama podpisuje umowę o pracę z wysokim wynagrodzeniem z pośrednikiem. Następnie przechodzi na zwolnienie chorobowe. W takim wypadku wypłatę przejmuje ZUS. Kobieta dzieli się z pośrednikiem i na urlopie macierzyńskim cieszy się z dostatniego życia. Teraz będzie trudniej 1 stycznia 2015 roku miała wejść w życie Ustawa o zmianie świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, jednak nadal trwają nad nią pracę. Ustawa ta miała zlikwidować lukę prawną, pozwalającą na pobieranie świadczenia w wysokości ponad 6000 zł. Projekt nowej ustawy pozwala wprawdzie na podwyższenie podstawy opłacanych składek, ale sam zasiłek będzie naliczany w inny sposób. Otóż to, ile przyszła mama otrzyma zasiłku, będzie zależeć od tego, ile maksymalnych składek wpłaciła do ZUS-u. Jeżeli okres wpłat wynosił mniej niż rok, to do 60% średniego przewidywanego wynagrodzenia dodana będzie tylko 1/12 nadwyżki, którą ciężarna zapłaciła ponad minimalną składkę. I tak, by otrzymać 6000 zł zasiłku, przyszła mama maksymalną składkę będzie musiała opłacać przez rok. Niestety ZUS nie jest sprawiedliwy, często zdarza się, że ofiarami jego dokładności padają kobiety, którym zasiłek należy się w pełnym wymiarze finansowym i o oszustwach nie ma mowy. Tak to już jest, że państwowa instytucja często zamiast pomagać, doprowadza do niepotrzebnych nerwów, paniki i stresu, które żadnej kobiecie w ciąży nie służą.

Urlop macierzyński

Zasiłek opiekuńczy

. Wysokość zasiłku opiekuńczego Wysokość pomocy materialnej stanowi 80 % wynagrodzenia, natomiast jego podstawę wynosi odpowiednio dla pracowników (...) opiekuńczego. Z takiego zasiłku korzystają najczęściej matki, które na czas wychowywania dziecka rezygnują z pracy. Wówczas mogą liczyć na pomoc materialną

Świadczenia dla rodziców

Nowe świadczenia rodzinne - sprawdź, czy ci przysługują

Nowe świadczenia rodzinne - sprawdź, czy ci przysługują

macierzyńskich i rodzicielskich, dostaną zasiłek w wysokości 1000 zł miesięcznie przez rok. Chodzi tutaj głównie o osoby zatrudnione na podstawie umów (...) system ubezpieczeniowy.W przypadku, kiedy nastąpi zbieg uprawnień do świadczeń (rodzicielskiego, pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego

Porady prawne dla rodziców

Matka na działalności gospodarczej - jakie prawa jej przysługują?

Matka na działalności gospodarczej - jakie prawa jej przysługują?

. Po fali protestów ustawę poprawiono. Zasiłek macierzyński na nowych zasadach Wysokość zasiłku ustalana jest zatem na podstawie średniej składek (...) macierzyński, który obecnie włączono do urlopu rodzicielskiego. W czasie trwania urlopu macierzyńskiego matka ma prawo do pobierania stu procent kwoty zasiłku

Świadczenia dla rodziców

Zmiany w przyznawaniu zasiłku macierzyńskiego dla ubezpieczonych w KRUS

Zmiany w przyznawaniu zasiłku macierzyńskiego dla ubezpieczonych w KRUS

w czterokrotnej wysokości najniższej emerytury. Na 1 marca 2015 ta kwota wynosiła łącznie 3.521,80 zł netto. Zmiany Teraz to się zmieni. O zasiłek (...) lub zaprzestaną sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Rolnicy od 1 stycznia otrzymają zasiłek macierzyński w wysokości 1000 zł miesięcznie. Kwota zasiłku

Porady prawne dla rodziców

Świadczenia dla rodziców

Świadczenia dla rodziców

jest wypłacany co miesiąc w identycznej kwocie w całej Polsce. Różnić się mogą dodatki do zasiłku rodzinnego, których wysokość ustala rada gminy. Może ona (...) zasiłek na dziecko, tzw. „becikowe" w wysokości 1000zł; kształcenia i rehabilitacji dziecka z orzeczoną niepełnosprawnością − kwota tego zasiłku

Świadczenia dla rodziców

Zasiłki rodzinne

lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności. Ile wynosi zasiłek rodzinny? Wysokość zasiłku rodzinnegowynosi (...) Zasiłek rodzinny jest jedną z form wsparcia, która ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dziecka. O zasiłek ten mogą starać

Prawa ciężarnej w szpitalu

Komu przysługuje zasiłek opiekuńczy?

. Prawo do zasiłku opiekuńczego przysługuje zarówno matce, jak i ojcu dziecka, ale zasiłek można wypłacić tylko jednemu z rodziców (...) aresztowania, osobom odbywającym służbę zastępczą, duchownym. Dokumenty potrzebne do przyznania zasiłku opiekuńczego Aby ZUS wypłacił

Urlop macierzyński

Zasiłek rodzinny

. Okres ten nosi nazwę okresu zasiłkowego. Wysokość zasiłku rodzinnego Pomoc materialna jest uzależniona od wieku dziecka i wynosi w przypadku (...) ; dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej w wysokości 80 zł na trzecie dziecko i następne uprawnione do zasiłku rodzinnego