Pokaż kategorie Parenting.pl
Pokaż kategorie

Wielowodzie w czasie ciąży

Redakcja parenting.pl, ponad rok temu
Komentarze

DYSKUSJE NA FORUM

Artykuły Przyczyny porodu przedwczesnego
Przyczyny porodu przedwczesnego

Przyczyny przedwczesnego zakończenia ciąży

zmianami zachodzącymi w jej organizmie a tymi, które mogą być oznaką problemu – przedwczesnego zakończenia ciąży. Zagrożenie ciąży poród (...) przedwczesny – szyjka macicy zaczyna się rozwierać pod wpływem skurczów macicy po 24 tygodniu a przed ukończeniem 37. tygodnia ciąży, wskutek czego

Przyczyny porodu przedwczesnego

Niewydolność cieśniowo-szyjkowa

; uszkodzenie szyjki macicy będące efektem przebytego przedwczesnego porodu, poprzedzonego bezbolesnym rozwarciem szyjki macicy; urazy wynikające (...) Niewydolność cieśniowo-szyjkowa to niezdolność szyjki macicy do utrzymania ciąży do wyznaczonego terminu porodu. Pojawia się najczęściej jako efekt

Przyczyny porodu przedwczesnego

Krwawienie przed porodem

. Przedwczesne odklejenie się łożyska jako przyczyna krwawienia przed porodem Przedwczesne odklejenie się łożyska jest jedną z możliwych przyczyn krwawień (...) Krwawienie przed porodem jest niepokojącym objawem i wymaga jak najszybszej interwencji lekarskiej. Może oznaczać przedwczesne odklejenie się łożyska

Przyczyny porodu przedwczesnego

Zakażenie wewnątrzmaciczne

. Zakażenie wewnątrzmaciczne w ciąży Zakażenie wewnątrzmaciczne to jedna z najczęstszych powikłań w przebiegu ciąży i przyczyn porodu przedwczesnego. Odpowiada za ok. 50% samoistnych porodów przedwczesnych. Drobnoustroje mogą wnikać do organizmu następującymi drogami: poprzez krew i łożysko - są to zakażenia ogólnoustrojowe (odmiedniczkowe zapalenie nerek, zapalenie ozębnej, zapalenie płuc czy zapalenie otrzewnej, asymptomatyczna bakteriuria ciężarnych) lub ogniska zakażeniowe objawowe lub bezobjawowe; przez kanał szyjki macicy; poprzez ognisko zakażeń w jamie brzusznej. Oddziaływanie bakterii i drobnoustrojów, które znalazły się w organizmie płodu, zależy od rodzaju i drogi zakażenia oraz wieku płodu. We wczesnym okresie rozwoju, kiedy następuje rozwój organów, infekcje bakteryjne mogą prowadzić do uszkodzeń strukturalnych płodu, obumarcia płodu i poronień. W okresie, gdy narządy zostały już wykształcone, może dojść do poważnych wad rozwojowych, które mogą spowodować opóźnienia psychorozwojowe, zaburzenia metaboliczne, osłabienie odporności, skłonność do infekcji, uszkodzenia słuchu, głuchotę, powstawanie nowotworów. Zakażenie jaja płodowego powoduje często tzw. waginoza bakteryjna (bacterial vaginosis, BV), która dotyczy 10-64% kobiet w wieku rozrodczym i ok. 5-40% ciężarnych. Przedwczesny poród może być wywołany także przez Chlamydia trachomatis, choć powikłania okołoporodowe związane z tą bakterią nie są dokładnie potwierdzone. Utrata płodu W rozpoznaniu zakażenia wewnątrzmacicznego mogą pomóc: wywiad położniczy, objawy kliniczne, wyniki badań laboratoryjnych; badania bakteriologiczne płynów ustrojowych, rutynowe wymazy z miejsc objętych zakażeniem. Niestety, czasem ryzyko wystąpienia zakażenia wewnątrzmacicznego jest diagnozowane zbyt późno i zachodzi konieczność podjęcia radykalnych kroków. W przypadku łagodnego zakażenia pacjentce podaje się leki, jednakże w skrajnych przypadkach następuje sztuczne wywołanie porodu, by zakażone wody płodowe nie doprowadziły do sepsy (posocznicy) i nie wywołały śmierci ciężarnej. Jeśli zakażenie wewnątrzmaciczne nastąpiło we wczesnym okresie rozwojowym, to niemożliwe staje się uratowanie noworodka. Jeśli natomiast przedwczesny poród pozwolił na wykształcenie ważnych dla dziecka narządów, istnieje szansa, że dziecko przeżyje w inkubatorze. Określenie, od którego tygodnia ciąży możliwe jest uratowanie życia dziecka jest bardzo trudne, ponieważ zależy ono też od stanu, w jakim urodził się noworodek. Zakażenie wewnątrzmaciczne należy odróżnić od posoczniczy noworodków, która pojawia się w ciągu 30 dni od urodzenia. Przyczyną tej choroby jest bakteryjne zakażenie krwi wywołane przez paciorkowce, gronkowce, pałeczki okrężnicy. Zakażenie wewnątrzmaciczne może nastąpić przez krew i łożysko, przez kanał szyjki macicy i ognisko zakażeń w jamie brzusznej. Odpowiada za 50% przedwczesnych porodów. (...) osłabieniem odporności. Ta dolegliwość ciążowa odpowiada także za połowę przedwczesnych porodów, które - jeśli następują zbyt wcześnie - wiążą

Przyczyny porodu przedwczesnego

Wielowodzie

Wielowodzie w ciąży to sytuacja, gdy ilość wód płodowych otaczających dziecko jest większa niż przewiduje norma. Wielowodzie to powikłanie, które dotyka 1,5% kobiet ciężarnych. Nadmierna ilość płynu owodniowego jest często wyznacznikiem pewnych nieprawidłowości w ciąży, może także prowadzić do powikłań w trakcie samego porodu. Wielowodzie bardzo często występuje w przypadku ciąż mnogich (np. bliźniaczych). Niezwykle istotna jest kontrola ilości wód płodowych, czyli ocena indeksu AFI podczas badania ultrasonograficznego. Przyczyny wielowodzia w ciąży Do przyczyn wielowodzia w ciąży należy między innymi zaliczyć: choroby nerek u matki, niewyrównaną cukrzycę kobiety, konflikt serologiczny w ciąży, wady wrodzone płodu (...) ośrodkowego układu nerwowego. W około 60% wszystkich ciąż wielowodzie nie ma konkretnej przyczyny. W 7,5

Przyczyny wcześniactwa

Wielowodzie w ciąży

Wielowodzie w ciąży oznacza, że w przebiegu ciąży pojawia się zbyt dużo płynu owodniowego. Zdarza się to w około 1 proc. ciąż. W połowie przypadków (...) jest nieproporcjonalnie duża, biorąc pod uwagę miesiąc ciąży i wagę kobiety. Wielowodzie sugeruje także błyszcząca skóra na brzuchu z pręgą pośrodku. Wielowodzie ostre