Przyczyny porodu przedwczesnego

Komentarze

DYSKUSJE NA FORUM

Artykuły Przyczyny porodu przedwczesnego
Przyczyny porodu przedwczesnego

Przyczyny przedwczesnego zakończenia ciąży

* (//parenting.pl/portal/porod-przedwczesny) - szyjka macicy zaczyna się rozwierać pod wpływem skurczów macicy po (//parenting.pl/portal/24-tydzien-ciazy) a (...) ciąży, która trwa krócej niż 22 tygodnie, * przedwczesne...

Przyczyny porodu przedwczesnego

Zakażenie wewnątrzmaciczne

/przebieg-ciazy) i przyczyn porodu przedwczesnego. Odpowiada za ok. 50% samoistnych porodów przedwczesnych. Drobnoustroje mogą wnikać do organizmu następującymi drogami: * poprzez krew...

Przyczyny porodu przedwczesnego

Wielowodzie

Wielowodzie w ciąży to sytuacja, gdy ilość wód płodowych otaczających dziecko jest większa niż przewiduje norma. Wielowodzie to powikłanie, które dotyka 1,5% kobiet ciężarnych. Nadmierna ilość płynu owodniowego jest często wyznacznikiem pewnych nieprawidłowości...

Przyczyny porodu przedwczesnego

Niewydolność cieśniowo-szyjkowa

szyjki macicy**; uszkodzenie szyjki macicy będące efektem przebytego (//parenting.pl/portal/porod-przedwczesny), poprzedzonego bezbolesnym (...) Niewydolność cieśniowo-szyjkowa to niezdolność szyjki macicy do utrzymania...

Przyczyny porodu przedwczesnego

Krwawienie przed porodem

, podtrzymania ciąży lub jej zakończenia. ## Przedwczesne odklejenie się łożyska jako przyczyna krwawienia przed porodem Przedwczesne odklejenie (...) /zagrozenia-ciazy-po-35-rz), ...

Przyczyny wcześniactwa

Wielowodzie w ciąży

Wielowodzie w ciąży oznacza, że w przebiegu ciąży pojawia się zbyt dużo płynu owodniowego. Zdarza się to w około 1 proc. ciąż. W połowie przypadków (...) można podejrzewać, jeśli wielkość...