Wszystko, co powinieneś wiedzieć o zasiłkach rodzicielskich

Rodzice i opiekunowie nowo narodzonego dziecka mają prawo starać się o finansowe wsparcie ze strony państwa. Kiedy maluch przyjdzie na świat, przysługują im różne świadczenia. Co należy wiedzieć na ich temat?

Świadczenia rodzicielskie dziś

Po zasiłek rodzicielski może zgłosić się każda kobieta, która została matką, niezależnie od tego, na jaki rodzaj umowy jest zatrudniona. Decyzja o wysokości pobieranego świadczenia należy do rodziców, którzy do wyboru mają trzy opcje:

Polecane wideo:

  1. przez pierwsze 6 miesięcy mogą pobierać całą kwotę, która w kolejnej połowie roku zmaleje do 60% ;
  2. przez cały rok dostawać mogą 80% zasiłku;
  3. przez cały rok otrzymywać mogą 100% kwoty, jeżeli matka wykorzysta jedynie urlop macierzyński, rezygnując z rodzicielskiego. W takiej sytuacji świadczenie przyznane może zostać ojcu pod warunkiem, że prowadzi on własną działalność gospodarczą i posiada ubezpieczenie chorobowe.

W przypadku, kiedy matka dziecka jest bezrobotna i z tego tytułu pobiera zasiłek, okres jego przyjmowania może zostać wydłużony odpowiednio o ilość miesięcy, w których przysługiwałby jej zasiłek macierzyński. Jeżeli bezrobotna w okresie ciąży nie pobiera zasiłku, świadczenie rodzicielskie nie zostanie jej przyznane.

Rodzice, których dochód nie jest wyższy niż 1922 zł netto na jednego członka rodziny, mogą złożyć wniosek o przyznanie jednorazowego becikowego w wysokości 1000 zł. Wniosek w ośrodku pomocy społecznej złożyć może matka, ojciec, a także prawny opiekun dziecka.

Na jakie ulgi może liczyć rodzic?

Skorzystanie z ulgi podatkowej możliwe jest w sytuacji, kiedy wspólny dochód rodziców nie przekracza 112 tys. złotych. Jeżeli ich związek nie jest formalny, dochód jednego z nich nie może być wyższy niż 56 tys.

Ulga podatkowa na jedno dziecko wynosi 62,67 zł miesięcznie, na drugie – 92,67 zł, na trzecie – 139,01 zł, natomiast na czwarte – 185,34 zł.

Zasiłek rodzinny

Rodzinom, w których dochód na osobę nie jest wyższy niż 539 zł netto na jednego członka, przysługuje świadczenie w wysokości 77 zł/mies. na dziecko do 5. roku życia, 106 zł/mies. na dziecko pomiędzy 5. a 18. rokiem życia oraz 115 zł/mies. na dziecko pomiędzy 18. a 24. rokiem życia.

Dodatki do zasiłku rodzinnego

Po urodzeniu dziecka jednorazowo otrzymać można kwotę 1000 zł. W trakcie urlopu macierzyńskiego należy się także dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem, który wynosi 400 zł.Przewidziany jest również dodatek dla samotnego rodzica – to kwota 170 zł miesięcznie i 250 zł w przypadku, kiedy dziecko niepełnosprawne. Na dodatkowe wsparcie mogą liczyć ponadto rodzice, których dzieci podejmują naukę w szkole – jeżeli placówka znajduje się w innej miejscowości, przysługuje im 90 zł miesięcznie, plus 50 zł/mies. na pokrycie wydatków związanych z dojazdem. Dodatkowo raz w roku otrzymać mogą 100 zł na rozpoczęcie roku szkolnego. W przypadku rodziny wielodzietnej dodatek na wychowanie jednego dziecka wynosi 80 zł.

Co zmieni się w przyszłym roku?

Od przyszłego roku zmianie ulegną zasady dotyczące przydzielania zasiłków rodzicielskich. To dobra wiadomość przede wszystkim dla osób bezrobotnych, zatrudnionych w ramach umowy o dzieło, a także studentów, którzy przez rok po urodzeniu dziecka będą otrzymywać comiesięczne wsparcie.

Młodym rodzicom przysługiwać będzie wypłacane przez 12 miesięcy świadczenie w wysokości 1000 zł netto. Na złożenie wniosku będą mieć 3 miesiące od momentu przyjścia malucha na świat. Jeżeli termin ten zostanie przekroczony, pieniądze zaczną być wypłacane dopiero od chwili zgłoszenia się po świadczenie.

Należy zaznaczyć, że wysokość uzyskiwanego przez daną rodzinę dochodu nie będzie miała żadnego wpływu na decyzję o przyznaniu pomocy. W sytuacji, kiedy w trakcie korzystania ze świadczenia któreś z rodziców podejmie pracę, wypłacana suma zostanie obniżona do 500 zł.

Komentarze

DYSKUSJE NA FORUM

Pomocy...

DzIaBoNg • ostatni post 1 tydzień temu

5
Artykuły Świadczenia dla rodziców
Świadczenia dla rodziców

Korzystne zmiany dla rodziców od stycznia 2016

Korzystne zmiany dla rodziców od stycznia 2016

macierzyński, ale jest niższy niż 1000 złotych, zostanie on automatycznie podniesiony do tej kwoty. Ze świadczenia mogą też skorzystać rodzice (...) Udogodnienia dla rodziców Ważne zmiany dla rodziców...

Świadczenia dla rodziców

Ulga dla matek prowadzących działalność gospodarczą

Na początku kwietnia 2009 r. zostały uchwalone zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Oznacza to, że od 1 września 2009 r. kobieta, która prowadzi działalność gospodarczą i korzysta z urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego, nie...

Świadczenia dla rodziców

Ulga na dziecko 2009

to dla rodziców jeden z najlepszych sposobów, aby w rozliczeniu podatkowym zaoszczędzić naprawdę spore kwoty, bez wątpienia przydatne na wiele innych celów (...) lub przysposobione), czyli jesteś rodzicem lub opiekunem, jesteś...

Świadczenia dla rodziców

Sprawy urzędowe po porodzie

potrzebne jest jeszcze zaświadczenie lekarskie, które zamiast szpitala, rodzic (zazwyczaj tata ) niesie do urzędu w ciągu 14 dni od urodzenia. Reszta (...) gminy lub w ośrodku pomocy społecznej (tam, gdzie wypłacane są świadczenia...

Świadczenia dla rodziców

Becikowe - nowe zasady, zaświadczenie od lekarza

Czyli o nowych zasadach przyznawania becikowego. Od 1 listopada 2009 roku w życie weszły nowe (//parenting.pl/portal/warunki-otrzymania-becikowego), które nakładają na kobiety obowiązek potwierdzenia opieki medycznej w czasie ciąży. U podstaw tych zmian,...

Świadczenia dla rodziców

Zmiany w zasiłkach i dodatkach na dzieci

Zmiany w zasiłkach i dodatkach na dzieci

1 listopada wchodzą w życie nowe stawki zasiłków dla rodziców oraz dodatków do nich.  Sprawdź, kto zyska, a kto straci na zmianach. Podstawą (...) rodziców do korzystania z pomocy finansowej o kwotę 100 złotych. Będzie...

Świadczenia dla rodziców

Wniosek o becikowe

Wniosek o becikowe

Pisemny wniosek o becikowe należy złożyć w urzędzie gminy lub ośrodku pomocy społecznej.

Świadczenia dla rodziców

Dokumenty do becikowego - potrzebne papiery, warunki otrzymania zapomogi

Narodziny dziecka to niezwykłe wydarzenie w życiu rodziny. (//parenting.pl/portal/nowe-becikowe) jest znakiem życzliwości i uznania dla narodzin nowego obywatela. Dla wielu, zwłaszcza mniej zamożnych rodzin, jest bardzo potrzebnym i ważnym gestem. Bez...

Świadczenia dla rodziców

Becikowe za granicą

się o becikowe, skrócony odpis aktu urodzenia dziecka, pisemne oświadczenie podpisane przez drugiego rodzica, że nie zostało przez niego pobrane (...) świadczeń wypowiadają się w następujący sposób - jeśli dokument...