Przyczyny porodu przedwczesnego

Komentarze

DYSKUSJE NA FORUM

Artykuły Przyczyny porodu przedwczesnego
Przyczyny porodu przedwczesnego

Przyczyny przedwczesnego zakończenia ciąży

* (//parenting.pl/portal/porod-przedwczesny) - szyjka macicy zaczyna się rozwierać pod wpływem skurczów macicy po (//parenting.pl/portal/24-tydzien-ciazy) a (...) ciąży, która trwa krócej niż 22 tygodnie, * przedwczesne...

Przyczyny porodu przedwczesnego

Niewydolność cieśniowo-szyjkowa

porodu. Według szacunków dotyczy ona ok. 0,1-1,8% ciąż. Jako przyczyny niewydolności cieśniowo-szyjkowej wymienia się następujące czynniki (...) : anatomiczne uszkodzenie szyjki macicy; uszkodzenie szyjki macicy...

Przyczyny porodu przedwczesnego

Krwawienie przed porodem

. Przedwczesne odklejenie się łożyska jako przyczyna krwawienia przed porodem Przedwczesne odklejenie się łożyska jest jedną (...) Krwawienie przed porodem...

Przyczyny porodu przedwczesnego

Wielowodzie

do powikłań w trakcie samego porodu. Wielowodzie bardzo często występuje w przypadku ciąż mnogich (np. bliźniaczych). Niezwykle istotna jest kontrola ilości (...) wód płodowych, czyli ocena indeksu AFI podczas badania ultrasonograficznego. ...

Przyczyny porodu przedwczesnego

Zakażenie wewnątrzmaciczne

/przebieg-ciazy) i przyczyn porodu przedwczesnego. Odpowiada za ok. 50% samoistnych porodów przedwczesnych. Drobnoustroje mogą wnikać do organizmu następującymi drogami: * poprzez krew...

Przyczyny wcześniactwa

Wielowodzie w ciąży

Wielowodzie w ciąży oznacza, że w przebiegu ciąży pojawia się zbyt dużo płynu owodniowego. Zdarza się to w około 1 proc. ciąż. W połowie przypadków (...) można podejrzewać, jeśli wielkość...