wniosek rozwodowy

Aktualności

Badania psychologiczne dziecka podczas postępowania rozwodowego

sądu rozwodowego jest rozpoznanie potrzeb najmłodszego uczestnika tej sytuacji i zapewnienie mu nowych warunków do życia, które będą zgodne (...) z jego dobrem. Jeśli małżonkowie mają małoletnie dzieci, sąd wydając wyrok rozwodowy rozstrzyga w nim nie tylko o rozwiązaniu małżeństwa

Świadczenia dla rodziców

Wniosek o becikowe

Pisemny wniosek o becikowe należy złożyć w urzędzie gminy lub ośrodku pomocy społecznej.

Wycieczki

Wniosek o paszport dla dziecka

Wniosek o paszport dla dziecka to nie jedyny dokument, który trzeba złożyć, aby dziecko mogło otrzymać paszport. Potrzebnych jest kilka innych (...) dla dziecka Zanim złożymy wniosek o paszport dla dziecka, musimy wiedzieć, jaki paszport mu przysługuje. W Polsce dziecko do 5. roku życia

Domy samotnej matki

Pomoc dla samotnych matek

i wyżej wymienione dodatki wypłacają gminy. Wcześniej jednak trzeba złożyć odpowiedni wniosek i dokumenty. O jakich dokumentach trzeba pamiętać? Oprócz (...) skarbowego, oświadczenie dokumentujące wysokość innych dochodów, inne zaświadczenia, np. prawomocny wyrok rozwodowy itp. Przywileje samotnej matki

Rozwód i separacja

Prawo do dziecka po rozwodzie

Prawo do dziecka po rozwodzie to jedna z ważniejszych kwestii, które musi rozstrzygnąć sąd w każdej sprawie rozwodowej. Od tego, czy prawo do opieki (...) drugiego małżonka. W orzeczeniu rozwodowym sąd może przyznać pełnię władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom. Jest to jednak możliwe tylko w przypadku

Adopcja i rodzicielstwo zastępcze

Procedury adopcyjne

, po uzyskaniu pełnoletniości może złożyć odpowiedni wniosek do sądu rodzinnego. W Polsce mało popularna, ale dopuszczalna prawnie jest, tzw. adopcja ze wskazaniem (...) do adopcji: aktualny odpis zupełny aktu małżeństwa, a w przypadku drugiego małżeństwa - akt rozwodowy; ośrodki katolickie wymagają także metryki

Rozwód i separacja

Rozwód czy separacja?

rozwodowego. Zgoda współmałżonka na orzeczenie rozwodujest niezbędna wtedy, gdy małżonek występujący o rozwód przyczynił się do rozkładu pożycia (...) charakteru małżeństwa. Oczywiście nie ma obowiązku pojednania. Po jakimś czasie jedno z nich lub oboje mogą wnieść pozew rozwodowy. W postępowaniu

Alimenty

Egzekucja alimentów

i o tym, jak wyegzekwować alimenty. Dokumenty do egzekucji alimentów Aby rozpocząć egzekucję alimentów należy złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji (...) alimentacyjny przebywa w więzieniu, wniosek i tytuł wykonawczy można złożyć bezpośrednio do dyrektora więzienia. Tytuł wykonawczy to inaczej tytuł

Świadczenia dla rodziców

Ulga dla matek prowadzących działalność gospodarczą

należy składać do 1 września 2010 r. Warto się jednak pospieszyć, ponieważ osoby, które złożą taki wniosek po 1 września 2010 r., utracą prawo (...) do zwrotu. Zwrot lub umorzenie zaległości będzie uznawany jedynie na wniosek uprawnionej do tego osoby. Wniosek ten można osobiście złożyć w swoim oddziale...

Rozwód i separacja

Jak podzielić majątek po rozstaniu?

uprawomocnienia się wyroku rozwodowego i wyroku orzekającego separację, o czym decyduje sąd okręgowy. Pamiętajmy, że w sytuacji, gdy postępowanie (...) rozdzielności majątkowej, gdyż jest duża szansa na to, że wyrok uprawomocni się wcześniej niż rozwodowy. Droga do podziału majątku będzie wtedy otwarta

Świadczenia dla rodziców

Co należy się po urodzeniu dziecka

rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym kwota ta wynosi 583 zł miesięcznie na osobę. Gdzie składać wnioski? Pisemny wniosek o tzw. "becikowe (...) . Wniosek o dodatek z tytułu urodzenia dziecka należy natomiast złożyć u pracodawcy lub w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Wniosek do pracodawcy

Urlop wychowawczy

Komu przysługuje urlop wychowawczy?

zatrudnienia. Urlop wychowawczy udzielany jest na wniosek pracownicy lub pracownika na okres 3 lat, jednak nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko (...) przez dziecko 18 lat. Zasady udzielania urlopu wychowawczego 
Wniosek o urlop wychowawczy składa się najpóźniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem urlopu

Samotne rodzicielstwo

Alimenty

Alimenty orzeka sąd w wyroku rozwodowym. To od decyzji organu prawnego zależy, jakiej wysokości koszty będzie ponosiło po rozwodzie każde z małżonków (...) . Uregulowanie kwestii alimentów w wyroku rozwodowym istnieje także wtedy, gdy rozwodzący się małżonkowie dobrowolnie porozumieli się co do sposobu i kosztów

Zdrowie malucha

Rozpoznanie ADHD

, można wyciągnąć krzywdzący dla niego wniosek, że jest źle wychowane. Taka opinia jest przejawem niezrozumienia i dyskryminacji. Warto wiedzieć, że powyższy opis zachowania może być wynikiem zaburzenia, jakim jest ADHD.

Prawa kobiety rodzącej

Dokumentacja medyczna pacjenta

. Dokumentacja medyczna prowadzona przez zakład opieki zdrowotnej może być udostępniona pacjentowi na jego wniosek. Dokumentacja medyczna (...) medycznej Zarówno dokumentacja medyczna zewnętrzna, jak i wewnętrzna może zostać udostępniona pacjentowi na jego wniosek (jest to tzw. prawo

Rozwód i separacja

Podział majątku po rozwodzie

w drodze umowy zawartej między byłymi małżonkami. Z kolei w sądzie można dokonać podziału jeszcze w czasie postępowania rozwodowego (w sądzie okręgowym

Porady prawne dla rodziców

Rejestracja dziecka

małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub sentencję wyroku rozwodowego W przypadku, gdy od rozwodu nie minęło 300 dni, istnieje domniemanie, że ojcem

Urlop macierzyński

Dodatkowy urlop macierzyński

oznacza w tym przypadku siedem dni kalendarzowych. Warto pamiętać, że dodatkowy urlop macierzyński jest udzielany na wniosek pracownika bezpośrednio (...) po przebytym urlopie macierzyńskim. Wniosek powinien być złożony najpóźniej siedem dni przed rozpoczęciem dodatkowego urlopu macierzyńskiego

Porady prawne dla rodziców

Urlop tacierzyński

zawodowo mężczyzn. Wniosek o urlop tacierzyński Zaletą urlopu tacierzyńskiego jest to, że mężczyzna może go wziąć w tym samym czasie, co kobieta (...) i mogą wspólnie zająć się opieką nad dzieckiem. Zwolnienia udziela pracodawca na wniosek ojca. Podanie o urlop tacierzyński należy złożyć co najmniej 7

Świadczenia dla rodziców

Zmiany w przyznawaniu zasiłku macierzyńskiego dla ubezpieczonych w KRUS

macierzyńskiego na wniosek matki dziecka po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka, śmierci (...) powinni złożyć wniosek o przyznanie prawa do zasiłku macierzyńskiego oraz: skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub: oświadczenie o dacie

Zdrowie kobiety

ZORAC wycofany z obrotu

medykamentu. Sprawdź, czy masz ją w domu. GIF wycofał z obrotu ZORAC ze względu na wniosek, jaki wpłynął do instytucji od podmiotu odpowiedzialnego

Procedury adopcyjne

Adopcja ze wskazaniem

. Rodzice adopcyjni składają równocześnie do sądu; wniosek o pełne przysposobienie dziecka, odpis aktu małżeństwa w przypadku rodziców (...) oczekiwania na dziecko? Czas ponad 6 tygodni czekania na dziecko można skrócić: rodzice adopcyjni: od razu po urodzeniu dziecka składając wniosek

Szczepienia dla niemowląt

Kary za uchylanie się od szczepień

nacisku na tych, którzy szczepień obowiązkowych chcą unikać. Ale kolejny wniosek jest mniej optymistyczny z punktu widzenia zdrowia

Porady prawne dla rodziców

Zmiana nazwiska dziecka

do porozumienia, w tej sprawie każde z nich może złożyć osobny wniosek do sądu opiekuńczego, aby to on wyraził zgodę na zmianę nazwiska dziecka. O wyżej

Witaminy i preparaty dla niemowląt

Wycofany lek wskazany w leczeniu gronkowca

Inspektoratu Farmaceutycznego wpłynął wniosek podmiotu odpowiedzialnego dotyczący wycofania z obrotu produktu leczniczego Syntarpen. Decyzja została

Świadczenia dla rodziców

Sprawy urzędowe po porodzie

Pisemny wniosek o becikowe składasz w urzędzie gminy lub w ośrodku pomocy społecznej (tam, gdzie wypłacane są świadczenia rodzinne) w czasie 12 miesięcy (...) od dnia narodzin dziecka (zmiana wprowadzona w czerwcu 2007 roku, wcześniej był termin 3 miesięcy). Wniosek złożony po terminie pozostanie

Rozwód i separacja

6 naprawdę dziwnych przyczyn rozwodów

rozwód, jakiego adwokata rozwodowego wybrać i jak wygląda cała procedura. Powodem rozstania nie zawsze jest niewierność jednego z partnerów

Urlop tacierzyński

Wymiar urlopu ojcowskiego

nie krótszym niż 7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem korzystania z urlopu, następujące dokumenty: pisemny wniosek pracownika o udzielenie urlopu

Zdrowie przedszkolaka

Taromentin wycofany z obrotu

. Producentem antybiotyku, którego substancje czynne to amoksycylina oraz kwas klawolinowy są Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. Firma sama zgłosiła wniosek o wycofanie serii leku z obrotu na terenie całego kraju.

Urlop macierzyński

Zasiłek opiekuńczy

, przysługuje tak samo ojcu, jak i matce. Jeśli zaś chodzi o wypłacanie zasiłku, to pieniądze dostaje jeden rodzic - ten, który złożył wniosek. Ważne (...) sanitarnego oraz zaświadczenie lekarskie wystawione na zwykłym blankiecie. Osoba, która ubiega się o wypłatę także musi złożyć wniosek na odpowiednim druku.

Urlop tacierzyński

Urlop ojcowski

. Oznacza to, że przy narodzinach 1 dziecka ojciec może wykorzystać 6 tygodni urlopu. Wniosek o urlop ojcowski Żeby skorzystać z urlopu Tata- pracownik (...) musi złożyć pisemny wniosek, nie później niż 7 dni przed wskazanym we wniosku dniem rozpoczęcia urlopu. Pracodawca jest zobowiązany

Rozwód i separacja

Rozwód i co dalej?

. Jak wynika z badań, „najlepszy wiek rozwodowy" (jeśli można tak powiedzieć) dla mężczyzn to 30-40 rok życia, a dla kobiet - 20-30 rok życia. Młodzi (...) . To nieprawda. Trzeba starać się jednak z całych sił, by zaoszczędzić szkrabom rozwodowych blizn, których nie da się usunąć żadnym laserem. Po rozwodzie

Rozwód i separacja

Ojciec po rozwodzie

sprawy rozwodowej. Dzieci zamieszkują z matką, która często ogranicza im kontakty z ojcem. Czy relacje z tatą po rozwodzie muszą się pogorszyć

Urlop macierzyński

Urlop macierzyński dla ojca

na pisemny wniosek pracownika po zakończeniu korzystania z urlopu przez matkę dziecka. Urlop macierzyński dla ojca to nic innego jak część urlopu (...) . Dodatkowy urlop macierzyński udziela się jednorazowo, bezpośrednio po zakończeniu podstawowego urlopu macierzyńskiego, na pisemny wniosek pracownika, w wymiarze tygodnia...

Rodzinne finanse

Jak wyegzekwować alimenty - praktyczne porady

się ze swoim problemem do sądu. Z wyrokiem możesz iść bezpośrednio do komornika, musisz jednak dołączyć do niego wniosek o wszczęcie egzekucji (...) ustalić dokładny adres zamieszkania osoby, która uchyla się od płacenia. W sądzie właściwym ze względu na adres dłużnika należy złożyć wniosek

Wykorzystaj szansę, jaką daje Ci druga ciąża

Urlop macierzyński na drugie dziecko

urlop, matka dziecka musi złożyć pracodawcy pisemny wniosek o rezygnacji z części urlopu macierzyńskiego. Wniosek należy złożyć najpóźniej siedem dni

Porady prawne dla rodziców

Władza rodzicielska po rozwodzie

. Jeśli nie są w stanie się porozumieć, powinni zwrócić się do sądu rodzinnego o rozstrzygnięcie tej kwestii (zwykle wniosek składa jedno (...) tam, gdzie nie ma takich ograniczeń, drugi rodzic może się czuć pozbawiony wpływu na życie swego dziecka. W takiej sytuacji może on złożyć wniosek o ograniczenie

Świadczenia dla rodziców

Ulga na dziecko 2010

do szkoły. Mogą być również przydatne wyroki sądów w sprawach adopcyjnych. W zakresie przypadków szczególnych niezbędne też będą wyroki rozwodowe

Procedury adopcyjne

Proces adopcyjny

rodzina adopcyjna może utrzymywać stały kontakt z dzieckiem. Krok 12. Kolejnym krokiem jest wniosek o przysposobienie dziecka, który kierowany (...) to matce na podjęcie przemyślanej decyzji. Dopiero po tym czasie można rozpoczynać proces adopcyjny. Jednym z możliwych rozwiązań jest wniosek o tymczasową

Świadczenia dla rodziców

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o zasiłkach rodzicielskich

rodzicielskie nie zostanie jej przyznane. Rodzice, których dochód nie jest wyższy niż 1922 zł netto na jednego członka rodziny, mogą złożyć wniosek (...) o przyznanie jednorazowego becikowego w wysokości 1000 zł. Wniosek w ośrodku pomocy społecznej złożyć może matka, ojciec, a także prawny opiekun dziecka

Problemy w wychowaniu dziecka

Adopcja - czy w wyjątkowych przypadkach można ją rozwiązać?

z adopcją. Z ważnych powodów sąd może jednak na wniosek dziecka czy rodzica (rodziców) postanowić, że dziecko powróci do nazwiska, które nosiło (...) przed adopcją. Sąd może również na wniosek dziecka orzec o powrocie do poprzedniego imienia (imion). W wyniku rozwiązania adopcji ustaje także władza