Wyniki cytomegalii

Cytomegalią można zarazić się dokładnie tak samo, jak przeziębieniem. Daje ona również tak samo mało charakterystyczne objawy, jak w przypadku sezonowej infekcji. Brak typowości w wyrażaniu się choroby sprawia, że cytomegalia jest wykrywana w 90% przypadków dopiero po wystąpieniu poważnych objawów. W przypadku podejrzenia zakażenia cytomegalią, warto poprosić lekarza o skierowanie na dodatkowe badanie krwi. Prywatnie koszt takiego badania to około 50 zł. Biorąc pod uwagę, jak poważne mogą być następstwa choroby (zwłaszcza dla kobiety w ciąży), warto zdecydować się na dodatkowe badanie: test na obecność wirusa cytomegalii, w którym oznacza się miana przeciwciał klasy IgG i IgM.

Polecane wideo:

1. Zakażenie wirusem cytomegalii

Zakażenie cytomegalowirusem jest powszechne w populacji. Przeciwciała antywirusowe występują we krwi u około 30-90% ludzi. Do zakażenia wirusem cytomegalii dochodzi najczęściej na drodze kontaktów płciowych i drogą kropelkową (oddychanie). U osób zdrowych infekcja przebiega na ogół bezobjawowo albo ogranicza się do wystąpienia mało charakterystycznych objawów grypopodobnych, którym może towarzyszyć powiększenie śledziony i wątroby. W większości przypadków cytomegalia ma charakter łagodny i ustępuje samoistnie (nie wymaga specjalistycznego leczenia). Czasami pomocne bywa wspomagające leczenie objawowe, np. podawanie leków przeciwgorączkowych. Cytomegalia w ciąży jest bardzo niebezpieczna dla płodu. Zakażenie cytomegalowirusem może również być groźne dla osób z upośledzoną odpornością, np. dla osób chorujących na AIDS lub na choroby nowotworowe.

Wśród ciężarnych mieszkanek Europy obecność wirusa cytomegalii na początku ciąży stwierdza się w 45% przypadków. Tak powszechne występowanie wirusa cytomegalii w populacji ludzi spowodowane jest łatwym szerzeniem się zakażenia: przez kontakt ze śliną chorego, przez mocz, nasienie, wydzielinę pochwy, w wyniku przetoczenia zakażonej krwi, po przeszczepach narządów. Najczęściej do zakażenia wirusem CMV dochodzi w okresie dzieciństwa, np. w żłobku czy w przedszkolu, albo w okresie dojrzewania. Stosunkowo często spotyka się przypadki cytomegalii wrodzonej u młodocianych ciężarnych. Wirus cytomegalii stanowi najczęstszą przyczynę zakażenia wewnątrzmacicznego płodu.

Następstwem zakażenia cytomegalią w okresie płodowym mogą być: zaburzenia i opóźnienia w rozwoju umysłowym dziecka, trudności w nauce, wady słuchu, upośledzenie widzenia. Do zakażenia płodu dochodzi najprawdopodobniej podczas pierwotnej infekcji CMV u ciężarnej przez barierę naczyń włosowatych i przestrzeni międzykosmkowych. Do grup wysokiego ryzyka urodzenia dziecka z wrodzoną cytomegalią należą: matki młodociane, kobiety pracujące w handlu, nauczycielki, opiekunki w żłobkach i przedszkolach. Największe niebezpieczeństwo cytomegalii u noworodka występuje wtedy, gdy pierwotne zakażenie CMV u ciężarnej datuje się do 20. tygodnia ciąży.

2. Interpretacja wyników badań na cytomegalię

Rozpoznanie cytomegalii u ciężarnej opiera się na badaniu miana przeciwciał w klasie IgG i IgM. Jeśli w surowicy krwi obecne są przeciwciała IgM, które mogą przetrwać nawet do półtora roku od pierwotnej infekcji, oraz notuje się znaczny wzrost przeciwciał IgG, świadczy to o istnieniu pierwotnego zakażenia wirusem. Czułość metody sięga 99%. Obecność przeciwciał u kobiety na kilka miesięcy przed ciążą wskazuje na przechorowanie cytomegalii. Obecne przeciwciała chronią ją przed ponowną infekcją i czynią zakażenie wewnątrzmaciczne płodu mało prawdopodobnym.

Przeciwciała IgM poniżej 0,7 0,7-0,9 powyżej 0,9
Przeciwciała IgG poniżej 4,0 4,0-6,0 powyżej 6,0
Wynik ujemny (negatywny) wątpliwy dodatni (pozytywny)
  • IgG (-), IgM (-) ---> brak zakażenia,
  • IgG (-), IgM (+) ---> świeże zakażenie,
  • IgG (+), IgM (+) ---> choroba w pełni rozwinięta,
  • IgG (+), IgM (-) ---> stan po przebyciu choroby, nabyta odporność.

Leczenie cytomegalii u ciężarnych jak dotychczas nie zostało opracowane. Trwają ciągłe dyskusje nad stosowaniem leku przeciwwirusowego – gancycloviru – ale efekty jego działania są wątpliwe. Dużym przełomem w leczeniu cytomegalii byłoby stworzenie skutecznej szczepionki.

Komentarze

DYSKUSJE NA FORUM

Artykuły Test na obecność wirusa cytomegalii
Test na obecność wirusa cytomegalii

Cytomegalia - wyniki

Cytomegalia - wyniki

Cytomegalią można zarazić się dokładnie tak samo, jak przeziębieniem. Daje ona również tak samo mało charakterystyczne objawy, jak w przypadku sezonowej infekcji.

Test na obecność wirusa cytomegalii

Cytomegalia - objawy

Cytomegalia - objawy

Wirus cytomegalii, inaczej cytomegalowirus (CMV, HCMV), stanowi jedną z podrodzin herpeswirusa HHV-5. Jest wirusem szeroko rozpowszechnionym

Test na obecność wirusa cytomegalii

Wirus cytomegalii

Wirus cytomegalii, inaczej cytomegalowirus (CMV, HCMV), stanowi jedną z podrodzin herpeswirusa HHV-5. Jest wirusem szeroko rozpowszechnionym (...) . U zdrowych osób dorosłych zakażenie CMV przebiega bezobjawowo...

Badania przed ciążą

Test na obecność wirusa cytomegalii

pojawienie się białych upławów i gorsze niż zwykle wyniki cytologii. Dobrze jest w takim przypadku zrobić badanie na wirusa cytomegalii. (...) Test na obecność wirusa cytomegalii można...

Cytologia

Cytologia - wyniki

Cytologia - wyniki

Wyniki cytologii onkologicznej mogą być podawane w powszechnie stosowanej pięciostopniowej skali Papanicolau lub w systemie Bethesda.

Badanie na toksoplazmozę

Toksoplazmoza-wyniki

Toksoplazmoza-wyniki

Wyniki toksoplazmozy pozwalają stwierdzić, czy kobieta ma przeciwciała przeciwko tej chorobie przed zajściem w ciążę.

Cytomegalia

Leczenie cytomegalii

ani też żadem skuteczny lek na nią. Leczenie cytomegalii sprowadza się więc do zapobiegania zakażeniu płodu w łonie matki. Leczy się dzieci z wrodzoną (...) cytomegalią, ale dopiero po urodzeniu, kiedy można stosować leki wirostatyczne...

Badania w ciąży

Cytomegalia

przedszkolnym, dorosłych z objawami grypopodobnymi lub przypominającymi mononukleozę. Badaniem w kierunku cytomegalii powinny być objęte wszystkie kobiety (...) . Jest szeroko rozpowszechniona na całym świecie. W większości przypadków...