Wysokość alimentów

Wysokość alimentów na dzieci to za każdym razem sprawa indywidualna. Rodzice mogą z pomocą mediatora podjąć wspólną decyzję o wysokości i terminach alimentów. Jeśli się to nie uda, sąd musi rozstrzygnąć, jaka wysokość alimentów będzie wystarczająca dla dobra dziecka i ustalić terminy wpłat. Zawsze bierze się pod uwagę potrzeby dziecka, możliwości i dochody osoby zobowiązanej do płacenia alimentów.

Zmiany wysokości alimentów na dziecko

W pozwie o alimenty należy zawsze określić i uzasadnić wysokość alimentów, które wystarczą do wychowania dziecka. Dla sądu ważne jest także, jakie są możliwości finansowe obojga rodziców. Trzeba tu wziąć pod uwagę zarówno faktyczne dochody, jak i możliwości zarobkowe (np. wyższe wykształcenie) oraz stan posiadania. Sąd nie przyzna alimentów wyższych, niż osoba domaga się w pozwie.

Polecane wideo:

Wysokość alimentów na dziecko może i powinna zmieniać się wraz z potrzebami dziecka i jego rozwojem - wystarczy złożyć pozew do sądu rejonowego o podniesienie wysokości alimentów i odpowiednio go uzasadnić. Podczas rozprawy o alimenty na dziecko, należy przedstawić dowody kosztów ponoszonych przez rodzica wychowującego dziecko, np.:

Można też domagać się obniżenia wysokości alimentów, w przypadku jeśli sytuacja osoby płacącej się zmieni - np. ma jeszcze jedno dziecko, które także musi utrzymywać.

Wysokość alimentów a zarobki płacącego alimenty na dziecko

Jeśli alimenty na dzieci są na tyle wysokie, że ich opłacanie może wpędzić rodzica w ubóstwo, może on domagać się ich obniżenia. Bierze się więc pod uwagę możliwości finansowe płacącego rodzica. Przyjmuje się jednak, że dziecko powinno mieć prawo do życia w takich warunkach, na jakie może pozwolić sobie osoba płacąca alimenty. Nie chodzi tu tylko o dochody (a raczej możliwości zarobkowe), ale także stan posiadania: nieruchomości, samochody, itp./p>

Jeśli osoba płacąca alimenty zaciągnie kredyt, nie jest on brany pod uwagę przy ustalaniu wysokości alimentów. Na wysokość alimentów nie mają także wpływu koszta sądowe ponoszone przez osobę płacącą alimenty.

W bataliach o wysokość alimentów nie należy zapominać, że najważniejsze są w nich potrzeby dziecka i jego rozwój. Osoba samotnie wychowująca dziecko, poświęca mu swój czas i je utrzymuje. Rodzic, który z jakichś powodów opuszcza dziecko, ma obowiązek wspomagać dziecko za pomocą alimentów. Nie jest to kara dla rodzica, a raczej szansa dla dziecka.

Komentarze

DYSKUSJE NA FORUM

Pomocy...

DzIaBoNg • ostatni post 3 dni temu

5
Artykuły Alimenty
Alimenty

Egzekucja alimentów

Egzekucja alimentów to proces potrzebny w przypadkach, kiedy osoba zobowiązana do płacenia alimentów za dziecko nie robi tego. Egzekucja (...) alimentów jest wykonywana przez komornika, a jeśli...

Alimenty

Alimenty a rozwód

może wystąpić z żądaniem przyznania mu alimentów. Według kodeksu rodzinnego i opiekuńczego obowiązek alimentacyjny jest przewidziany w sytuacji, gdy jeden (...) zostają wspólne dzieci może wystąpić o alimenty na nie. ...

Alimenty

Obowiązek alimentacyjny

. Rodzaje obowiązków alimentacyjnych po rozwodzie i potrzebne dokumenty Pozew o alimenty jest składany w Sądzie (...) . Jego wysokość jest zasadniczo uzależniona od dochodów rodzica zobowiązanego do płacenia...

Alimenty

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

(//parenting.pl/portal/alimenty) przysługują osobie, której zostały zasądzone z tytułu (//parenting.pl/portal/samotne-rodzicielstwo). Płacenie (...) jest obowiązkiem prawnym, a uchylanie się od ich uiszczenia jest karalne. Niestety zdarza...

Alimenty

Alimenty z funduszu

Alimenty z funduszu

Alimenty przysługują osobie, której zostały zasądzone z tytułu samotnego rodzicielstwa.

Alimenty

Od kogo możemy wyegzekwować alimenty?

Od kogo możemy wyegzekwować alimenty?

„Czy rodzic samotnie wychowujący dziecko, który ma trudności w uzyskaniu alimentów od drugiego z rodziców, może skutecznie poszukiwać środków (...) na utrzymanie dziecka u członków jego rodziny? (https://parenting.pl/portal/jak-wyegzekwowac-alimenty-praktyczne-porady)...

Alimenty

Fundusz Alimentacyjny

Fundusz Alimentacyjny to pomoc ze strony państwa dla dzieci, które nie otrzymują należnych alimentów. Pomoc ta jest szczególnie ważna, jeśli samotny (...) rodzic nie jest w stanie samodzielnie utrzymać dziecka, a osoba mająca obowiązek...

Alimenty

Alimenty na dziecko

Alimenty na dziecko

(https://parenting.pl/portal/jak-wyegzekwowac-alimenty-praktyczne-porady) na dziecko nie muszą być ustalone przez sąd. Sądowe orzeczenie alimentów (...) jest pewnego rodzaju ostatecznością, gdy strony, tzn. osoba uprawniona...

Samotna matka

Prawa samotnej matki

Prawa samotnej matki

alimentów, jest zwolniona z wszelkich kosztów sądowych. W skład pozwu powinny wchodzić takie informacje i dokumenty, jak: wysokość alimentów; przyczyna (...) złożenia pozwu; zawód, kwalifikacje...

Rozwód i separacja

Prawo do dziecka po rozwodzie

Prawo do dziecka po rozwodzie

dla dziecka. **Porozumienie wychowawcze** obejmuje: * wysokość alimentów, * termin wypłacania alimentów, * zasady kontaktów dziecka z rodzicami